biryay yayınevi 10.sınıf türk edebiyatı sayfa 114,115

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 10.sınıf Türk Edebiyatı Biryay Yayınları Cevapları

Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 114

c. Öğretici Metinler (Tasavvufî Metinler, Nasrettin Hoca Fıkraları)

Hazırlık Çalışmaları.

1. "İnsanın kendini bilmesi" ne demektir? Açıklayınız.

İnsanın kendini bilmesi kendini tanıması demektir. Kendi olurunu bilme ve yeterliliğini bilme anlamı taşır.

2.  Komedi türündeki eserler, didaktik özellik taşıyabilir mi? Düşüncelerinizi belirtiniz.

evet taşır. mesela nasrettin hoca hikayeleri didaktik özellik taşır hem güldürürken hem bilgi verir

Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 115

a.  Metnin özgün diliyle verilen bölümünü okuduğunuzda anlayabildiniz mi? Belirtiniz.

b.  Metnin özgün diliyle verilen bölümünden alınan aşağıdaki kelimeleri ve günümüzdeki kullanımlarını inceleyiniz. Ses değişikliklerini tespit ediniz.

elüm

-►

elim

sunmazam

-►

sunmam

dimezem

-►

demem

andan

-►

ondan

ayup

-►

ayıp

ol                  —►  o

yirden           —►  yerden

inandum        —►   inandım

görmedügüm—►görmediğim

tanıkum         —►  tanığım

c.  "Elüm irmedügi yire el sunmazam. Sözüm geçmedügi yire söz dimezem." cümlelerini yapı yönünden inceleyiniz.

Cümleler kısa ve özdür.

ç. Yaptığınız incelemeden hareketle metnin dil özelliklerini belirten doğru seçenekleri işaretleyiniz.

D Metin, sade ve anlaşılır bir dille kaleme alınmıştır.

D Metinde cümleler kısa ve açıktır.

D O döneme göre Türkçe kelimeler ağırlıklı olarak kullanılmıştır.

1.   a. Metindeki paragrafların iletisini söyleyiniz.

b.Metnin iletisini belirleyiniz.

kendini bilme

c.  Paragrafların iletisinin, metnin iletisi çevresinde nasıl şekillendiğini söyleyiniz.

Paragraflardaki iletiler metnin iletisinin etrafında yardımcı düşünce olarak verilmiştir.

2.   Metnin hangi ana düşünceyle yazıldığını belirtiniz.

KİŞİ KENDİNİ BİLMELİDİR.

a.  XIII-XIV. yüzyıldaki öğretici metinlerin hangi geleneğe bağlı kalınarak kaleme alındığını söyleyiniz.

TASAVVUF GELENEĞİNE

b.  Bilgi birikiminizden yararlanarak "Kendini Bilmek" metninin hangi geleneğin ürünü olduğunu açıklayınız.

TASAVVUF GELENEĞİNİN ÜRÜNÜDÜR.

Okuduğunuz metnin hangi amaçla yazıldığını aşağıdaki seçeneklerden uygun olanı işaretleyerek belirtiniz.

[ Aydınlatıcı X  [Yol gösterici X  [ Telkin edici X )