Toplumcu Gerçekçiler

Toplumsal Gerçekçiler, şiirde, Nazım Hikmet, Attila İlhan, Cahit Irgat, Arif Damar, Şükran Kurdakul, Ahmet Arif, İsmet Özel, Ataol Behramoğlu; düz yazıda, Sabahattin Ali, Samim Kocagöz, Cevdet Kudret, Mahmut Makal, Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Kemal Tahir, Orhan Kemal, Yaşar Kemal, Rıfat Ilgaz