Edebi Akımlar

Klasisizm, Romantizm, coşumculuk, Parnasizm,betimselcilik, Modernizm, Natüralizm,doğalcılık, Sembolizm,simgecilik, İdealizm,ünanimizm, Realizm,gerçekçilik, Fütürizm, gelecekçilik, Dadaizm, Sürrealizm,gerçeküstücülük, Letrizm,harfçilik, Egzistansiyalizm,varoluşçuluk, Personalizm,kişilikçilik, Ekspresyonizm,