biryay yayınevi 10.sınıf türk edebiyatı sayfa 195,196

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 10.sınıf Türk Edebiyatı Biryay Yayınları Cevapları

10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 195

a.  Grup sözcünüzden, "Meddah" hakkında edindiğiniz bilgileri sınıfla paylaşmasını isteyiniz.

b.  Bilgi birikiminizden ve kitabınızdaki metinden yararlanarak meddahın, hikâyeyi anlatırken konuyu ve kişileri nasıl canlandırdığını belirtiniz. Bunun anlatıma katkısını ifade ediniz.

Meddah hikayeyi anlatırken farklı kültürlere ait kişileri kendi şiveleriyle taklit eder. Bu başarılı taklitler izleyicinin ilgisini çeker.

c.  "Meddahlıkta asıl olan anlatımdır." diyebilir miyiz? Düşüncelerinizi açıklayınız.

meddahlık bir anlatım sanatıdır. Bir meddahın her şeyden önce dili çok iyi kullanması, farklı ifade biçimlerini, taklitleri etkili bir şekilde uygulaması gerekir.

ç. Meddahlıkta, taklit yeteneğinin önemini açıklayınız.

d.  Meddahlık geleneğinin nasıl sürdürüldüğünü ifade ediniz.

•Yaptığınız incelemeden hareketle meddahlık geleneğinin özelliklerini aşağıya sıralayınız.

10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 196

1.   Okuduğunuz metindeki taklitlerin güldürüde nasıl bir önemi olduğunu belirtiniz. Metindeki güldürü ögelerini sıralayınız.

2.   Bilgi birikiminizden ve okuduğunuz metinden yararlanarak "Ali Askar Ağa'nın Bursa Seyahati" adlı metnin, geleneği nasıl yansıttığını açıklayınız.

3.  Meddah, bir konuda doğaçlama olarak oynanmaktadır. Bu oyunların yazıya geçirilmesi, geleneğin devamı açısından nasıl bir yarar sağlamıştır? Açıklayınız.

4.   Okuduğunuz metin; konu, yapı ve gelenek yönünden nasıl bir bütünlük sağlıyor? Bu konudaki yorumunuzu belirtiniz.

Günümüz yazarlarına ait komedi türündeki tiyatro metniyle "Ali Askar Ağa'nın Bursa Seyahati" adlımetni "tema, yapı, dil ve anlatım, güldürü unsurları, gelenek" yönünden karşılaştırınız. Benzerlik ve farklılıkları sıralayınız (Günümüz yazarlarına ait komedi metninin adınıda tabloya yazınız.).

Meddah

GünümüzTiyatroMetni

(............................................. )

Tema

Yapı

Dilveanlatım

Güldürüunsurları

Gelenek

Benzerlikler

Farklılıklar