9.Sınıf Biyoloji Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 74-75

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Biyoloji Çalışma Kitabı Cevapları

9.Sınıf Biyoloji Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 74

SAYFA 74 CEVAPLARI

1. Tuna, karanfilleri farklı renklerdeki sıvılarda beklettiğimizde neler olacağını görmek amacıyla, beyaz renkli üç karanfil almış ve farklı renkte sıvılar içeren üç bardağa koymuştur. Bir müddet sonra karanfillerin sıvının rengine göre renk değiştirdiğini gözlemlemiştir. Bu durumu nasıl açıklarsınız?testonline.blogc.co

Modifikasyon olareak açıklanır modifikasyon yerine göre değişir örneğin kutup ayısının renginin beyaz lması ve kalın kürke sahip olması

2. İnsan vücudunda yaklaşık olarak %1 oranında karbohidrat, %5 oranında mineral, %15 oranında yağ, %19 oranında protein ve %60 oranında su bulunmaktadır. Bu bilgiler ışığında, vitaminlerin neden bu orana katılmadığı ve insanlarda bulunan organik ve inorganik maddelerin toplam ağırlıkları hakkında neler söylenebilir?

Vitaminler, vücudumuzun normal fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olan organik maddelerdir. Kalori içermezler. Vücutta sentezlenmeleri azdır ya da hiç sentezlenmezler. Bu nedenle dışarıdan besinler yoluyla temin edilirler. Vücudun vitamin ihtiyacı mg. gibi küçük değerlerdedir. 

3. Bir besinin organik mi inorganik mi olduğuna karar vermeye çalışan bir bilim insanı hangi özellikleri dikkate almalıdır?

Yanlızca kimyasal yapısına ve formülüne bakması yeterlidir. Kimyasal yapısındaki protinlerin çeşidine göre organik mi yoksa inorganik mi olduğunu belirleyebilir.

4. İnsan vücudunda karbohidrat depolanması sınırlı olduğu halde fazla miktarda karbohidrat alındığında şişmanlanmasının nedenini tartışınız.

İnsan vücudunda karbonhidratların depolanması sınırlı olduğu halde fazla miktarda karbonhidrat alındığında şişmanlama meydana gelmektedir. Enerji olarak kullanılan ve glikojen olarak depolanan karbonhidratlar eğer aşırı miktarda alınırlarsa bu kez yağ olarak depolanır ve şişmanlamaya neden olur. Bildiğiniz üzere insanın kilo alması yağlanma ile meydana gelmektedir.

9.Sınıf Biyoloji Meb Yayınları Ders Kitabı Cevapları Sayfa 75

SAYFA 75 CEVAPLARI

5. Nişasta ve glikojen molekülleri hangi özelliklerinden dolayı hücrelerde depolanırlar?

Polisakkaritler deposal ve yapısal olmak üzere iki farklı gruba ayrılır. Nişasta ve glikojen deposal, selüloz ve kitin ise yapısal polisakkaritlere örnektir.

Glikozun bitki hücrelerindeki depo formu olan nişasta bitkilerin fotosentez ile ürettikleri glikozun fazlasını plastidlerinde(lökoplast gibi) nişasta olarak depolar. Enerji gerektiğinde nişasta moleküllerini glikoza çevirerek kullanırlar.

Glikozun hayvan hücrelerindeki depo formu ise glikojendir. Besinlerden elde edilen glikozun fazlası karaciğer ve kas hücrelerinde glikojen olarak depolanır. Kandaki glikoz miktarı azaldığında karaciğerdeki glikojen glikoza dönüştürülerek kana verilir. Kas hücreleri depoladıkları glikojenleri kendi faaliyetleri için kullanırlar. Glikojen deposu canlıya uzun süre yetecek kadar değildir. Örneğin insanlarda glikojen bankası yiyecekle beslenmediği taktirde bir günde tükenir.

Sonuç olarak glikojen ve nişasta enerji depolama şeklidir ve enerji verici özelliklerinden dolayı hücreler bu yapıları depolayarak ihtiyaç duyduklarında kullanırlar

6. Lipit molekülleri suda çözülmez. Lipitlerin bu özelliğinin canlı yaşamındaki önemini araştırınız.testonline.blogcu.com

Yağlar suda çözünseydi eğer insanlarda kendi yağı sindirebilirdi.Ama yağı yani selülozu sindiren enzimlerde bulunmadıgı icin yağı sindiremiyoruz

7. Uzun süre aç kalan bir kişinin idrarında, yüksek miktarda azotlu bileşiğe rastlanmıştır.

Bu durumun nedeni aşağıdaki organik moleküllerden hangisinin enerji üretiminde yüksek miktarda kullanılması olabilir?

a) Karbohidratlar b) Yağlar c) Proteinler d) Vitaminler e) Nükleik Asitler

Cevabınızı açıklayınız.

cevap c dir. çünkü proteinler yapısında diğer seçeneklerde olmayan azot barındırır. dolayısıyla aç kalan ve vücuda enerji sağlayan yağ-karbonhidrat gibi besinlerin olmayışı vücudun enerji ihtiyacını karşılama gereksinimini doğurur ve bu kaybı proteinleri kullanrak gerçekleştirir. aç kalan kişinin idrarında yüksek miktarda azot bulunması da proteinlerin yakıldığını gösterir.