9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları MEB Sayfa 24

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları MEB Sayfa 24

SAYFA 24

1. Bilimsel yöntemin başlıca basamakları nelerdir? Bunları bir örnek üzerinde açıklayınız.

 BİLİMSEL YÖNETİM AŞAMALARI

 Güçlülüğün sezilebilmesi.

Güçlülüğün problem biçiminde tanımlanması

Problemin çözümüne yönelik denencelerin kurulması

Denencelerin gözlenebilecek sonuçlarının saptanması

Denencelerin sınanması

Sonuca ulaşma

Araştırmanın raporlaştırılması

BİLİMSEL TEMEL ÖZELLİKLER

Deney ve gözleme dayalıdır.

Neden sonuç ilişkisine dayanır 

Herkesçe izlenebilir ve görüşlere aleştirilere açıktır.

Kişisel yargılardan bağımsız olması

Mutlak doğruluk ve yenilmezliği kabul etme 

Evrenseldir.

BİLİMSEL YÖNTEMLER

Bilim olguların gözlenmesinden ve nasıl gerçekleştiğini anlayabilmek için sorulan sorulardan doğmuştur.M.S 1600 dolaylarında yaptığı deneylerle çok önemli sonuçlara varan İtalyan astronomi bilgini Galileo?nu açtığı yolda ilerleyen bilim adamları deneyle­rinin sonuçlarını ve bulgularını yazmaya başladılar.Bu deneyler evrendeki bazı olguları açıklığa kavuşturdu ve bilinenler arttıkça bazı olgular arasında ilişki olduğu anlaşıldı.Bunlar yasa denen genel ilkeler altında toplandı. Bu yasaların bütün koşullarda geçerli olup olma­dığını sınamak için yeni deneyler yapıldı ve böylecebilimsel bilgi birikimi hızla büyüdü.Bazen, bir yasayı sınamak için yapılan deney­ler sırasında karşılaşılan yeni vebeklenmedik bir olgu, yasanın yeniden gözden geçirilerek değiştirilmesini zorunlu kılmıştır.