Fecr-i Ati Edebiyatı

Fecr-i Ati Sanatçıları, Sanat anlayışları, Fecr-i Ati edebiyatının özellikleri, Ahmet Haşim, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Hamdullah Suphi Tanrıöver, Ahmet Samim, Emin Bülent Serdaroğlu, Emin Lami, Tahsin Nahit, Celâl Sahir Erozan, Cemil Süleyman, Abdülhak Hayri, İzzet Melih Devrim, Şehabettin Süleyman, Ali Faik Ozansoy, Fazıl Ahmet Aykaç,