9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları MEB Sayfa 105

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları

9. Sınıf Biyoloji Ders Kitabı Cevapları MEB Sayfa 105

3. Aşağıda verilen organeller ve görevleri ile ilgili bilgileri eşleştiriniz 

a)  Endoplazmik Retikulum     e Fotosentez

b)  Lizozom   a Madde iletimi ve bazımaddelerin depolanmas 

c)  Mitokondri    d Salgılama, paketleme, depolama

d) Golgi Cisimciği  b Enerji üretim merkezi

e)  Kloroplast  c Hücre içi sindirim

4.Öğrenciler iki deterjandan hangisinin bakterilere karşıdaha etkili olduğunu bulmak için yaptıkları deneyde her deterjanı mutfak tezgâhı ve lavabo olmak üzere iki farklı yüzeyde kullandılar. Her iki yüzeyden de temizlik öncesi ve sonrası örnekler aldıktan sonra bu örnekleri besi yerine transfer ettiler. Bir süre sonra her besi yerinde gelişen bakteri kolonilerini saydılar ve aşağıdaki tabloyu oluşturdular:

Deterjan

Yüze y

Temizlik öncesi koloni sayısı

Temizlik sonrası koloni sayısı

Tezgah 1

14 0

2 

1 

Lavabo 1

220

2

Tezgâh 2

125

30

2

Lavabo 2

230

60

Bu deney için en iyi kontrol aşağıdakilerden hangisidir?

a)  Heriki mutfak tezgâhı ve lavaboda sadece deterjan 11 kullanmak

b)  Lavabolarda deterjan 11 ve mutfak tezgâhlarında deterjan 2'yi kullanmak

c)   Lavabo ve mutfak tezgâhlarını hiçbir deterjan kullanmadan sadece ıslak bez ile temizledikten sonra bakteri koloni sayısına bakmam 

d)Her iki mutfaktezgâhı ve lavaboda deterjan 3'ü kullanmak ve sonuçları deterjan 1 ve deterjan 2 ile karşılaştırmak

e)  Heriki mutfak tezgâhı ve lavaboda sadece deterjan 21 kullanmak

Cevabınızı açıklayınız.

1. tezgah çünkü çok etkilidir.