Balkanlar Haritası

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Dünyada Önemli Bölgeler

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Balkanlar Haritası

Haritayı Büyütmek için üzerine tıklayınız

 

Balkanlar

Avrupa kıtasının güneydoğusunda yer alan topraklara Balkanlar, Balkan Yarımadası, Balkan ya da sıkça Güneydoğu Avrupa da denilir. Bunlar içinde, “Balkan” sözünün kullanımı bütün dillerde vardır. Bölge Avrupa'nın yoksul, geri kalmış ve sorunlu yerlerinin başında gelir. Osmanlı Devleti'nin bölgedeki hükümranlığının bitişinden itibaren Balkanlar'ın paylaşımına dair sıkıntılar günümüze dek sürmüştür. Bölge, 55.000.000 civarında insanın yaşadığı bir toprak parçasıdır.

Balkan sözü


Bölgenin adı olan Balkan sözü Türkçedir. Sarp ve ormanlık sıradağ; sazlık anlamındadır. Türkçe  çokluk eki ile kurulan  ismi, bu ekin topluluk, grup anlam işlevi ile sarp ve ormanlık sıradağların olduğu yer anlamında kalıplaşmıştır (Balkan-lar). Dünyadaki Türk şive ve lehçelerinde  olarak kullanılan bu söz, bütün büyük dünya dillerinde de aynen yaşamaktadır.  Osmanlı devrinde sıkça kullanılmıştır. (Örn: Golyak Balkanı, Bor Balkanı, Bababalkanı vb.)

Türkiye Türkçesi literatüründe ayrıca Rumeli adlandırması da Balkanlar adlandırmasına denk bir kullanıma sahiptir. Rumeli ismi ise, Osmanlı Devleti'nin Doğu Roma Imparatorluğu'ndan aldığı topraklara verdiği Türkçe isimdir. Rum, Roma sözünün bir biçimidir (Lat.) Roma > Rum (Osm.Tr.). Halk olan Rumlar ile ilgisi yoktur.
Balkanlar

Balkanlar veya coğrafik adla Balkan Yarımadası, güneybatıda Adriyatik Denizi ve Iyon Denizi; güneyde Akdeniz; güneydoğuda Ege Denizi, Marmara Denizi ve Karadeniz ile çevrili bir yarımadadır. Kuzey sınırlarını Tuna, Sava ve Kupa nehirleri oluşturur.

Balkanlar'ın toplam yüzölçümü 524,701 km2'dir.
Ülkeler

Arnavutluk  (Tiran)
Bosna-Hersek  (Saraybosna)
Bulgaristan  (Sofya)
Karadağ  (Podgorica)
Kosova  (Priştine)
Makedonya (Üsküp)
Yunanistan  (Atina)

Hırvatistan   (Zagreb)
Sırbistan ( Belgrad)
Balkanlar'da az miktarda toprağı olan ülkeler:
Slovenya  (Ljubljana)
Romanya   (Bükreş)

Türkiye Cumhuriyeti   (Ankara

Milletler

Balkanlar, dünya üzerine çok uluslu yapı arz eden bölgelerin başında gelir. Burada birçok ırk ve etnik grupların yanı sıra birçok din de bulunmaktadır. Balkanlar'daki nüfusun milletlere göre dağılımının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdaki gibidir:

* Türkler (11.2 milyon)
* Yunanlar (10.1 milyon)
* Bulgarlar (7 milyon)
* Sırplar (6.2 milyon)
* Arnavutlar (6 milyon)
* Boşnaklar (2.4 milyon)
* Makedonlar (1.9 milyon)
* Hırvatlar (4.5 milyon)
* Romenler (2 milyon)
* Slovenler (1.9 milyon)
* Karadağlılar (350.000)
* diğer (Goralılar, Torbeşler, Romlar, Yahudiler vb.)
* Ulahlar[229.751]

tr.wikipedia.org

Ayrıca Bakınız

Bulgaristan Siyasi Haritası

Yunanistan

Coğrafya Konular

Yunanistan Fiziki Haritası

Ortadoğu Fiziki Haritası

Ortadoğu Siyasi Haritası

Dünya Haritaları

Mezopotomya Uygarlıkları Haritaları

islam Tarihi Haritaları

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Coğrafya Flash Haritaları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Tarih Konular

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Kpss Genel Kültür

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Sarıkamış Kar Altında Videosu

Israil Filistin Savaşları Israil'in Büyümesi Haritası

1.Körfez Savaşı Haritası 1979-1988 Haritası