Sanat Akımları

Sanat Akımları, Edebi akımlar‎, Görsel sanat akımları,‎ Üsluplarına göre romanlar,‎ Akademik sanat,‎ Barok sanat,‎ Bauhaus,‎ Eklektik mimari,‎ Fütürizm‎, Gerçeküstücülük,‎ Klasisizm,‎ Klasizm‎, Manifesto,‎ Minimalizm‎, Modernizm,‎ Müzik akımları‎, Natüralizm,‎ Neoklasik akımlar,‎ Neoklasisizm,‎ Performans sanatı,‎ Pop art,‎ Postmodernist sanat‎, Postmodernizm‎, Realizm,‎ Rokoko‎, Romantizm‎, Rönesans‎, Sembolizm‎, Sosyalist gerçekçilik‎, Yapısalcılık‎, Yeni Gerçekçilik‎, Yeni izlenimcilik,‎ Üslup, Ashcan okulu, Avangart, Cobra (sanat), Dekadan, Dekonstrüktivizm, Egzotizm, Geziciler Gutai Happening Karşı Sanat,SÜRREALİZM (GERÇEK ÜSTÜCÜLÜK), EMPRESYONİZM, EKSPERSYONİZM (Dışavurumculuk), YIRTICILIK (FOVİZM), KÜBİZM, FÜTÜRİZM (DİNAMİZM– HAREKET), DADAİZM (DADACILIK), Çağdaş Sanat Akımları ve Örnekler, salvador dalii,soyut resmin özellikleri