Cumhuriyet ile kazandığımız hak ve özgürlükler:

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma Soru Cevap

Cumhuriyetin ilan edilmesi ile ülkemizde bir çok değişim meydana gelmiştir.. Cumhuriyet sayesinde vatandaşlarımız bir çok hak ve özgürlükler kazanmıştır.

İşte Cumhuriyetin ilan edilmesi ile kazandığımz hak ve özgürlükler:

Cumhuriyet ile kazandığımız hak ve özgürlükler:

*Yaşama hakkı: Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkes yaşama hakkına sahiptir. Bir kimse başka bir kimsenin yaşama hakkını doğrudan ya da dolayılı yoldan kısıtlayamaz.

* Kişi dokunulmazlığı hakkı: Bu hak ile bir vatandaşların hem ruh hem de fizik bütünlüğünün korunması dikkate alınmıştır.

* Sağlık hakkı: Tüm vatandaşların sağlıklı bir ortamda yaşama ve sağlık alanında tüm imkanlardan faydalanma hakkına sahiptir.

* Eğitim hakkı: Tüm vatandaşların eğitim-öğretim hakkı vardır ve bu hak kimsenin elinden alınamaz.

*Dilekçe hakkı: Tüm vatandaşlar; isteklerini, arzularını ve şikayetlerini Türkiye Büyük Millet Meclisine dilekçe kanalı ile iletebilir.

*Özel yaşamın gizliliği: Tüm vatandaşlar özel yaşamının gizli tutulmasını talep edebilmektedir.Kanunlarda belirtilen hususlar dışında kimse kimsenin özel hayatına müdahale edemez.

*Seçme ve seçilme hakkı: Tüm vatandaşlar ülkedeki seçme ve seçilme faaliyetlerine katılmak durumundadır. Bu maddem insanların hakkı iken aynı zamanda tüm vatandaşların görevidir