Türklerin Orta Asya'da yaşadıkları devirlerde bütün Türk boyları arasında müşterek ve büyük bölümü sözlü olan edebiyattır. Ulusal bir edebiyattır; nazım şekil ve türleriyle kullanılan ölçü tamamen millidir. Bu dönemle ilgili sözlü ve yazılı Edebiyat örneklerini görebilirsiniz.
  • Sözlü Edebiyat (5)

    Sözlü Türk  Edebiyatı, Sözlü Edebiyat,Koşuk, sav, sagu, destan, kopuz,dörtlük, hece ölçüsü,

  • Yazılı Edebiyat (1)

    Yazılı Edebiyat, Orhun kitabeleri, Uygur Metinleri, Bilge tonyukuk yazıtı, Kül tiğin yazıtı, Uygur Dönemi Eserleri