2009 Meb Seminer Performans ve Projeler'de Dikkat Edilecekler

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Seminer Çalışması Dökümanları

(EK- 3)

PERFORMANS GÖREVLERI VE PROJELERIN HAZIRLANMASIYLA
ILGILI AÇIKLAMALAR

1.   Öğretmenler tarafından ölçme ve değerlendirmeye yönelik mevcut mevzuat, değişik kaynaklar, öğretim programları ve kitap setlerinde yer alan açıklamalar incelenecektir.

2.   Mesleki çalışmaların başladığı ilk gün eğitim bölgesi/okul bazında yapılacak planlamada, konuların öğretmenler tarafından paylaşılmasının ardından okul müdürlüğünce belirlenen tarihte konuların teorik olarak sunulması ve sonra pratik olarak uygulanması gözetilecektir.

3.   (EK-4) ve (EK-5)'e yer alan formata uygun olarak katılımcılardan kendi sınıf ya da branşlarına uygun olarak bir proje ve performans görevi taslağı ile değerlendirme anahtarı taslağını pratikte hazırlamaları sağlanacaktır. Istendiği takdirde hazırlanan bu taslakların ya da aynı eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilerle yapılmış ve zümre öğretmenlerce seçilen özgün performans görevleri ve projelerin il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilmesi sağlanacaktır.

4.   Proje ve performans görevlerinin üç boyutlu olması durumunda bunların görsellerine yer verilecektir.

5.   Performans görevleri ve proje örneklerinde il, ilçe, okul adı, ilgili dersin adı, öğretmenin adı-soyadı ve iletişim bilgileri belirtilecektir.

6.   Performans görevi ve proje örnekleri hazırlanırken; öğretim programlarına ilişkin özel ve genel beceriler, öğretim programlarının öngördüğü ortak beceriler ve değerler, Atatürkçülük konularına, aktif öğrenme ve çoklu zekâ kuramına, öğrenci ve sınıf düzeyine uygunluğu, değerlendirme ölçeklerinin belirtilmesi gibi konulara dikkat edilecektir.  

7.   Hazırlanan performans görevi ve projelerin öğretmenlerin kendileri tarafından hazırlanmış olmasına  (diğer kaynak kitaplardan ya da internet sitelerinden hali hazırda ulaşılmamasına) özellikle dikkat edilecektir.


(EK- 3)

PERFORMANS GÖREVLERI VE PROJELERIN HAZIRLANMASIYLA
ILGILI AÇIKLAMALAR

1.   Öğretmenler tarafından ölçme ve değerlendirmeye yönelik mevcut mevzuat, değişik kaynaklar, öğretim programları ve kitap setlerinde yer alan açıklamalar incelenecektir.

2.   Mesleki çalışmaların başladığı ilk gün eğitim bölgesi/okul bazında yapılacak planlamada, konuların öğretmenler tarafından paylaşılmasının ardından okul müdürlüğünce belirlenen tarihte konuların teorik olarak sunulması ve sonra pratik olarak uygulanması gözetilecektir.

3.   (EK-4) ve (EK-5)'e yer alan formata uygun olarak katılımcılardan kendi sınıf ya da branşlarına uygun olarak bir proje ve performans görevi taslağı ile değerlendirme anahtarı taslağını pratikte hazırlamaları sağlanacaktır. Istendiği takdirde hazırlanan bu taslakların ya da aynı eğitim öğretim yılı içerisinde öğrencilerle yapılmış ve zümre öğretmenlerce seçilen özgün performans görevleri ve projelerin il/ilçe milli eğitim müdürlüklerine gönderilmesi sağlanacaktır.

4.   Proje ve performans görevlerinin üç boyutlu olması durumunda bunların görsellerine yer verilecektir.

5.   Performans görevleri ve proje örneklerinde il, ilçe, okul adı, ilgili dersin adı, öğretmenin adı-soyadı ve iletişim bilgileri belirtilecektir.

6.   Performans görevi ve proje örnekleri hazırlanırken; öğretim programlarına ilişkin özel ve genel beceriler, öğretim programlarının öngördüğü ortak beceriler ve değerler, Atatürkçülük konularına, aktif öğrenme ve çoklu zekâ kuramına, öğrenci ve sınıf düzeyine uygunluğu, değerlendirme ölçeklerinin belirtilmesi gibi konulara dikkat edilecektir.  

7.   Hazırlanan performans görevi ve projelerin öğretmenlerin kendileri tarafından hazırlanmış olmasına  (diğer kaynak kitaplardan ya da internet sitelerinden hali hazırda ulaşılmamasına) özellikle dikkat edilecektir.

Ayrıca Bakınız

Seminer Çalışması Dökümanları

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Şube Öğretmenler Kurulu Tutanakları

Zümre Toplantısı Tutanakları

MEB Mevzuat Bankası

Anadolu ve Fen Liseleri Öğretmen Seçme Sınavı

Atatürk Hakkında Bilgi ve Döküman

Atatürk Resimleri

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Sosyal Bilgiler Tüm Sınıflar

Hayat Bilgisi

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih

Coğrafya