Ekspresyonizm ( Dışavurumculuk )

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Edebi Akımlar

EKSPRESYONIZM ( DIŞAVURUMCULUK )

20. yüzyılın başında Almanya'da empresyonizme, özellikle de natüralizme bir tepki olarak doğmuştur. Bu akım resimde ortaya çıkmış, daha sonra edebiyata yansımıştır.  

Ekspresyonizm, insanın iç dünyasındaki duyguları anlatmaya, dışa vurmaya, önem veren bir akımdır.
Bir başka ifadeyle bu akım, sanayi çağının anlamsızlaştırdığı yaşama karşı ruhun isyanıdır. Ekspresyonizm, insanın iç dünyasını, duygularını, ruh dalgalanmalarını dışa vurmayı amaçlar. Ekspresyonistler, iç gözleme, öznel gerçekçiliğe büyük önem vermişledir.

*JAMES JOYCE (1882-1941)
Irlanda asıllı şair, roman ve öykü yazarıdır. ULYSESS adlı romanı dünya çapında üne sahiptir.
DUBLINLILER, SÜRGÜNLER, ON PARALIK ŞIIRLER¦

*FRANZ KAFKA   (1883-1924)  ROMAN, ÖYKÜ
Çekoslovak yazardır. Ölüm, intihar gibi temaları çok işler. 
DAVA, ŞATO, YITIK, DEÄžIŞIM, ÇIN SEDDI¦

*T.S. ELLIOT  ( 1888-1965)
Amerikan asıllı şair; şiir, oyun, deneme ve eleştiri yazarıdır.
ÇORAK ÜLKE, BOŞ ADAMLAR, KATEDRALDE CINAYET, KUTLU ÇARŞAMBA¦

*O. NEIL   TIYATRO

Ayrıca Bakınız

*Islamiyet Öncesi Türk Edebiyatı
*Islami Devir Türk Edebiyatı
*Batı Etkisindeki Türk Edebiyatı
*Cumhuriyet Dön Türk Edebiyatı
*Türk Cumhuriyetleri Edebiyatı
*Türk Toplulukları Edebiyatı
*Batı Edebiyatı
*Dünya Edebiyatı