Ortaöğretim Coğrafya Dersi 9, 10, 11 ve 12. Sınıflar Öğretim Programı Yeni

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Ortaöğretim Coğrafya Dersi (9, 10, 11 ve 12. Sınıflar) Öğretim Programı INDIRMEK IÇIN TIKLAYINIZ

 

COĞRAFYA DERSI ÖĞRETIM PROGRAMI'NIN GENEL AMAÇLARI
Coğrafya Dersi Öğretim Programı ile öğrenci;
1. Coğrafya biliminin temel kavram, kuram ve metodolojisini kullanarak araştırmalar
yapar ve sonucunu raporlaştırır.
2. Insan doğa ilişkisi çerçevesinde coğrafi sorgulama becerileri kazanır.
3. Evrene ait temel unsurları yaşamla ilişkilendirir.
4. Doğal ve beşeri sistemlerin işleyiş ve değişimini kavrar.
5. Yakın çevresinden başlayarak ülkesine ve dünyaya ait mekânsal değerlere sahip çıkma
bilinci geliştirir.
6. Ekosistemin işleyişine yönelik sorumluluk bilinci geliştirir.
7. Doğa ve insanın uyumlu birlikteliği ve sürekliliği için mekânsal planlamanın önemini
kavrar.
8. Doğal ve beşeri kaynakların kullanımında “tasarruf bilinci” geliştirir.
9. Mekânsal süreçlerin yerel ve küresel etkileşim içinde olabilirliğini irdeler.
10. Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavrar.
11. Doğal afetler ve çevre sorunlarını değerlendirerek korunma ve önlem alma yollarına
yönelik uygulamalar geliştirir.
12. Bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik
örgütlerin uluslararası ilişkilerdeki rolünü kavrar.
13. Coğrafi birikim ve sentez ülkesi olan Türkiye'nin bölgesel ve küresel ilişkiler
açısından konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyelin bilincine varır.
14. Coğrafi değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki önemini özümser.
9
2 SAATLIK SEÇMELI VE ZORUNLU
COÄžRAFYA DERSI ÖÄžRETIM PROGRAMI IÇERIÄžI

(10, 11 VE 12. SINIFLAR IÇIN)
10, 11 ve 12. sınıflardaki 2 saatlik zorunlu ve seçmeli coğrafya dersleri aşağıda belirtilen
öğrenme alanlarına ait kazanımlardan oluşmaktadır.

10 SINIF COĞRAFYA DERSI (2 SAAT)
A. DOĞAL SISTEMLER öğrenme alanından;
A.10.1, A.10.2, A.10.4, A.10.6 kazanımları.
B. BEŞERI SISTEMLER öğrenme alanından;
B.10.1, B.10.3, B.10.4, B.10.6, B.10.8, B.10.9 kazanımları.
C. MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE öğrenme alanından
C.10.1, C.10.2, C.10.3, C.10.4, C.10.5, C.10.6, C.10.7, C.10.8, C.10.9, C.10.10, C.10.11,
C.10.12, C.10.13, ; C.10.14, C.10.15, C.10.17 kazanımları.
Ç. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER öğrenme alanından;
Ç.10.2, Ç.10.3 kazanımları.
D. ÇEVRE VE TOPLUM öğrenme alanından;
D.10.1, D.10.3 kazanımları.

11. SINIF COĞRAFYA DERSI (2 SAAT)
A. DOĞAL SISTEMLER öğrenme alanından;
A.11.1, A.11.2 kazanımları.
B. BEŞERI SISTEMLER öğrenme alanından;
B.11.1, B.11.2, B.11.6, B.11.7, kazanımları.
C. MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE öğrenme alanından;
C.11.1, C.11.2, C.11.3, C.11.4, C.11.5, C.11.7, C.11.9, C.11.10, C.11.11, C.11.12
kazanımları.
Ç. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER öğrenme alanından;
Ç.11.1, Ç.11.2, Ç.11.3, Ç.11.4, Ç.11.6, Ç.11.7 kazanımları.
D. ÇEVRE VE TOPLUM öğrenme alanından;
D.11.1, D.11.2, D.11.5, D.11.6, D.11.7, D.11.8, D.11.9, D.11.12, D.11.13, D11.14, D.11.15
kazanımları.
10

12. SINIF COĞRAFYA DERSI (2 SAAT)
A. DOÄžAL SISTEMLER öğrenme alanından;
A.12.1, A.12.3 kazanımları.
B. BEŞERI SISTEMLER öğrenme alanından;
B.12.1, B.12.3, B.12.4 kazanımları.
C. MEKANSAL BIR SENTEZ: TÜRKIYE öğrenme alanından;
C.12.1, C.12.2, C.12.3, C.12.4, C.12.5, C.12.6, C.12.7, C.12.8, C.12.9, C.12.11, C.12.12,
C.12.14, C.12.15, kazanımları.
Ç. KÜRESEL ORTAM: BÖLGELER VE ÜLKELER öğrenme alanından;
Ç.12.2, Ç.12.4, Ç.12.5, Ç.12.6. kazanımları.
D. ÇEVRE VE TOPLUM öğrenme alanından;
D.12.1, D.12.2, D.12.4, D.12.5, D.12.6, D.12.7, D.12.9.kazanımları.

Ayrıca Bakınız

Seminer Çalışması Dökümanları

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Şube Öğretmenler Kurulu Tutanakları

Zümre Toplantısı Tutanakları

MEB Mevzuat Bankası

Anadolu ve Fen Liseleri Öğretmen Seçme Sınavı

Atatürk Hakkında Bilgi ve Döküman

Atatürk Resimleri

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Hayat Bilgisi

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih

Coğrafya