biryay yayınevi 10.sınıf türk edebiyatı sayfa 18,19,20

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 10.sınıf Türk Edebiyatı Biryay Yayınları Cevapları

biryay yayınevi 10.sınıf türk edebiyatı sayfa 18,19,20

Hazırlık Çalışmaları:

1. Bir evin bölümlere ayrılması evi daha iyi kullanbilmek içindir. Eğer evin odaları olmasa evde bir düzen olmazdı. her şey biribirine girer, çirkin bir görüntü oluşurdu.

2. Uygarlıklar birbirini dil, din, kültür sosyal hayat ve siyasi hayat yönünden etkiler.

İnceleme  1. Metin            sayfa 19

1.  Destanda geçen olağanüstü olaylar;  kayaalrın yarılıp insana benzemesi, sıcakal pişmesi, vücüt bulması, dokuz ay  anne rahmine benzeyen mağarada durması, insana dönüşmesi,

2.  Memlüklülerin insanın yartılışı ile ilgli destanlarının olduğu ilk insana Ay-ata dediikleri,  eşine ise Ay- Va dediklerini öğreniyoruz.

 3. Destan dönemi edebiyatının özelliklerini yansıtıyor. Olağanüstülükler var. Abartılı analtım var. Mitolojik ögeler var.

4.  Efsanenin olduğu dönemde bir tanrı inancı var. insanın çamurdan yaratıldığını, sonra canlandığını düşünüyorlar.

2. metin

1.  Okuduğumuz kaside İslami kültürün özellikleri taşıdığını öğreniyoruz.  Besmele ile başlaması, kuran, Hak,  amel defteri, Hüda ifadeelri bunu gösterir.

2.  Kaside divan edebiyatı nazım şekillerindendir.

3. İslami devir Türk edebiyatı dönemine aittir.  Bu dmnede islamiyet etkilidir. bu da eserlere yansımıştır.

sayfa   20 3. metin

1.  Kurt yavrusu kurtolur,  yüreğine derd olmak,  azgın yara, arap at, merd olmak

2.  Şiirde halk sçöyleyişlerine ve yaşam anlayışana dair örnekelr görüyoruz. düşmana karşı koymak, mertlik,  aşiret kavgaları, ifadeleri halk kültürünü yansıtan unsurlardır. dili sade halşkın konnuştuğu dildir.

3.  Şiirde mertlik, kavramı ön plana çıkmış, aşiret kavgalrı olduğu anlaşılıyor. yine arap atalrınınyatiştirildiğini öğreniyoruz

4. metin

1. Mader(anne) diye kastedilen vatandır. Vatan bağrına hançer saplanan bir anneye benzetilmiş.

2.   Memleketin düşman saldırıları altında olduğunu,   memleketin halinin hiç de iyi olmadığını, öğreniyoruz.

3. a. Vatan  Mersiyesinde Vatan sevgisi işlenmiş, dönemin islami kültürün etkisinde olduğu anlaşılıyor.

İnsan eliyle ortaya konan her olay ve nesnenin bir tarihi olduğu gibi edebi eserlerin de bir tarihi vardır.

b.  Edebiyat atrihi uygarlık tarihinin bir bölümünü oluşturur. her edebi eser uygarlık tarihi içinde yaşanılan dönemin sosyal, kültürel ve siyasi yaşamından izler taşır.