İran Edebiyatı

iran Edebiyatı, Kahramanlık şiiri devri, Saray şiiri devri, Mistik ve moral devir, Lirik şiirin parlak devri, Duraklama devri, Yeni devir, Çağdaş devir, Fridevsi, Şehname