biryay yayınevi 10.sınıf türk edebiyatı sayfa 17

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 10.sınıf Türk Edebiyatı Biryay Yayınları Cevapları

biryay yayınevi 10.sınıf türk edebiyatı sayfa 17

sayfa 17.

a. Bu sorunun ilk kısmı  araştırama bölümünde cevaplandı. oraya bakınız. Çanakkale Savaşında yaşananlarla bu şiirde anlatılanlar birbiriyle örtüşmektedir.  Fark olarak şiirde olayalr kurmaca şeklind eifade edilmiş. bu yönüyle var olan gerçeklikten ayrılmıştır.

b.Mehmet Akif Ersoy edebiyatımızda önemli bir yere sahip bir isimdir. tarihte varlık yokluk mücadelesi verdiğimiz dönemlerden biri olan Kurtuluş Savaşı dönemini en iyi yansıtan Edebiyatçıalrımız arasındadır.

c.  Küçük Ağa- Vurun kahpeye- Yaban- Osmancık- Diriliş.                               

                        DEĞERLENDİRME

1. Aşağıdaki cümlelerin başına yargılar doğrı ise D , yanlış ise Y yazınız.

(  D)   Mesneviler islamiyatin etkisinde gelişen Türk edebiyatı ürünüdür.

( D) Edebi eserler edebiyat atrihi kadar atrih için de önemli birer malzemedir.

(  Y) Edebiyat atrihi için sanatçılar önemli birer malzeme değildir.

2.  D Edebi eserlerin bölümleri

3.  B   Destan- Mesnevi- masal- hikaye- roman

4. Aşağıdaki cünlelerde boş bırakılan yerlere uygun sözcükleri yazınız.

* Roman Batı etkisinde gelişen Türk edebiyatına ait bir türdür.

* Edebiyat tarihi edebi dönemler, sanatçılar ve  bunların eserlerini inceler.