biryay yayınevi 10.sınıf türk edebiyatı sayfa 15,16

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 10.sınıf Türk Edebiyatı Biryay Yayınları Cevapları

biryay yayınevi 10.sınıf türk edebiyatı sayfa 15,16

sayfa 15

3. Etkinlik

a. Edebiyat Tarihi: edebiyatımızın geçmişten günümüze biriktirmiş olduğu eserleri, bunların yazarlarını, edebi devirleri, edbi akımları inceleyen bilim dalıdır.

b.Edebiyat tarihi.........> Şair ve yazarlar

   ..........> Edebi eserler

   ...........> Edebi devirler

  ...........>Edebi akımlar

 ...........> Dönemin sosyal ve siyasal   yapısı ( zihniyet) ile ilişkisi

 ............>Edebi türler

c. Uygarlık tarihi kültür alanalrının bileşimidir. farklı kültür alanalrı birleşip uygarlık tarihini oluştururlar. toplumlar geçmişten günümüze bir kültür birikimi oluşturmuşlar ve bununla varlıklarını devam ettirmişlerdir.

ç. Edebi eserlerin ve etkinliklerin de tarihi gelişimi vardır.Örneğin  anlatmaya bağlı metinler modern anlamda roman anlayışına gelene kadar bir gelişim göstermiştir. destanlar- masallar- mesneviler- halk hikayeleri- hikaye- roman gibi.

sayfa 16. 4. Etkinlik

a.  Ergenekon Destanında  bir saldırı sonucu iki aile hariç bütün fertlerini kaybeden bir  Türk boyunun Ergenekon denen dağların arasında sarp  bir yere gelip yerleşmesi, burada çoğalmaları, dağı eritip dışarı çıkmaları ve öçlerini almaları analtılır. Bu destan ile Hüsn Ü Aşk mesnevisi arasında olaya dayalı metin olması bakı8mından benzerlik vardır. hsün üö Aşk mesnevisi manzum bir anlatıma sahip ergeenkon Destanı ise mensur anlatıma sahiptir.

b.  Edebi eserde yapı ve tema tarih içinde gelişerek mederleşmiş son şeklini almıştır.

c. edebi eserlerin ve edebi etkinliklerin de bir tarihi gelişimi vardır. her toplunum edebiyatı tarih içinde gelişerek günümüze ulaşmış kendini geliştirmiştir.