Sakarya Meydan Muharebesi Komutanları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

ı

Kurtuluş Savaş komutanlarından bazılar:1. sıra: Ferik Ali Fuat (Cebesoy), Ferik Cevat (Çobanlı), Müşir Fevzi (Çakmak), Ferik Kâzım Karabekir, Ferik Fahrettin (Altay); 2.sıra: Mirliva Kazım (Inanç), Mirliva Ali Sait (Akbaytogan), Mirliva Ali Hikmet (Ayerdem), Mirliva Kemalettin Sami (Gökçen), Mirliva Cafer Tayyar (Eğilmez), Mirliva Izzettin (Çalışlar), Mirliva Şükrü Naili (Gökberk); 3.sıra: Mirliva Asım (Gündüz), Albay Alaaddin (Koval), Mirliva Mehmet Sabri (Erçetin), Albay Sabit (Noyan), Albay Ömer Halis (Bıyıktay)


Sakarya Meydan Muharebesi Komutanları

Üst kademe komutanları

* TBMM Reisi ve Başkomutan: Mustafa Kemal Atatürk
* Başvekil, Milli Müdafaa Vekili ve Genelkurmay Başkanı: Orgeneral Mustafa Fevzi Çakmak

Batı Cephesi: Komutanı Tümgeneral Mustafa Ismet Inönü

1. Grup: Komutanı Albay Izzettin Çalışlar

* 24. Tümen: Komutanı Yarbay Ahmet Fuat Bulca
* 23. Tümen: Komutanı Yarbay Ömer Halis Bıyıktay

2. Grup: Komutanı Albay Mehmet Selahattin Adil

* 4. Tümen: Komutanı Albay Mehmet Sabri Erçetin
* 5. Tümen: Komutanı Yarbay Mehmet Kenan Dalbaşar
* 9. Tümen: Komutanı Albay Sıtkı Üke

3. Grup: Komutanı Tümgeneral Yusuf Izzet Met

* 7. Tümen: Komutanı Yarbay Ahmet Derviş
* 8. Tümen: Komutanı Albay Kazım Sevütekin
* 15. Tümen: Komutanı Albay Şükrü Naili Gökberk

4. Grup: Komutanı Albay Kemalettin Sami Gökçen

* 5. Kafkas Tümeni: Komutanı Yarbay Cemil Cahit Toydemir
* 61. Tümen: Komutanı Albay Mehmet Rüştü Sakarya

5. Grup: Komutanı Albay Fahrettin Altay

* 14. Süvari Tümeni: Komutanı Yarbay Mehmet Suphi Kula
* 4. Süvari Tugayı: Komutanı Yarbay Hacı Mehmet Arif Örgüç

12. Grup: Komutanı Albay Halit Karsıalan

* 11. Tümen: Komutanı Albay Abdülrezzak sonra Yarbay Saffet

Mürettep Kolordu: Komutanı Albay Kazım Fikri Özalp

* 1. Tümen: Komutanı Yarbay Abdurrahman Nafiz Gürman
* 17. Tümen: Komutanı Albay Hüseyin Nurettin Özsu
* 41. Tümen: Komutanı Yarbay Şerif Yaçağaz
* 1. Süvari Tümeni: Komutanı Yarbay Osman Zati Korol

Batı Cephesine Doğrudan Bağlı Birlikler

* 2. Süvari Tümeni: Komutanı Yarbay Ethem Servet Boral
* 3. Süvari Tümeni: Komutanı Yarbay Ibrahim Çolak
* Mürettep Tümen: Komutanı Yarbay Ahmet Zeki Soydemir
* 3. Kafkas Tümeni: Komutanı Yarbay Halit Akmansü
* 6. Tümen: Komutanı Yarbay Hüseyin Nazmi Solok
* 57. Tümen: Komutanı Yarbay Hasan Mümtaz Çeçen

Ayrıca Bakınız

Atatürk Resimleri (105)

Atatürk Videoları

Sevr (10 Ağustos 1920) ve Lozan (24 Temmuz 1923) Antlaşmalarının Karşılaştırılması ve Sınırlar

Kurtuluş Savaşı haritaları

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Tüm Konular Ders Notları

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorular

1.Dünya Savaşı Haritaları

Türkiye Haritaları

Dünya Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Konuları

Kurtuluş Savaşı haritaları

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük Performans Ödevi

2.Dünya Savası Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük