biryay yayınevi 10.sınıf türk edebiyatı sayfa 201-204

merve tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 10.sınıf Türk Edebiyatı Biryay Yayınları Cevapları

10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 201

a.  Grup sözcünüzden, orta oyunu hakkında edindiğiniz bilgileri arkadaşlarınızla paylaşmasını isteyiniz.

b.  Bilgi birikiminiz ve okuduğunuz metinden yararlanarak orta oyunundaki değişmeyen tiplerin adını belirtiniz.

c.  Orta oyununa "Karagöz'ün kişiler aracılığıyla canlandırılmış şekli" diyebilir miyiz? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

ç. Orta oyununun tiyatro sahnesi gibi bir sahnesi olup olmadığını belirtiniz.

d.  Orta oyunu; usta-çırak geleneği olmasaydı yüzyıllar boyu sürdürülebilir miydi? Açıklayınız.

Yaptığınız incelemeden yararlanarak orta oyununun özelliklerini defterinize sıralayınız.

 10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 202

a.  Metinden alınan bölümde güldürünün hangi ögelerle sağlandığını belirleyiniz.

b.  Metinde halkın konuşma dilinin kullanıldığını görüyoruz. Ancak bazı kelimelere cinas, telmih, nükte yoluyla yeni anlamlar yüklenmektedir. Bu tür kelimelere metinden örnekler bulunuz.

c.  Yaptığınız incelemeden hareketle orta oyunu metninin dil özelliklerini aşağıya sıralayınız.

1.      Metnin hangi geleneğin ürünü olduğunu söyleyiniz.

2.      Orta oyununun yazıya geçirilerek metin hâline getirilmesinin amacını açıklayınız.

3.      Metindeki iletiye katılıp katılmadığınızı belirtiniz.

Okuduğunuz orta oyunu metnini, günümüz yazarlarına ait komedi türündeki metinle "tema, yapı, dil ve anlatım, güldürü unsurları, gelenek" yönüyle karşılaştırınız. İki metnin benzer ve farklı yönlerini belirleyiniz. Tespitlerinizi tabloya yazınız.

Orta Oyunu

Günümüz Komedi Türü

Tema

 Yapı

Dil ve anlatım

Güldürü unsurları

Gelenek

Benzerlikler

Farklılıklar

Okuduğunuz ve incelediğiniz metinlerden yararlanarak göstermeye bağlı metinleri gruplandırınız. Tespitlerinizi aşağıdaki şemaya yazınız.

10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 203

Aynı dönem ürünleri olan kitabınızdaki Karagöz, meddah ve orta oyunu metinlerini "tema, yapı, dil - anlatım, güldürü unsurları, gelenek ve sergilenen yer" yönünden karşılaştırınız. Metinlerin benzer ve farklıolan yönlerini belirleyiniz. Tespitlerinizi tabloya yazınız.

Ölçütler

Karagöz

Meddah

Orta oyunu

Tema

Yapı

Dil, anlatım

Güldürü unsurları

Gelenek

Sergilenen yer

Benzerlikler

Farklılıklar

1.     Karagöz ve Hacivat'ın kişilik özelliklerini söyleyiniz. Bu tiplerin orta oyunundaki karşılıklarını belirtiniz.

2.     Çevrenizde Karagöz ve Hacivat ya da Kavuklu ile Pişekâr'a benzeyen insanlar var mı? Bu kişilerin nüktedan (şakacı) olmalarının nedenini belirtiniz.

3.      Günümüzdeki şovmenlerle meddah arasında nasıl bir ilişki olduğunu söyleyiniz.

10. Sınıf Türk Edebiyatı Biryay Cevapları Sayfa 204

1)Karagöz: Hacivat, Arnavut, Zenne

Orta Oyunu: Kavuklu

Meddah: Taklit

2)gerçek, Arnavut-Yahudi- Rum- Ermeni, anlatım-doğaçlama

3)DYDDDY

4)Bu oyunların usta-çırak geleneğiyle sürdürülmesi halk tiyatrosunun kültürümüzde önemli bir yer bulmasını sağlamıştır.

5)Verilen paragrafta Karagöz oyununun kişiler, konular ve konuların işlenişi bakımından halk kültürüyle ilişkili olduğu anlatılmaktadır.