Tarihte Ilkler inkılap Tarihi

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TARIHTE ILKLER/INKILAP TARIHI

Türk Devletinin tümüne yönelik yapılacak işgalin ilk belirtisi MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASINDA 30 Ekim 1918 ortaya çıkmıştır.
Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti ilk kez fiilen ortadan kalkmıştır.
Işgaller karşı Türk Milletinin vermiş olduğu ilk tepki Direniş Cemiyetleri Kurmak.
Itilaf Devletlerinin ilk kontrol altına aldıkları yer Marmara ve Boğazlar
Izmir ve çevresinin Yunanlılara verilmesi ilk defa Paris Konferansında 18 Ocak 1918 de kararlaştırıldı.
M.Kemal'in 19 Mayıs 1919'da Samsun'a çıkmasıyla Kurtuluş Mücadelesi başlangıcı kabul edilir.
Işgallere karşı ilk kez silahlı karşılık vermeye Izmir Müdafai Hukuk Kongresinde karar verilmiştir.
Kuva-yı Milliye Hareketi ilk defa Yunan Işgaline karşı kuruldu.
Manda ve Himaye fikri ilk defa Paris Konferansından sonra Itilaf Devletleri tarafından ortaya atıldı.
Işgallere karşı ilk kurulan Cemiyet TRAKYA PAŞAELI CEMIYETIdir.
Işgallere karşı ilk tepki protesto ve mitingler şeklinde olmuştur.
Batıda ilk cephe AYVALIK'ta açılmıştır.
Batıda cemiyetler ilk defa BALIKESIR Kongresinde birleştirilmiştir.
Ilk defa Milli Mücadelenin haklılığı uluslar arası bir heyet tarafından hazırlanan AMIRAL BRISTOL raporuyla ortaya çıkmıştır.
Işgallere karşı ilk direniş Güney Cephesinde FRANSIZLARA karşı olmuştur.
Vatanın kurtulması konusunda çalışma yapılacağına ilk defa AMASYA GENELGESINDE yer verilmiştir.
Ilk defa bir heyetin kurulmasına AMASYA GENELGESINDE karar verildi.
KURTULUŞ SAVAŞININ GEREKÇE,AMAÇ-YÖNTEMI ilk defa Amasya Genelgesinde belirtilmiştir.
Türk Milletine Milli Egemenliğini eline alması amacıyla ilk defa Amasya Genelgesinde çağrıda bulunuldu.
Rejimin değişeceğini belirten ilk karar AMASYA GENELGESIdir.
Amasya Genelgesi ilk defa Mülki ve Askeri erkana duyurulmuştur.
Havza ve Amasya'da yayınlanan genelgelere halkın gösterdiği ilk olumlu tepki PROTESTO VE MITINGLER olmuştur.
Osmanlı Devleti'nin üzerinde düşen görev ve sorumlulukları yerine getirmediği ilk defa Amasya Genelgesi ile halka duyurulmuştur.
Amasya Genelgesi,Mustafa Kemal'in yayınladığı ilk Ihtilal bildirisidir.
M.Kemal'in başkanlığını yaptığı ilk siyasi kuruluş TEMSIL HEYETI'dir.
Manda ve Himaye kabul edilemez maddesiyle ilk defa Milli Egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirileceğine ERZURUM KONGRESINDE karar verilmiştir.
Ilk defa Temsil Heyetinin kurulmasına Amasya Genelgesinde karar verilmiştir.
Ilk defa Kuva-yı Milliye deyimini Doğu Anadolu Müdafai Hukuk Cemiyeti kullanmış
Misak-ı Milli düşüncesinin ortaya atıldığı ilk yer SIVAS KONGRESI olmuştur.
Kurulacak devletin ilk temelleri ERZURUM KONGRESINDE alınmıştır.
Kurtuluş savaşında ulusal egemenliğimizin koşulsuz olarak gerçekleşmesine Erzurum Kongresinde karar verilmiştir.
Ilk BÖLGESEL kongre Erzurum'da yapılmıştır.

