10. Sınıf Geometri Meb Yayınları Cevapları Sayfa 11

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 10. Sınıf Geometri Meb Yayınları Cevapları

10. Sınıf Geometri Meb Yayınları Cevapları Sayfa 11

1) Düzlemde herhangi üç nokta alınız. Öklid’in

1. postulatını göz önünde bulundurarak

bu noktalardan kaç farklı doğru geçebileceğini

belirtiniz.

2) Ahşap ev eşyaları yapan bir marangoz,

dik açı oluşturmak istediğinde gönye kullanmaktadır.

Marangozun yaptığı işlemi

Öklid’in 4. postulatıyla ilişkilendiriniz.

3) Düzlemde bir üçgenin dış açılarının ölçüleri

toplamının 360° olduğunu seçeceğiniz

bir ispat biçimi ile ispatlayınız.

4) “Komşu bütünler iki açının açıortayları bir

birine diktir.” önermesini iki kolonlu ispat

biçimini kullanarak ispatlayınız.

5) “Komşu tümler iki açının açıortayları

arasındaki açı 45° dir.” önermesini akış

diyagramlı ispat biçimini kullanarak ispatlayınız.

6) “Bir üçgende bir dış açının ölçüsü, kendisine

komşu olmayan diğer iki iç açının

ölçüleri toplamına eşittir.” önermesini paragraf

ispat biçimini kullanarak ispatlayınız.

7) Sınıf tahtasına farklı iki nokta işaretlenmiştir.

Her bir öğrenciden bu noktalardan

geçen doğrular çizmesi isteniyor. Öğrencilerin

çizmiş oldukları bu doğruları birbiriyle

ilişkilendiriniz.

8) “Yükseklikleri eşit iki üçgenin alanlarının

oranı taban uzunlukları oranına eşittir.” önermesini

ispatlayınız.