Eğitimde Kulanılan Araç Gereçler

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Öğretim Yöntem ve Teknikleri

TEKNOLOJI NEDIR?
Bilimsel ve diğer sistematik bilgilerin pratik alanlarda sistemli bir şekilde uygulanmasıdır.

Diğer bir deyişle;
Insan hayatını kolaylaştıran her türlü araç ve gereçtir.

Teknoloji, araştırmalar ve kuramsal açıklamalar ile uygulayıcılar tarafından karşılaşılan sorunlar arasında bir köprü kurar.

Bunlar
*    Televizyon
*    Telefon
*    Bilgisayar
*    Ve benzeri elektronik cihazlar

Bu bağlamda teknolojiyi kullanacak öğretmenin;
1.Temel kuram ve araştırmaları anlaması
2.Uygulamalar hakkında yeterince bilgi sahibi olması
3.Araştırma bulgularını kullanabilecekleri bir biçimde ayarlayabilmesi gerekir.

Eğitim teknolojisi
Teknolojinin eğitime hizmet edecek şekilde uyarlanmasıdır.

ARAÇ VE GEREÇLER

Öğrenme öğretme sürecinde kullanılan ve bu süreci destekleyen kaynak, materyal, görsel, işitsel, teknolojik ve güncel olan her şey araç ve gereçtir.
Araç ve gereçler kullanılan  strateji, yöntem ve tekniğe göre değişir. Araç gereç seçiminde dikkat edilmesi gereken bir hususta güncelliktir. Güncel materyaller ilgi ve dikkati sağlar.

GÖRSEL ARAÇLAR

1.   Kitaplar
*
*    Bülten tahta
3.   Resimler
*    Düz resimler
*    Çizgi resimler
*    Duvar resimleri
*    Figüranlar
*    Afişler
4.    Gerçek eşya ve modeller
5.    Projektör ve grafikler
*    Odak projektörü ve odak
*    Tepegöz
*    Slayt  projektörü ve slayt

IŞITSEL ARAÇLAR
1.    Radyo
2.    Pikap ve plaklar
3.    Teyp  ve bantlar

GÖRSEL IŞITSEL ARAÇLAR
1.    Film makinesi ve hareketli filmler
2.    Video
3.    Kapalı devre televizyon
4.    CD ve VCD

GÜNCEL ARAÇLAR
1.    Etkileşimli video
2.    Uydular
3.    Videoteks
4.    Internet

Ayrıca Bakınız

Seminer Çalışması Dökümanları

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Şube Öğretmenler Kurulu Tutanakları

Zümre Toplantısı Tutanakları

MEB Mevzuat Bankası

Anadolu ve Fen Liseleri Öğretmen Seçme Sınavı

Atatürk Hakkında Bilgi ve Döküman

Atatürk Resimleri

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Hayat Bilgisi

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih

Coğrafya