Ilk kez hükümet kurma fikri Erzurum Kongresinde ortaya atılmıştır.
Vatan bütünlüğünü ilgilendiren kararlar ilk kez Erzurum Kongresinde alınmıştır.
Ilk defa milli bir kongre SIVAS'ta toplanmıştır.
Ulusal örgütlenmenin tüm yurdu kapsayacağına Sivas Kongresinde karar verilmiştir.
Türk Yurdunun sınırları Misak-ı Milli'de çizilmiştir.
Kapitülasyonlara ilk tepki Misak-ı Milli'de gösterilmiştir.28 Ocak 1920
Ilk Meclis 23 Nisan 1920 de açılmıştır.Yeni Türk Devleti resmen kurulmuştur.
Ilk Meclis ve Hükümet başkanı MUSTAFA KEMAL olmuştur.
Ilk Anayasa 20 Ocak 1921 de kabul edilmiştir.
Ilk TBMM,hükümet üyeleri tarafından seçilmiştir.
Ilk Yasaları TBMM çıkardı.
TBMM'ye karşı yapılan ayaklanmalara karşı alınan ilk önlem HIYANETI VATANIYE KANUNU'nu çıkartmak olmuştur.
AMASYA GÖRÜŞMELERI ile Osmanlı Hükümeti,Milli mücadeleyi resmen tanımış oldu.
TBMM'nin ilk askeri başarısı Ermenistan ( Doğu Cephesi) savaşıdır.
TBMM'nin ilk siyasi başarısı GÜMRÜ ANTLAŞMASI'dır.2 Aralık 1920
Düzenli ordu ile yapılan ilk savaş I.INÖNÜ SAVAŞI'dır.
TBMM hükümetini ilk defa tanıyan ve siyasi ilişkiler kuran AFGANISTAN'dır.
I.Inönü savaşından sonra TBMM ilk defa,Avrupa devletleri ile antlaşma imzaladı.
Rusya ile imzalanan Moskova Antlaşması ile ilk kez bir Avrupa devleti Misakı Milli'yi tanıdı ve kapitülasyonları kaldırdı.16 Mart 1921
Doğu sınırımız ilk defa KARS ANTLAŞMASI ile kesinlik kazandı.13 Ekim 1921
TBMM ile ilk antlaşma imzalayan Itilaf devleti FRANSA'dır.
Kahramanlık ünvanı alan ilk şehir MARAŞ'tır.
Anadolu'dan çekilen ilk devlet ITALYA ‘dır.
Eskişehir-Kütahya muharebeleri Kurtuluş Savaşı Döneminde düzenli ordunun aldığı ilk ve son yenilgidir.
M.Kemal ilk defa Eskişehir-Kütahya Muharebelerinden sonra BAŞKOMUTANLIĞA getirilmiştir 5 Ağustos 1921
ilk kez M.KEMAL,SAKARYA SAVAŞI'na Başkomutan olarak katılmıştır.
Yunan ordusu ilk defa Sakarya Savaşı'ndan sonra savunmaya,Türk Ordusu da ilk kez taaruza geçmiştir.
TBMM  ordularının ilk taaruz hareketi BÜYÜK TAARUZ olmuştur.
Itilaf devletlerinin hepsi Misak-ı Milli'yi ve bağımsızlığımızı ilk defa LOZAN ANTLAŞMASINDA 24 Temmuz 1923 kabul ettiler
Ilk Genel Kurmay Başkanı FEVZI ÇAKMAK'tır.
Ilk Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı MUSTAFA KEMALdir.
Ilk Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı ISMET INÖNÜ'dür.
Kurulan ilk siyasi parti CUMHURIYET HALK FIRKASI'dır.
Ilk kurulan muhalefet partisi TERAKKI PERVER CUMHURIYET FIRKASI
Cumhuriyet dönemi ilk Anayasası 1924,son ise 1982 dir.
 

Ayrıca Bakınız

1.Dünya Savaşı Haritaları

Kurtuluş Savaşı haritaları

Ermeni Meselesi 1877-1897 Dönemi

Osmanlı Devletinin 1.Dünya Savaşında Savaştığı Cepheler

Kurtuluş Savaşı Genel Hatlarıyla Özet

Osmanlı imparatorluğu Haritaları

Flash Eğitici Oyunlar

Tarih Haritaları

Tarih Konular

Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Kpss Genel Kültür

Kpss Tarih

Kpss Coğrafya

Kpss Anayasa

Kpss Vatandaşlık

Kpss Çıkmış Sorular