9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları MEB Sayfa 75

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları MEB Sayfa 75

SAYFA 75 CEVAPLARI

5. Nişasta ve glikojen molekülleri hangi özelliklerinden dolayı hücrelerde depolanırlar?

Polisakkaritler deposal ve yapısal olmak üzere iki farklı gruba ayrılır. Nişasta ve glikojen deposal, selüloz ve kitin ise yapısal polisakkaritlere örnektir.

Glikozun bitki hücrelerindeki depo formu olan nişasta bitkilerin fotosentez ile ürettikleri glikozun fazlasını plastidlerinde(lökoplast gibi) nişasta olarak depolar. Enerji gerektiğinde nişasta moleküllerini glikoza çevirerek kullanırlar.

Glikozun hayvan hücrelerindeki depo formu ise glikojendir. Besinlerden elde edilen glikozun fazlası karaciğer ve kas hücrelerinde glikojen olarak depolanır. Kandaki glikoz miktarı azaldığında karaciğerdeki glikojen glikoza dönüştürülerek kana verilir. Kas hücreleri depoladıkları glikojenleri kendi faaliyetleri için kullanırlar. Glikojen deposu canlıya uzun süre yetecek kadar değildir. Örneğin insanlarda glikojen bankası yiyecekle beslenmediği taktirde bir günde tükenir.

Sonuç olarak glikojen ve nişasta enerji depolama şeklidir ve enerji verici özelliklerinden dolayı hücreler bu yapıları depolayarak ihtiyaç duyduklarında kullanırla

6. Lipit molekülleri suda çözülmez. Lipitlerin bu özelliğinin canlı yaşamındaki önemini araştırınız.

 Yağlar suda çözünseydi eğer insanlarda kendi yağı sindirebilirdi.Ama yağı yani selülozu sindiren enzimlerde bulunmadıgı icin yağı sindiremiyoruz

7. Uzun süre aç kalan bir kişinin idrarında, yüksek miktarda azotlu bileşiğe rastlanmıştır.

Bu durumun nedeni aşağıdaki organik moleküllerden hangisinin enerji üretiminde yüksek miktarda kullanılması olabilir?

a) Karbohidratlar b) Yağlar c) Proteinler d) Vitaminler e) Nükleik Asitler

Cevabınızı açıklayınız.

cevap c dir. çünkü proteinler yapısında diğer seçeneklerde olmayan azot barındırır. dolayısıyla aç kalan ve vücuda enerji sağlayan yağ-karbonhidrat gibi besinlerin olmayışı vücudun enerji ihtiyacını karşılama gereksinimini doğurur ve bu kaybı proteinleri kullanrak gerçekleştirir. aç kalan kişinin idrarında yüksek miktarda azot bulunması da proteinlerin yakıldığını gösterir