8.sınıf Türkçe Ekran Efendi'nin Tutsakları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 8. Sınıf Türkçe Çalışma Kitabı Cevapları Gökcen Yayınları

8.sınıf Türkçe Ekran Efendi'nin Tutsakları

Sayfa 144

1. Etkinlik:

Mahir Cengiz Ailesi = bütün işlerini televizyona göre ayarlamış bir aile. oynadıkları oyunlar, yedikleri yemekler ,hepsini televizyona göre ayarlamışlar

Süsal Ailesi = dertleri sııntıları değişiyor. eskiden elektrik su faturlarını nasıl ödeyeceklerini düşünürlerdi şimdi televizyonlardaki dizilerde ne olacak diye düşünüyorlar.

2. etkinlik

1)televizyonun insan hayatını değiştirip tutsak etmes 

2)-

3)programları kaçırmamak , önce yemeklerini tepsiyle yemeğe başlıyor.

4)Telefon Masraflarını kısa tuttuğu için faturaların az gelmesi

5)Başka işlerle uğraşıyorum...

Sayfa 145 

3. Etkinlik

kutucuklara sırasıyla 5,3,1,2,4 yazın....

4. etkinlik:

-çünkü gerçekten televizyon insanları esir etmiş bir teknoloji aracı... o yüzden de ekran efendinin tutsakları uygun bir başlıktır.

-ekran efendinin tutsaklarını koyardım...

Sayfa 146 

5. etkinlik:

açı:zaviye

fert:birey

laf. : söz

memleket meseleleri:vatan sorunları

ahali:topluluk

tenkit:eleştiri

sihirli kutu:büyülü kutu(televizyon)

ahbap:dost

pot kırmak:yanlışlık yapmak

cereyan:akıntı/ elektrik

Örnek Cümlelerim:

-tartışmaya olayın farklı bir yönünden baktılar

-kitabını eleştiren çok olmuştur.

-televiyonu planlı izlemeliyiz

-onun çok yakın bir dostu olduğunu söylediler.

-elektrikler kesilince karanlıkta kaldık

6. Etkinlik:

siz yaparsınız çok basit...

Sayfa 147 :

7. Etkinlik:

bu metnin olumlu yönleri = televizyon bağımlısı olmamız gerektiği....

bu metin bana = televizyonu planlı izlemem gerektiğini öğretti.

iyi bir televizyon izleyicisi =televizyonu ne kadar ne zaman izleyeceğini bilendir.

Bu metnin bağlamından hareketle....... = seçici olarak izlemeye karar verdim.

metinden aldığım mesaj = televizyonun belirli zamanlarda izlenmesi gerektiği... 

Sayfa 148

9. Etkinlik:

9. Etkinlik:

-7 yaş ve üzerinin izleyebileceği kitle.

-13 yaş ve üzerinin izleyebileceği kitle.

-18 yaş ve üzerinin izleyebileceği kitle.

-programda şiddet ve korku içeren yayının bulunduğunu belirten kitle.

-olumsuz örnek davranışları belirten kitle.

-genel izleyici kitlesi

10. Etkinlik:

a)3. cümlede tek yargı var.

b)5. cümlede şart söz konusudur.

c)5. cümlede bir cümle var.

d)4. cümlede bir fiilimsi var

Sayfa 149

11. Etkinlik:

-

-birden çok yüklemli cümle

-birden çok yüklemli cümle

-birden çok yüklemli cümle

-tek yüklemli cümle

-tek yüklemli cümle

-birden çok yüklemli

-tek yüklemli

-birden çok yüklemli cümle

-birden çok yüklemli cümle

1. Etkinlik .

harikulade : olağanüstü, şaşılacak derecede çok güzel

meziyet : bir varlığ benzerliklerinden üstün gören nitelikler...

mağrur : gururlu, kendini beğenmiş

meftun : tutulmuş, gönül vermiş

köle : eskiden alınıp satılan erkek 

mevki: yer

marifet : ustalık

modern : çağa uygun

1.yaptığı yeni tasarımı harikulade olmuştu

2. bilgisayarın meziyetleri bakımından hayatımızdaki yeri farklıdır.

3.mağrur insnalar çevresi tarafından sevilmez

4.okuduğu kitaba meftun olmuş elinden bırakmıyordu

5.ona o kadar bağlanmıştıki kölesi gibiydi

6.her zaman çalışarak bir mevki yükseliyor

7.yaptıklarını marifetmiş gibi anlatıyor

8.yapılan inkılaplardan sonra herkes modern bir yaşam sürdü

2. Etkinlik 

Anlatıcının özellikleri : bilgisayarın nasıl kullanmamız gerektiğini anlatan kişidir.

metni anlatan : Ali Çolak

4. Etkinlik :

N

Ö

N

N

Ö

Ö

N

5. Etkinlik

Başlık metnin içeriğini yansıtmalıdır çünkü metinde bilgisayarın insanları etkilemesi anlatılıyor

Ben olsaydım metne şu başlıkları verirdim:

1.bilgisayar tuzağı

2. bilgisayar bağımlılığı

7. Etkinlik :

Değerli okul müdürümüz,

öğrencilerimize kitap okuma alışkanlığınını kazandırılması için birkaç önerim olacaktı.

-kitaplar çok sayfalı , roman tarzında olsa bile kitapların renkli ve şekilli olması,

-kitapların öğrencilerin dikkatini çekmesi için maceralı, kısa ve öz cümleler kullanılması, öğrencilerin kitap okuma alışkanlığını arttırmasına yönelik olabilir.

Saygılarımla

Veliniz = Özlem OKUR

9. Etkinlik :

-ihtimal

-karşılaştırma

-tanımlama

-ihtimal

-karşılaştırma

-onaylama

-değerlendirme

-varsayım

-ihtimal

-karşılaştırma

-öner

10. Etkinlik :

D

D

Y

Y

D

D

Y

D

y

D