Naturalizm ( Doğalcılık )

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Edebi Akımlar

NATÜRALIZM (DOĞALCILIK)  (19.yy'ın sonraları)

Bilimsel gerçekçililik demek olan natüralizm realizme bir tepki olarak değil, onun bir ileri aşaması olarak 19.yüzyılın sonlarında Fransa'da biçimlenmiştir.

Bu biçimlenişte, Hippolyte Taine'in determinizm (gerekircilik), Claude Bernard'ın deneysel uygulama ve Darvin'in evrim ve soyaçekim düşüncesi natüralizmin düşünsel, bilimsel alt yapısını oluşturmuştur.

Çünkü C. BERNARD, doğa olaylarında aynı nedenlerin aynı koşullarda aynı sonuçları doğuracağını ileri süren determinizmden yararlanarak deney yönetiminin fizyoloji ve hekimlikte canlı varlıklar üzerinde uygulanabileceği kanıtlamıştır.

Emile Zola da deneysel yöntemin edebiyatta da uygulanabileceğini ileri sürerek natüralizmin gözlemine bilimsel deney i de eklenmiştir. Natüralizmin ilkelerini Zola Deneysel Roman adlı 20 ciltlik yapıtında açıklamıştır.

Özellikleri
*  Insanın duyguları, tutkuları, düşünceleri, davranışları soyaçekim ve toplumbilim yasalarıyla açıklanmıştır.

*  Insan ve toplum, bilimsel determinizm yöntemiyle incelenmiştir. (gerekircilik)

*  Yaşam, her türlü yönüyle ele alınır; iyi-kötü ayrımı yapılmaz.

*  Kişiliğin oluşumunda çevrenin etkisi kabul edildiğinden, sosyal çevreyle ilgili betimlemelere geniş yer verilmiştir.

*  Içgüdü insanı yönlendiren bir etken olarak gösterilmiş, bu nedenle gerçeğin yansıtılmasında, çirkin, kaba ve ayıbın sınırları kaldırılmıştır.

*  Yaşam bir laboratuvar, insanlar da deney aracı olarak görülmüştür.

*  Yazar bir bilim adamı tarafsızlığıyla kişiliğini gizlemiş, üslupçuluğa karşı çıkılmış ve kişiler sosyal düzeylerine uygun hareket ettirilip konuşturulmuştur.

*  Çevreyi ve insanı, yaşadıkları dönemin sosyal çöküntüleri içinde ele aldıklarından eserlerine bir kötümserlik havası egemen olmuştur.

*  Sanatı, toplum sorunlarını yansıtarak bu sorunların çözümünde bir araç olarak görmüşler ve sanattan toplumsal yarar bekleyen anlayışın içinde olmuşlardır.

*  Tiyatroda dekor, kostüm ve aksesuara önem vermişlerdir.


FRANSA'DA
* EMILE ZOLA  (1840-1902)    ROMAN

Romanlarında insanların en çirkin ve gizli yönlerini gerçeğe uygun olarak açıkladı. Kalıtım kanunlarının toplum üzerindeki etkilerini belirtti. Bilime güvenilmesini, insanların eğitilmesini ve toplumun gelişmesi konuları üzerinde durdu.
MEYHANE, GERMINAL, NANA, GERÇEK, EMEK, TOPRAK, HAYVANLAŞAN INSAN¦

*ALPHONSE DAUDET  (1940-1897)   ROMAN, ÖYKÜ
Eserlerini Naturalizmin etkisiyle yazan Fransız yazardır. Eserlerinde betimlemelere önem vermiş, ayrıntılı betimlemeler yapmıştır, iyimser ve canlı bir anlatım kullanmıştır. Eserleri,
DEÄžIRMENIMDEN MEKTUPLAR(ÖYKÜ)  PAZARTESI HIKÂYELERI(ÖYKÜ), KÜÇÜK ŞEYLER(ÖYKÜ), JACK(ROMAN), TARASCONLU TARTARIN(ROMAN)¦

*GONCOURT KARDEŞLER  (Edmond ve Jules )     ROMAN
Goncourt Kardeşler, Naturalizmin, Emile Zola'dan sonraki en önemli temsilcileridir. Eserlerini bilime, gözleme dayanan bir yöntemle, büyük bir titizlikle yazmışlardır. Artistik üslubun yaratıcıları arasında sayılır.
GERMINIE LACARTEUX

*GUY DE MAUPASSANT (1850-1893)  ÖYKÜ, ROMAN
Fransız edebiyatının ünlü roman ve öykü yazarıdır. Yazdığı öykülerle dünya edebiyatını etkilemiştir. Maupassant, olay ağırlıklı öyküler yazmıştır. Olaya dayalı öykü türünün kurucusu sayılmıştır. Üslubu sade, süssüz ve açıktır. Usta öykücü, iki yüzün üzerinde öykü yazmıştır. Türk edebiyatında Ömer Seyfettin'in öykülerinde, Maupassant'ın etkilerini görmek mümkündür. Klasik olay öykü türünün ustasıdır.
ÖYKÜ: AY IŞIĞI, TOMBALAK; ROMAN: BIR HAYAT, GÜZEL DOST¦

NORVEÇ'TE
*HENRIK IBSEN  (1828-1906)    TIYATRO

Hürriyet, aile, ahlak ve benzeri konularda, keskin üsluplu dramlar yazmış. Danimarka'nın ve tüm Iskandinav ülkelerinin birliğini ve yükselişini sağlamayı ülkü edinmiştir.  
HORTLAKLAR, HALK DÜŞMANI, PEER GYNT, NORA¦
Türk Edebiyatı'nda natüralizmin bilinçli uygulayıcısı Hüseyin Rahmi Gürpınar'dır. Ondan önce Tanzimat Edebiyatı'nda Nabizade Nazım'ın Karabibik adlı uzun öyküsünde natüralizmin kimi özelliklerine Türk Edebiyatı'nda ilk kez rastlanır.

Ayrıca Bakınız

*Islamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
*Islami Devir Türk Edebiyatı
*Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı
*Cumhuriyet Dön Türk Edebiyatı
*Türk Cumhuriyetleri Edebiyatı
*Türk Toplulukları Edebiyatı
*Batı Edebiyatı
*Dünya Edebiyatı