Beş Hececiler, Yedi Meşaleciler, Garipçiler( Birinci Yeniciler), Maviciler, Hisarcılar, ikinci Yeniciler,Toplumcu Gerçekçiler
 • Beş Hececiler (3)

  Faruk Nafiz Çamlıbel, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Ozansoy, Orhan Seyfi Orhon, Yusuf Ziya Ortaç,

 • Yedi Meşaleciler (1)

  Sabri Esat Siyavuşgil, Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır, Muammer Lütfü, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret, Kenan Hulusi Koray,

 • Garipçiler - Birinci Yeniciler (1)

  Orhan Veli Kanık, Melih Cevdet Anday, Oktay Rifat Horozcu

 • Maviciler (1)

  Temsilcileri, Attila İlhan, Ferit Edgü, Orhan Duru, Özdemir Nutku, Yılmaz Gruda, Ahmet Oktay, Demirtaş Ceyhun, Demir Özlü ve Tahsin Yücel

 • Hisarcılar (1)

  Mehmet Çınarlı, İlhan Geçer, Mustafa Necati Karaer, Nüzhet Erman, Yavuz Bülent Bâkiler, Sevinç Çokum, Oyhan Hasan Bıldırki, Gültekin Samanoğlu, M. Necati Özsu, Ayla Oral, Şevket Bulut, M. Fahri Oğuz, Arif Nihat Asya, Tarık Buğra, Mehmet Kaplan, Cemil Meriç, Faik Baysal, Metin And, Hilmi Ziya Ülken, Talât Sait, Halman Rüştü Şardağ

 • Ikinci Yeniciler (1)

  Turgut Uyar, Cemal Süreya, Edip Cansever, İlhan Berk, Ece Ayhan, Sezai Karakoç, Ülkü Tamer, Oktay Rifat Horozcu

 • Toplumcu Gerçekçiler (1)

  Toplumsal Gerçekçiler, şiirde, Nazım Hikmet, Attila İlhan, Cahit Irgat, Arif Damar, Şükran Kurdakul, Ahmet Arif, İsmet Özel, Ataol Behramoğlu; düz yazıda, Sabahattin Ali, Samim Kocagöz, Cevdet Kudret, Mahmut Makal, Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Rıfat Ilgaz