Resmi Yazışma Kuralları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma MEB Mevzuat Bankası


RESMI YAZIŞMA KURALLARI


Resmi Yazı; Resmi daireler arasında  haberleşmeyi sağlamak amacıyla yazılan yazıdır. Rapor, tezkere, müzekkere, tutanak, dilekçe, mazbata, form yazılar, şartname ve sözleşme ile kuruluş iç yazışmaları gibi çeşitleri vardır.

Resmi Yazılarda Bazı Kavramlar:

*   Rapor: Bir araştırmanın veya incelemenin sonucunu bildiren uzun  yazı.
*   Tezkere: -Bir çalışmada izin verildiğini bildiren resmi yazı. – Askerliğin sona erdiğini bildiren yazı.
*   Müzekkere: -Bir iş için, herhangi bir üst makama yazılan yazı.- Yargılama makamının, bir kararın yerine  getirilmesi konusunda belli bir makama yazdığı yazı. (Tevkif ve yakalama müzekkeresi gibi).
*   Mazbata: Bir hükmü veya bir işin tasdikini bildiren yazı.
*   Resmi belge: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimlerini sağlamak amacıyla oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları belirli bir standart ve içeriği olan belgeler.
*   Resmi bilgi: Kamu kurum ve kuruluşlarının kendi aralarında veya gerçek ve tüzel kişilerle iletişimleri sırasında metin, ses ve görüntü şeklinde oluşturdukları, gönderdikleri veya sakladıkları bilgiler.
*   Elektronik ortam: Belge ve bilgilerin üzerinde bulunduğu her türlü bilgisayarı, gezgin elektronik araçları,     bilgi ve iletişim teknolojisi ürünleri.
*   Elektronik belge: Elektronik ortamda oluşturulan, gönderilen ve saklanan her türlü belge.I. RESMI  YAZIŞMALARDA DIKKAT EDILECEK HUSUSLAR:

*Kullanılacak kağıt tipi A4 olup, başlıklı kağıt kullanılacaktır. Resmi yazılar bir satır aralığı ile yazılacaktır. Daktilo ve bilgisayar  ile yazılan resmi yazılarda, bir asıl ve bir kopya olmak üzere en az iki nüsha hazırlanacak ve çoğaltmalarda fotokopi kullanılacaktır.

*Sayfa numarası, yazı alanının sağ altına toplam sayfa sayısının kaçıncısı olduğunu gösterecek    şekilde verilir (Örnek: 1/9, 2/7, 5/32).

*Bilgisayarla yazılan yazılarda "Times New Roman" yazı tipi ve 12 karakter boyutunun     kullanılması esastır. Rapor, form ve analiz gibi özelliği olan metinlerde farklı yazı tipi ve karakter boyutu kullanılabilir.

*Paraflı nüshalar, birimde saklanacaktır.

*Aslına uygunluk, fotokopinin ya da kopyanın alt orta kısmına “Aslına Uygundur” yazılarak, imza bölümünde olduğu gibi onaylanacak kişinin imzası açılacak, imzalayan bu yazıyı ayrıca mühürleyecektir.

*Resmi yazılarda silinti, kazıntı olmayacak, harf veya rakamlar üst üste vurulmayacaktır. Resmi yazılarda ifade güzelliğine dikkat etmekle birlikte doğru, açık ve anlaşılır olmaya önem verilecektir.

*Imla kurallarına ve metnin kağıda yerleşimine, kompozisyona dikkat edilecektir.  Bütün resmi yazıların metin bölümünde, doğrudan konudan söz edilerek başlanacak, ayrıntıya girilmeyecektir.

*Resmi yazı ve dilekçenin ön yüzüne kayıt kaşesi basılmayacak, ilgili birimlere ya da personele havale yazılmayacak, bu tür işlemler evrakların arka yüzüne yapılacaktır.
RESMI YAZILARIN GENEL ŞEKLI:

Resmi yazılarda kompozisyon ve şekil çok önemli bir yer tutar.  Yazı alanı olarak, kağıdın üst, alt, sol ve sağ  kenarında, 2,5 cm marj bırakılması gerekir.

alıntı

 

Fevzi ŞAHINGÖZ (BaşMüfettiş)

mersin.meb.gov.tr

Ayrıca Bakınız

Seminer Çalışması Dökümanları

Öğretim Yöntem ve Teknikleri

Şube Öğretmenler Kurulu Tutanakları

Zümre Toplantısı Tutanakları

MEB Mevzuat Bankası

Anadolu ve Fen Liseleri Öğretmen Seçme Sınavı

Atatürk Hakkında Bilgi ve Döküman

Atatürk Resimleri

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Sosyal Bilgiler Tüm Sınıflar

Hayat Bilgisi

Tc Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih

Coğrafya