Kavram Haritaları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Seminer Çalışması Dökümanları

Kavram Haritaları

Kavram haritaları, bilgiyi organize etmek ve sunmak için yapılmış grafiksel araçlardır. Bu araçlar daire ya da bir çeşit kutu içine yazılmış olan kavramları içerir. Kavram haritalarında iki kavram arasındaki ilişki, üzerine ilişkiyi belirleyen ifadelerin yazıldığı doğrularla gösterilir. Ilişkiyi belirleyen bağlantı ifadeleri ile iki kavram tamamlanarak anlamlı bir cümle oluşturur (Novak, 1998).


Kavram haritaları;


Bir konunun öğretiminde,

Öğrenmeyi kolaylaştırmada,

Öğrenme sürecini kontrol etmede ve kavram yanılgılarını ortaya çıkarmada,

Değerlendirme yapmada

kullanılabilir.


Kavram Haritalarını Değerlendirmek Için Kullanılabilecek Ölçütler


Kavramların uygun şekilde nitelendirilmesi

Kavramlar, en fazla üç sözcükle temsil edilmelidir.

Kavramların yerleşimi genelden özele doğru hiyerarşik olarak sıralanmalıdır.

Bağlama sözcüklerinin uygun şekilde nitelendirilmesi

Haritada kavramlarla bağlantılar arasındaki ayrım belirgin olmalıdır.

Iki kavram arasındaki bağlantılar anlamlı olmalıdır.

Ilişkiyi doğru şekilde temsil etmelidir.

Kavramların çapraz bağlanması

En iyi haritalar, kavramlar arasındaki çapraz bağlantıları yeterli ölçüde gösterenlerdir.

Çapraz bağlantılar, öğrencinin, birbirine bağlı çok sayıda düşünceyi bildiğini gösterir.

Çapraz bağlantılar, yaratıcılığı ortaya çıkarır.

Kavram Haritalarının Oluşturulma Aşamaları

Önceden hazırlanmış bir örneği öğrencilerinize gösteriniz.

Bu örnekte kavramların harita üzerinde nasıl birleştiğini sorunuz.

Harita üzerindeki çapraz bağlantıların neyi ifade ettiğini gösteriniz.

Öğrencilere yeni bir kavram haritası hazırlatmak için, onlardan en çok bildikleri kavramları ya da onlara kısa bir metin verip, metinden çıkardıkları kavramları listelemelerini isteyiniz.(Gerekirse yardım ediniz.).

Sonra bu kavramları en genelden daha özele doğru sıralamalarını isteyiniz.

Hangi kavramın konuyla en çok ilişkili olduğunu sorunuz ve bunu daire içine almalarını isteyiniz.

Öğrencilerin konuyla ilgili en önemli kavramdan daha az önemli olana doğru kavram ilişkisini hazırlamasına fırsat veriniz. Kavram haritalarını oluşturmalarına yardımcı olunuz.

Öğrencilerinize, kendi kavram haritalarına dayanan kısa bir hikâye yazdırınız

 

 

Ayrıca Bakınız

Seminer Çalışması Dökümanları

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Şube Öğretmenler Kurulu Tutanakları

Zümre Toplantısı Tutanakları

MEB Mevzuat Bankası

Anadolu ve Fen Liseleri Öğretmen Seçme Sınavı

Atatürk Hakkında Bilgi ve Döküman

Atatürk Resimleri

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritalar