Ortadoğu Fiziki Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Ortadoğu Haritaları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

 Haritayı Büyütmek için üzerine tıklayınız

Ortadoğu Fiziki Haritası

Orta Doğu

Güneybatı Asya'da, tarihsel ve kültürel yakınlığı olan ülkelerin oluşturduğu coğrafi bölge. Akdeniz'den Pakistan'a kadar uzanır ve Arap Yarımadası'nı kapsar. Orta doğu kavramı Avrupa merkeziyetçi yaklaşıma dayanır ve Ingilizlerin 19. yy. da kullanmaya başladıkları bir kavramdır. Bu tanımlamada Ingiltere ve Avrupa ülkeleri merkez kabul edilmiş; doğu, Uzak Doğu, Yakın Doğu, Orta Doğu gibi kavramlar buna göre tayin edilmiştir

Bu tanıma göre Orta Doğu ülkeleri Türkiye, Suriye, Irak, Katar, Kıbrıs, Ürdün, Israil, Lübnan, Iran, Filistin, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Umman, Kuveyt, Bahreyn, Yemen ve Mısır'dır.

Yakın Doğu ve Orta Doğu kavramlarının karşılaştırılması

Orta Doğu, batılı devletler tarafından bazen Yakın Doğu olarak adlandırılır. Oysa ki Yakın Doğu, Orta Doğuyla beraber Balkanları da kapsar.

Bu adlandırmadaki değişiklik, Osmanlı Imparatorluğunun yıkılmasıyla başlamıştır. Osmanlı Imparatorluğu döneminde Balkanların Osmanlı egemenliği altında olması ve farklı bir kültür motifini barındırması nedeniyle, Balkanlar ve Doğu Akdeniz sahilleri "Yakın Doğu", mezapotamya dahil olmak üzere mezapotamya ile Hindistan arasındaki bölge "Orta doğu" olarak adlandırılmaktaydı.

Balkanlarda özgür devletlerin ortaya çıkması "ötekiler" kavramını ortadan kaldırmış ve Yakın Doğu kavramının yaygın olarak kullanılmamasına yol açmıştır. Yakın doğu kavramının kullanılmamaya başlamasıyla Orta Doğu kavramı, Türkiye dahil olmak üzere Türkiye ile Hindistan arasındaki bölge için kullanılmaya başlanmıştır.

Ayrıca Bakınız

Mezopotomya Uygarlıkları Haritaları

islam Tarihi Haritaları

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Coğrafya Flash Haritaları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Tarih Konular

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Kpss Genel Kültür

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Sarıkamış Kar Altında Videosu

Israil Filistin Savaşları Israil'in Büyümesi Haritası

1.Körfez Savaşı Haritası 1979-1988 Haritası