Bu yönlü doğru parçalarından eş olanları belirtiniz.

damla nur tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 10. Sınıf Geometri Meb Yayınları Cevapları

10. Sınıf GEOMETRİ Meb Yayınevi Sayfa 31 32

1) Aşağıda verilen boşlukları doldurunuz.

a) Uzunluğu 1 birim olan vektöre ...................................... denir.

b) Başlangıç ve bitim noktaları aynı olan vektöre ................................................... denir

ve .......... şeklinde gösterilir.

c) ........................ aynı, ........................ farklı olan vektörlere ters vektörler denir.

 

 

2) Aşağıda verilen ifadelerin başına yargılar doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız.

(..............) Doğrultuları ve uzunlukları aynı olan vektörlere ters vektörler denir.

(..............) Birim vektör başlangıç ve bitimi aynı olan yönlü doğru parçalarının denklik sınıfıdır.

(..............) Birim vektörün uzunluğu 1 birimdir.

(..............) Başlangıç noktaları aynı olan iki vektörün arasındaki açı 90° ise bu vektörlere

dik vektörler denir.

 

3)

Yukarıdaki noktalı kağıt üzerinde bazı vektörler verilmiştir.

 

32

a) Eş yönlü doğru parçalarını yazınız.

b) Zıt vektörleri yazınız.

c) Dik vektörleri yazınız.

ç) Sıfır vektörünü yazınız.

 

 

4) Türkiye’de havayolu ulaşımını yönlü doğru parçalarıyla modelleyelim. Modellemenize

göre;

a) Bu yönlü doğru parçalarından eş olanları belirtiniz.

b) Zıt vektör ya da sıfır vektörü olarak modellenebilecek olanlar hangileridir?