Batı Edebiyatı Genel Özet

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Edebi Akımlar

Eski Yunan Edebiyatı

Batı edebiyatının kaynağı Eski Yunan ve Latin edebiyatlarıdır./ Eski Yunan edebiyatının ana kaynağı  Ilyada ve Odisea destanlarıdır./

Homeros:Ilyada,Oddysea/Hesiodos(didaktik türde)/Sapho, Pindaros(lirik türde)/

Aisopos(fabl türünde)/Aiskhylos:Agamemnon/Sophokles:Kral Oidipus, Elektra/

Euripides:Andromak, Elektra (Hepsi Tragedya türünde)

Aristophanes:Atlılar,Eşek Arıları/Menandros(Komedi )/Demosthenes(hitabet )/

Sokrates, Eflatun:Devlet,Sokratesin Savunması/

Aristoteles(felsefe)/ Herodotos(tarih)


Eski Latin edebiyatı

M.I. 2.yüzyıldan sonra Eski Yunan edebiyatı yerini Latin edebiyatına bırakır./Latin edebiyatı Eski Yunan kültür ve sanatının etkisinde gelişen bir edebiyattır./

Ennius(tragedya) / Plautus, Terentius(komedya)/Horatius,Ovidius (şiir)/

Vergilius:Çoban şiirleri/Çiçero(hitabet)/ Seneca(felsefe)/ Tacites(tarih)/


Fransız Edebiyatı

Not:Fransız şiirinin temeli Ronsard ile atılır./

Montaigne:Denemeler/ Alain:Edebiyat Üzerine Düşünceler,Düşüncenin Bekçileri/

Boileau(eleştiri)/ La Fontaine:Fabller/ Racine:Phedre,Andromague,Aleksandre/

Corneille:Le Cid,Horace/ Moliere:Cimri,Kadınlar-Kocalar Mektebi,Kibarlık Budalası,Scapinin Dolapları/

Monteskiyo/Diderot/Voltaire:Candide,Henriade/JJ.Rousseau:Itiraflar/

Chateubriand/Lamartine:Tefekkürler,Grazielle/Victor Hugo:Notre Dame�in Paris,Sefiller,Cezalar/

Aleksandra Dumas/La Bruyere:Karakterler/Balzac:Goriot Baba,Vadideki Zambak/

Stendhal:Kırmızı ve Siyah,Parma Manastırı/Gustave Flaubert:Madam Bovary/

Goncourt Kardeşler:Journal/Alphonso Daudet:Değirmenimden Mektuplar/

Emile Zola:Germinal,Nana/Guy de Moupossant:Pazartesi Hikayeleri,Tombalak,Ay Işığı/

Françous Copee/Heredia/Baudelaire:Kötülük Çiçekleri/Paul Verlainne:Aşıkların Bayramı,Güzel Şarkı/

Mallarme:Eski Tanrılar,Saçmalar/Rimbaund:Ilhamlar,Cehennemde Bir Mevsim/Paul Eliard/Andre Gide/Ingiliz Edebiyatı

Not:Boccacionun Dacemeron Hikayeleri modern hikayenin başlangıcı sayılır./

Robinson Crusoe romanı gerçekçiliğin ilk romanı sayılır.

William Shakespeare:Romeo ve Julyet,Othello,Kral Lear,Yanlışlıklar Komedisi,Venedik Taciri,Hırçın Kız/

Bacon,J.Milton,Lord Bayron:Don Juan/Walter Scott/Charlotte Bronte/Thomas Hardy/ Jonathan Swift/

Rudyard Kipling:Beş Millet,Son Işık/Daniel Defoe:Robinson Crusoe/

Charles Dickens:Iki Şehrin Hikayesi,David Copperfield,Antika Dükkanı/


Irlanda Edebiyatı


Bernard Shaw:Jean Dark,Kuzgunlar Evi(Nobel Edebiyat Ödülü Alan Sanatçı)/

James Joyce/Beckett/ Jonathan Swift/ Goldemith/


Norveç Edebiyatı

Henrik Ibsen:Hortlaklar,Halk Düşmanı/

Knut Hamsun:Dünya Nimeti,Toprak Yeşerince,Göçebe/Alman Edebiyatı

Not:F.Hebel modern tiyatronun kurucusu kabul edilir./

W.Geothe:Faust,Genç Werter�in Izdırapları/Schiller:Wilhelm Tell/ Henrich Böll:Babasız Evler/

Shaupenhauver,F.Nietzseche,Hesse/Haideger/Lessing/Amerikan Edebiyatı

Benjamin Franklin,Thomas Jefferson,Emerson,Adger Allen Poe:Altın Böcek,Helen�e/

Mark Twain:Tom Sawyer�in Maceraları/T.S.Elliot:Çorak Ülke/Ernest Hamingway:Çanlar Kimin Için Çalıyor,Ihtiyar Balıkçı/

J.Steinbeck:Fareler ve Insanlar,Gazap Üzümleri,Sardalya Sokağı/ONeill/


Italyan Edebiyatı


Dante:Ilahi Komedya,Yeni Hayat/


Ispanyol  Edebiyatı


Not:Cervantesin Don Kişot adlı romanı çağdaş romanın başlangıcı sayılır./

Cervantes:Don Kişot,Galetea/


Rus  Edebiyatı

Dostoyevski:Insancıklar,Suç ve Ceza,Budala,Karamazov Kardeşler,Ecinniler,Yeraltından Notlar,Benim Üniversitelerim/

Tostoy:Harp ve Sulh,Anna Karanina,Hacı Murat,Ivan Ilyiçin Ölümü/ Turganyev:Babalar Ve Oğullar

Puşkin:Yüzbaşının Kızı/Gogol:Ölü CanlarDiğer Edebiyatlar(Hint-Iran)

Firdevsi:Şehname

Sadi:Bostan Ve Gülistan

Rabinranath Tagore:Gora

Beydaba:Kelile ve Dinme

Jack Landon:Beyaz Diş

William Faulkner:Ses Ve Öfke

Ivo Andriç:Drina Köprüsü

Paniat Istrati:Akdeniz

M.Selimoviç:Derviş Ve Ölüm


Edebi Türlerin En Önemli Sanatçıları

Tiyatro:Moliere/Shakespeare/Goethe/

Roman-Hikaye:Cervantes/Dostoyevski/Stendhal/Balzac/Steinbeck/Hemingway/Dickens/V.Hügo/Flaubert/Moupossant/Daudet/

Şiir:Dante/Verlaine/Lamartine/Rimbaund/Baudelaire/Goethe/Allen Poe/Chateubriand/Mallarme/

Deneme-Eleştiri:Montaigne/Alaine/Boileau/Rousseau/B.Shaw/Racine/Corneille/Nietszche

Ayrıca Bakınız

*Islamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
*Islami Devir Türk Edebiyatı
*Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı
*Cumhuriyet Dön Türk Edebiyatı
*Türk Cumhuriyetleri Edebiyatı
*Türk Toplulukları Edebiyatı
*Batı Edebiyatı
*Dünya Edebiyatı