9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları MEB Sayfa 104

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları MEB Sayfa 104

Na (%)

H20 (%)

Nişasta (%)

Glikoz (%)

K (%)

Hücre içi

0,01

0,05

0,01

0,05

0,03

Hücre dışı

0,04

0,08

0,10

0,07

0,01

a) Yukarıdaki tabloda yoğunlukları belirtilen maddelerden hangilerinin hücre dışına verilmesi hücrenin canlı olduğunu gösterir?

nişasta ve glikoz

b)Yukarıdaki tabloda yoğunlukları belirtilen maddelerden hangileri hücre dışına verilemez?

sodyum=NA

c)Yukarıdaki tabloda yoğunlukları belirtilen maddelerden hangileri hücre içine enerji harcanmadan alınabilir?

su=h2O

2. Yoğunluğu %2 tuz içeren bir canlı hücre, yoğunluğu %92 tuz içeren bir ortama bırakıldığında meydana gelen olaylarla ilgili olarak aşağıdaki tabloyu doldurunuz.

Doğru

Yanlış

Uzun süre bu ortamda kalırsa hücre ölür.

?

Ozmotik basınç artar.

?

Plazmoliz olayı gerçekleşir.

?

Hücre öz suyunun yoğunluğu azalır.

?

Ozmotik basınç ile turgor basıncı arasındaki fark artar.

?

Hücre su kaybeder.

?

Suyun geçişi iki yönlüdür.

?

Her iki ortamda da su oranı eşitleninceye kadar yayılma devam eder.

?