Orta Çağda Avrupa Kpss Ders Notları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kpss Tarih

Orta Çağda Avrupa Kpss Ders Notları

I. Haçlı Seferi

I. Haçlı Seferi'nin sonunda Urfa, Antakya, Ku-

düs'te Latin Krallığı kuruldu. İznik'i Haçlılar'a kap-

tıran Anadolu Selçukluları başkentlerini Konya'ya

taşımak zorunda kalmışlardır.

• Feodalite doğuya taşınmış oldu.

II. Haçlı Seferi:

Urfa'yı Haçlılardan, İmadeddin Zengi'nin geri alması üzerine bu sefer başlamıştır. Anadolu Selçukluları bu sefere Danişmentlerle beraber karşı koymuşlardır. Avrupalı Krallar bu seferde başarılı olamadı.

III. Haçlı Seferi:

Haçlılar İstanbul'un zenginliğini görünce Sela-hattin Eyyubi Kudüs'ü Haçlılardan aldığı için düzenlenen bu seferlerde de başarılı olamadılar. Bu sefere Anadolu Selçukluları ve Eyyubiler birlikte karşı koydular.

 

IV. Haçlı Seferi:

Haçlılar İstanbul'un zenginliğini görünce İstanbul'u alarak Latin Krallığını kurdular. (1204)

• istanbul'dan kaçan Rumlar, İznik ve Trabzon'da Rum İmparatorluğu kurdular.

Haçlı Seferleri Sonuçları:

Dini

Kilise ve Papaya olan güven sarsıldı. Skolastik düşünce zayıfladı. Kutsal yerler Müslümanlarda kaldı.

Siyasi

Türklerin ilerleyişi durdu. Türklerin Balkanlara geçişi durdu.

Bizans İmparatorluğu topraklarını koruduğu Burjuva sınıfı ve mutlak krallık rejimi güçlenerek feodalite rejimi zayıfladı.

Ekonomik

* Doğu batı ticareti gelişerek Akdeniz limanları önem kazandı.

Avrupa'da yaşam standartı yükselirken, İslam dünyası ekonomik açıdan zayıfladı.

Sosyal

Barut, Pusula, Kağıt ve matbaa Avrupa'ya geçti.

Barut: Derebeylerin arkalarına saklandıkları surlar ve şatolar yıkıldı. Derebeylik yıkıldı, Krallık rejimi yeniden güçlendi.

Pusula: Açık denizlerde gemicilerin yönlerini bulmaları kolaylaştı. Coğrafi keşiflere sebep oldu.

Kağıt, Matbaa: Kendi dinlerinin kutsal kitapları olan incil kendi dillerine tercüme edilip, yaygınlaştı. Halk papazların kendilerini kandırdıklarını anladılar. Klasik eserler daha fazla yayıldı. Bunlarda Rönesans ve Reform'a sebep oldu.

Sonuç: Avrupa Aydınlanma Çağı'na girdi hızla ilerledi.

KPSS Tarih,KPSS Tarih Konuları,KPSS Tarih Konu Özeti, KPSS