6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları İlke Yayınları Sayfa 73

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6. Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Ders Kitabı Cevapları

6. Sınıf Din Kültürü Ders Kitabı Cevapları İlke Yayınları  Sayfa 73

Hz. Muhammed (s.a.v.)’in Toplumsal Barışı Sağlamaya Yönelik Etkinlikleri

 Hz. Muhammed, toplumsal barışı sağlamaya yönelik olarak;

20 yaşlarında iken haksızlığa uğramış kimseleri, yolcuları ve fakirleri korumak amacıyla kurulan Hilful Füdul( erdemliler birliği) cemiyetinin üyeleri arasında yer almıştır. Kâbe  hakemliği  diye  bilinen  olayda  kabileler  arasındaki  anlaşmazlığı  yaptığı        hakemlikle uzlaşıya dönüştürerek toplumsal barışa büyük bir katkı sağlamıştır. Bu        durum peygamberlik geldikten sonra da devam etmiş, Medine’deki hayatında da  adeta toplumsal barışın simgesi olmuştur. Bütün  malları  Mekke’de  kalan  muhacire,  Ensar  her  türlü  desteği  ve  yardımı yapmıştır.  Bu  durum  peygamberimizin  muhacir  ve  Ensar  arasında  kurduğu kardeşleşme ile zirveye çıkmıştır.