Osmanlı Devleti'ni Kurtarmak İçin Ortaya Atılan Fikir Akımları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Kpss Tc inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Osmanlı Devleti'ni Kurtarmak İçin Ortaya Atılan Fikir Akımları

Osmancılık: Osmanlı Devleti'nde yaşayan tüm halkı ırk, din, dil gözetmeksizin eşit görmeye denir. Milliyetçilik düşüncesiyle isyan eden azınlıklar bu akımı etkisiz kılmıştır.

Balkan Savaşları'nın ardından tamamen geçerliliğini yitirdiği anlaşılmıştır.

İslamcılık: Bütün müslümanları halifenin etrafında birleştirmeyi savunur. Ancak milliyetçilik akımı nedeniyle başarısız oldu. Örneğin I. Dünya Sa-vaşı'nda cihad ilanına karşılık isyan eden Araplar gibi.

Türkçülük ( Turancılık) : Bu akımda amaç Türk birliğidir.

Batıcılık: Osmanlı Devleti ilerleyebilecekse bu ancak Avrupa tarzı kurumlar örnek alınarak olabilir düşüncesidir.

Adem-İ Merkeziyetçilik: Merkez hükümetin yetkilerinin azaltılması ve imparatorluk içinde farklı unsurların yönetime katılmasının düşünülmesi.