9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları Sayfa 35

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları MEB Sayfa 35

1. Canlıları cansızlardan ayıran ve bütün canlı türleri için her zaman geçerli olan özellikler nelerdir?

Canlı varlıklar doğar beslenir solunum yaparbüyür gelişir hareket eder çoğalır ve ölür.

Cansız varlıklar; beslenmezler büyümezler hareket edemezler zarar gördüklerinde kendilerini onaramazlar.

2. Canlılık özelliklerinin belirlenmesi neden önemlidir?

Canlılar insanlar, hayvanlar, bitkiler ve örümcekler olmak üzere çeşitli gruplara sınıflandırılır. Bu canlıların tür ve cinslerine göre canlılık özellikleri farklılık gösterebilir. Yalnız yine bu canlılar bir takım ortak özelliklere sahiptirler. Canlıların ortak özellikleri şunlardır;

Beslenme

Solunum

Hareket

Boşaltım

Büyüme ve gelişme

Uyartı alabilme ve tepki verebilme

Üreme

Peki bu canlıların özellikleri niçin ve neden belirlenmiştir. Canlılar ortak özelliklerinin yanı sıra farklı özellikleriyle de belirlenir. Bu özellikle o canlıya ait gensel özelliktir ve hakkında bilgi verir. Yani bir canlının çok uzun boyunlu olması bize zürafayı nasıl hatırlatıyorsa başka bir özellikte başka bir canlıya ait bilgi verir. Bu yüzden canlılık özelliklerin belirlenmesi önemlidir.

3. Canlılar beslenmeye neden ihtiyaç duyarlar? Açıklayınız.

Canlılığın genel tanımı içinde yer alan “enerji üretme ve bu enerjiyi kullanma” kavramı, canlı bünyesine alınan besinlerin belirli metabolik yollar ve kimyasal tepkimeler yoluyla işlenmesine dayanmaktadır. Hücrelerin hemen her türlü biyolojik etkinliği, enerji varlığına gereksinim duyar.Kısacası, tüm canlılar, kendilerine “canlı” özelliğini kazandıran enerji üretimi ve kullanımını sağlayabilmek için bir şekilde beslenmek zorundadırlar, beslenme canlının ortak özelliğidir.

4. Çok sıcak bir yaz gününde dışarıya çıktığınızda hayatta kalabilmek için vücudunuzda meydana gelen fizyolojik,

anatomik ve davranış uyumlarına örnek vererek açıklayınız.

Sıcak bir günde vücut ısısı yükseldiğinde, insan bedeni bu sıcaklığı düşürmek için terler. Dolayısıyla vücutta meydana gelen sıcaklık terlemeyle düşer. Bunun sonucunda da vücutta su kaybı meydana gelir ve susarız.. Vücuttaki su kaybını gidermek için yaz aylarında bol bol su içmemiz gerekir..

5. Canlıdan alınan bir kemik parçası vücut dışında da canlı mıdır? Araştırınız ve bulgularınızı sınıf arkadaşlarınızla

tartışınız.

Vücudumuzdaki kemikleri besleyen en temel olgu kan dolaşımıdır. Vücuttan ayrılan ve kan yoluyla beslenemeyen kemikteki hücreler de ölecektir. Dolayısıyla vücut dışında herhangi bir kemik parçası canlılık özelliğini yitirecektir.