biryay yayınevi 10.sınıf türk edebiyatı sayfa 104,105

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 10.sınıf Türk Edebiyatı Biryay Yayınları Cevapları

biryay yayınevi 10.sınıf türk edebiyatı sayfa 104,105

Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 104

Okuduğunuz metnin olay örgüsü, aşağıdaki tabloda karışık olarak verilmiştir. Tablonun sol tarafındaki kutucukların içine, doğru sıralamayı gösteren numaraları yazınız.

DELİ DUMRUL SIRASIYLA OLAY ÖRGÜSÜ:

 Deli Dumrul’un kuru çayın üzerine bir köprü yaptırması

Deli Dumrul’un köprüden geçenlerden para alması

Köprünün yamacına bir obanın gelmesi

Obadan bir delikanlının vefat etmesi

Deli Dumrul’un Azrail’e kafa tutması

Azrail’in Deli Dumrul’un karşısına çıkması

Deli Dumrul’un Azrail kapışması ve yenilmesi

Deli Dumrul’un Allah’a bağışlanması için yalvarması

Deli Dumrul’un canı karşı can bulması için annesi ve babasından can istemesi

Deli Dumrul’a eşinin can vermesi

Allah’ın Deli Dumrul’un Anne ve babasının Deli Dumrul yerine canlarını alması

Deli Dumrul ve eşinin ömürlerinin uzaması

Dede Korkut’un gelip dua etmesi

1. a. Metnin yapısını oluşturan ögeleri aşağıdaki şemaya yazınız.

Metnin yapısını oluşturan ögeler

Olay örgüsü, yer, zaman ve kişiler metnin yapısını oluşturur.

b. Metnin yapısını oluşturan ögeler arasında nasıl bir ilişki olduğunu açıklayınız.

Metnin yapısını oluşturan ögeler birbiriyle uyumludur.Metindeki kişiler, olay, zaman ve mekan bir bütünlük oluşturmuştur. Verilmek istenen mesaja uygun kişiler, zaman, mekan ve olaylar seçilmiştir. Bu da hikâyenin ilgi çekiciliğini arttırmıştır.

Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 105

Aşağıdaki tabloda, metindeki kişilerin adlarıverilmiştir. Bu kişilerin özelliklerini ve olay örgüsün-deki işlevlerini tablonun ilgili bölümlerine yazınız.

Kişiler

Özellikleri

Olay örgüsündeki işlevleri

Deli Dumrul

Güçlü kuvvetli, gözü pek biridir. İnanç noktasında biraz zayıftır. Azrail’e kafa tutabilir. estonline.blogcu.comAma yaptıklarından pişman olup kusurlarını da gören biridir. Deli Dumrul’un üzerinden kahramanlık ve pişmanlık kavramları verilmeye çalışılmıştır.

Başkahraman

Azrail

Melek, Deli Dumrul’a Allah’ın gönderdiği kişi, Deli Dumrul’u yenip ona ders vermek için gönderilmiş vazifeli.

yardımcı kişi

DeliDumrul'un anası

Kendi canından oğlu  için vazgeçemeyen kişidir

yardımcı kişi

Deli Dumrul'un babası

Kendi canından oğlu için

vazgeçemeyen biridir.

yardımcı karakter

Deli Dumrul'un karısı

Vefalı, kocası için canını vermekten çekinmeyen biri.

yardımcı karakter

Dedem Korkut

Hikayelerde kendisine akıl danışılan,çocuklara ad koyan bilge bir kişilik

2.   a. Olayların geçtiği mekân, dünya üzerinde herhangi bir yer midir? Bu mekân, olay örgüsün-

de anlatılanların gerçekleşmesi için uygun mudur? Açıklayınız.

Okuduğumuz metinde mekan  tam olarak belli değildir. Köprü, Deli Dumrul ile Azrail’in 

kaşılaştıkları ev mekanlar olarak verilmiş ama bunlar betimlenmemiştir.Mekanlar anlatrılanların gerçekleşmesi için uygundur.

b.Mekânın nasıl anlatıldığınımetinden örneklerle belirtiniz.

c.Olayların oluşumunda mekânın işlevini söyleyiniz.

Mekan olayların geçtiği yer  işlevine sahiptir.

3.  Metindeki kişiler, zaman ve mekân arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

Metindeki kişiler, olay, zaman ve mekan bir bütünlük oluşturmuştur. Verilmek istenen 

mesaja uygun kişiler, zaman, mekan ve olaylar seçilmiştir. Bu da hikâyenin ilgi 

çekiciliğini arttırmıştır.

4.  Metindeki olayların geçtiği zaman, yeryüzünde saat ve dakikayla ölçülebilen bir zaman dilimi midir? Zamanın özelliklerini ve nasıl anlatıldığını belirtiniz.

Zaman olarak da tam bir ifade yoktur. Akşam, sabah, biraz sonra gibi zaman ifadeleri kullanılmıştır.

a.  Dede Korkut Hikâyelerinin yazıya geçirildiği dönemi belirtiniz.

15.yy

b.  Metnin temasını söyleyiniz.

KAHRAMANLIK

c.  Metnin temasıyla yazıya geçirildiği dönem arasındaki bağlantıyı açıklayınız.

Metinin teması ile yazıldığı dönemle doğrudan ilişkilidir. Kahramanlığın bilek gücüyle gösterilmesi, eşkıyalıkların olması, göçerlerin bulunması eserin oluştuğu dönemin özellikleridir.

ç. Metnin temasının evrensel özelliğe sahip olup olmadığını tartışınız. Ulaştığınız sonucu kısaca belirtiniz.

Metnin teması evrenseldir. Çünkü her millette kahramanlık teması çok sık işlenir.

a.  Oğuz Türkleriyle ilgili bilgilerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

b.  Metinde anlatılan olayların, Oğuzlarla ilişkisini nedenleriyle açıklayınız. Bunların olay örgüsü etrafında bir araya nasıl getirildiğini söyleyiniz.

Oğuz Türklerinin düşmanları ve kendi aralarındaki mücadelelerini anlatan destansı hikâyelerdir.

Metnin anlatıcısı ve anlatıcının bakışaçısı aşağıdakilerden hangisidir? İşaretleyerek belirtiniz.

I.      Her şeyi bilen bir anlatıcı(İlahî bakışaçısı)

II.     Olayların kahramanıolan anlatıcı(kahraman bakışaçısı)

III.    Olup biteni tarafsızca aktaran anlatıcı(gözlemci bakışaçısı)