biryay yayınevi 10.sınıf türk edebiyatı sayfa 192,193

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 10.sınıf Türk Edebiyatı Biryay Yayınları Cevapları

10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 192

1.Etkinlik

b)Karagöz’ün bir kavak ağacını kesmesidir.

c)Metinde alınan bölümde yay ayraç içinde verilmiş ifadeler kişilerin davranışları hakkında bilgi vermektedir.

Ç)Değişmeyen tipler Hacivat ve Karagöz’dür.

d)kullanılan müzik kendine özgüdür. Oyunda genellikle tef, darbuka bazen de klarnet çalınır.

e)Sözlü edebiyat geleneği içinde yer alır.

f)Karagöz’de anlatma, söyleme, kuklaların gölgelerini perdeye düşürme işlevini Karagözcü, hayalî adlarıyla bilinen kişi yapmaktadır.

g)Karagöz’de yer alan farklı tipler Ermeni, Arnavut, Yahudi ve Rum kökenlidir. Bu tiplerin ortak özelliği Osmanlı İmparatorluğu’nun himayesi altında olan azınlık uluslarına mensup olmalarıdır.

2.Etkinlik

a)

Birader: Farsçadan günümüze geçmiş bir kelimedir. Kardeş anlamındadır.

Adla Sanlar: ad ve san yakın anlamlı kelimelerdir.

b) Metindeki diyaloglarda güldürüyü ortaya çıkaran en önemli öge Karagöz’ün Hacivat’ı yanlış anlamasıdır.

—Metindeki tekerlemeler anlatımın akıcı olmasına ve karşılıklı konuşmalarda kişilerin birbirlerine daha etkili cevaplar vermesine yardımcı olur.

 10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 193

c)Göstermeye bağlı metinlerde karşılıklı konuşmaya ve diyaloğa dayalı bir anlatım vardır.

1)Karagöz oyunu tuluat  tiyatrosunun yani geleneksel halk tiyatrosunun kişi kadrosu ve mekan bakımından farklılık gösteren bir dalıdır.

2)Metnin yazılış amacı okuyucuya günlük yaşamda karşılaşılan bir sorunla ilgili mesaj vermektir.

3.Etkinlik

Karagöz

Günümüz Komedi Türü

Tema

Günlük yaşamla ilgili konular

Günlük yaşam, tarih ve çeşitli evrensel düşünceler

Yapı

Düz yazı ve diyalog

Düz yazı ve diyalog

Dil ve anlatım

Anlatım karagözcü tarafından taklitler yapılarak sergilenir. Açık ve sade bir dili vardır.

Anlatıcı kendisini hissettirmez. Oyuncuların diyalogları dil ve anlatımın karakterini belirler.

Güldürü unsurları

Olay ve karakter çatışmaları

Olay ve karakter çatışmaları

Gelenek

Geleneksel halk tiyatrosu(tuluat)

Modern tiyatro

Benzerlikler: Yapının özellikleri aynıdır. Mizahı oluşturan çatışmalar ve güldürü unsuru iki türün ortak özelliğidir.

Farklılıklar:

Kişiler gerçek değildir. Mekan perdedir.

Kişiler gerçek hayattan seçilir. Oyun sahne adı verilen ve gerçek hayattakine benzeyen bir mekanda oynanır.