TEOG sınav tarihleri ve konu dağılımları kazanımlar 2015-2016

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Eğitim Haberleri

TEOG sınav tarihleri ve konu dağılımları kazanımlar  2015-2016

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Merkezi Sistem Ortak Sınavları (2015-2016 TEOG ders çizelgeleri) açıklandı.

Milli Eğitim Bakanlığı merkezi sistem ortak sınav yapılacak derslerin çalışma takvimine göre ünite/öğrenme alanı/konu/kazanımların dağılım çizelgelerini yayımladı.

Ortaokulların 8'inci sınıflarında 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında Türkçe, Matematik, Fen ve Teknoloji, T.C. inkılâp tarihi ve Atatürkçülük, Yabancı Dil ile Din Kültürü ve Ahlak bilgisi derslerinde; bir dönemde iki sınav yapılan derslerin ilk sınavı, bir dönemde üç sınav yapılan derslerin ise ikinci sınavı merkezî sistem ortak sınav şeklinde uygulanacaktır.

 

Valiliklere Gönderilen Resmi Yazı - İndirmek İçin Tıklayınız... 

Merkezi Sistem Ortak Sınav Yapılacak Derslerin Çalışma Takvimine Göre Ünite/Öğrenme Alanı/Konu/Kazanımların Dağılım Çizelgeleri - İndirmek İçin Tıklayınız... 

 

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Türkçe Dersi TEOG sınav tarihleri ve konu dağılımları ve  kazanımlar

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Matematik Dersi TEOG sınav tarihleri ve konu dağılımları ve  kazanımlar

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Fen ve Teknoloji Dersi TEOG sınav tarihleri ve konu dağılımları ve  kazanımlar

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük Dersi TEOG sınav tarihleri ve konu dağılımları ve  kazanımlar

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Yabancı Dil, ingilizce Dersi TEOG sınav tarihleri ve konu dağılımları ve  kazanımlar

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılı Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi TEOG sınav tarihleri ve konu dağılımları ve  kazanımlar

Merkezî sistem ortak sınavların yapılacağı tarihe kadar öğretim programlarının işlenişinde Türkiye genelinde birlik sağlamak amacıyla 2015-2016 Eğitim Öğretim Yılına mahsus olmak üzere, ilgi olur kapsamında, çalışma takvimine göre konu/kazanımların dağılımını gösteren çizelgeler hazırlanmış ve “http://ttkb.mcb.gov.tr/” adresinde yayımlanmıştır. Merkezî sistem ortak sınavlarda kapsam birlikteliğinin sağlanması açısından öğretmenlerin yıllık ders planı uygulamalarında bu çizelgelerin dikkate alınması önem arz etmektedir.

2015-2016 Eğitim Öğretim Yılında birinci dönem merkezî sistem ortak sınavın 2015 yılı Kasım aynını son haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavın ise 2016 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmıştır. Merkezî sistem ortak sınavların kesin tarihleri ile uygulanmasına ilişkin hususlar Bakanlığımızca hazırlanacak kılavuzla düzenlenecektir.

Birinci dönemde yapılacak merkezî sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim yılının başından “BİRİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SINAV’ın yapılacağı tarihe kadar olan ünite/konu/kazanınılarla sınırlı olacaktır.

İkinci dönemde yapılacak merkezî sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretim yılının başından “İKİNCİ DÖNEM MERKEZÎ SİSTEM ORTAK SlNAV'ın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan tüm iinite/konu/ kazanınılarla sınırlı olacaktır.