4.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı Sayfa 123 Cevapları Tuna Matbaacılık 2. Kitap İkinci

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 4.Sınıf Sosyal Bilgiler

Kullanıcı Oyu: 3 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders ve Öğrenci Çalışma Kitabı Sayfa 123 Cevapları Tuna Matbaacılık 2. Kitap İkinci

 

1-Evimizde Yemek Yapma ve Temizlik Amacıyla Kullanılan Teknolojik Ürünleri Sınıflandırınız

 

Yemek Yapmada Kullanılan Teknolojik Ürünler : ocak, blender,elektrikli ızgara,su ısıtıcı,fırın,tost makinesi,mikser,fritöz,kıyma makinesi,düdüklü tencere,

 

 

 

Kullanılan Teknolojik Ürünler : Elektrik süpürgesi,Halı yıkama makinesi, şarjlı süpürge,şarjlı el süpürgesi,temizlik robotu,gırgırlı buharlı temizleyici

 

2-Takvimin Ortaya Çıkışı

 

Tarih bilimi açısından takvimin büyük bir önemi vardır.İnsanlar,çok eski çağlardan beri,yaşadıkları zamanı bilmek için çeşitli takvimler yapmışlardır.Bu amaçla astronomi gözlemlerine dayan arak zamanı yıllara, aylara , haftalara ve günlere bölerek hesaplamışlardır.Böylece, takvim ortaya çıkmıştır.Zamanı bu şekilde bölümleme yöntemine takvim denir.

 Dünya’nın, kendi etrafında bir defa dönmesiyle geçecen zamana gün denir.

 

Ay’ın Dünya’nın çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen zamana ve bir yılı temel alan sisteme ay yılı denir.aAy yılı 354 günden oluşur.

 

Dünyanın, Güneşin çevresinde tam bir dolanım yapması için geçen zamanada güneş yılı denir. Güneş yılı 365 gün 5 saat 48 dakika 46 saniyedir.

 

Zaman ölçüsü olarak takvimin bulunması ve kullanılması çok eski devirlere dayanır.İlk takvimi bulan ve kullanan sümerlerdir.Sümerlerin bulduğu takvim , ay yılı temeline dayanıyordu ve her yılın ayrı bir adı vardı . İlk Babil takvimleri kameri ayı, yani birbirini izleyen iki dolunay arasındaki 29,5 günlük dönemi temel alan bir sistemdi. Bu döngüye göre 365,24199 gün olarak gözlemlenen ortalama güneş yılından daha kısa, 354 günlük bir ay yılı (kameri yıl) ortaya çıktı

 

Mayalar da zaman kaydı tutmakla ilgileniyorlardı ama takvimlerini yıllık bir periyotla ilişkilendirmemişlerdi. Onlar hem geçmişe hem de geleceğe yönelik bir takvim sistemi kurmuşlardı.

 

Günümüzden yaklaşk 6000 yıl önce mısırlılar güneş yılı esasına dayalı takvimi buldular. Mısırlılar, bir ayı 30 gün kabul edip yılı, Nil ırmağının akışına göre dörder aylık üç mevsime böldüler.sonucunda ayrı bir bilim dalı doğdu . Bu bilim dalına kronoloji yada zaman bilimi adı verilir .

 

Türk’lerin en eski takvimi 12 hayvanlı takvimdir . Dünyada en çok miladi ve hicri takvimler kullanılır. Miladı takvim, İsa’nın doğumunu başlangıç olarak alır. Ayrıca Güneş’e göre hazırlanmıştır. Hicri takvim ise Muhammed’in Mekke’den Medine’ye göçünü başlangıç olarak alır ve Ay’a göre hazırlanmıştır

 

3-Haberleşme Alanında Geçmişten Günümüze Kadar Kullanılan Araçlar ve Yöntemler Nelerdir

 

İnsanoğlu var oluşundan bu yana haberleşme gereksinimi duymuştur. Başlangıçta ilkel yöntemlerle haberleşen insanlar zamanla yeni haberleşme teknikleri geliştirmişlerdir. Mağara resimleri yerini dumanlaraateşlere davullara kuşlara bırakmıştır. Daha sonra bulunan telgraf ve telefon bunların yerine kullanılmıştır. Radyo link bağlantılarıyla uzak mesafelere iletim yapılmıştır. Yalnız denizaşırı ülkelerle haberleşme zorlukla sağlanmaktaydı. Uyduyla haberleşme fikri böylece çıkmıştır.

 

Yerçekimi kanunlarının etkisinde kalarak Dünya etrafında dönen cisimlere “uydu” denir.(Norman 1998) Bir uydunun Dünya merkezine olan uzaklığını yörüngesinin şekline bağlı olarak sabit veya değişkendir. Başka bir değişle uydu yörüngesi dairesel veya elips şeklinde olmaktadır.

 

Bir haberleşme uydusu bir çeşit radyo-röle istasyonudur. Dünya yüzeyinden çok yüksekte olduğundanDünya üzerinde istenen bir noktaya işareti doğrudan gönderebilir. İletim ortamı olarak senkron uydular kullanılmaktadır ki Dünya etrafında bir dönmesi tam 24 saatte yaptığından Dünya üzerinde bir noktaya göre hareketsiz kalmaktadır. Bir Dünya gözlemcisine göre zamanın işlevi olarak sabit yer işgal eden uyduların oluşturduğu sisteme jeostasyoner uydu sistemi denir. Bu sistemde yörünge dairesel olup ekvator düzlemini içermektedir. Jeostasyoner uydu sisteminde bulunan uydular senkron uydulardır. Senkron uydular 36000 km yükseklikte ekvator düzeyi üzerine yerleştirilmişlerdir. Üç senkron uydu ile Dünya’ nın her noktasını görmek mümkündür. (Çölkesen 1999)

 

Bir uydu birçok yer istasyonu kullanır. Bir uydudan diğer bir uyduya atlama yoluyla Dünya’ nın her hangi bir noktasıyla bağlantı kurulabilir. Bir yer istasyonu bir veya birkaç frekansı gönderir ve uygulamada uydunun gönderdiği bütün grup frekanslarını alabilir.

 

Başlangıçta uydular küçük ve güçleri azdı. Büyük çaplı antenler kullanılmaktaydı. Daha sonra yapılan çalışmalar sonucunda güç arttırılmış ve anten çapları küçültülmüştür. Anten çaplarının küçülmesi yer istasyonu toplam maliyetinin yaklaşık 1/3’ ünü oluşturan anten maliyetinin düşmesine dolayısıyla yer istasyonu toplam maliyetinin düşmesine neden olmuştur.

 

Yeryüzünde bir ya da birkaç noktadan gönderilen yayınları uydular alır ve istenilen yayın alanına yöneltebilirler. Uydular aracılığı ile yapılan TV yayınlarının getirdiği en önemli üstünlük alınan görüntünün yayın alanının her yerinde güçlü ve temiz kullanılabilir olmasıdır. Burada ki alan ile tüm ülke veya bir kıta kastedilmektedir.

 

Günümüzde ülkeler ve kıtalar arası telefon teleks faks teleteks televizyon yayınları gazete basımları ve bilgi akış düzeyleri uydudan geçmektedir.

 

Uydular aracılığı ile haberleşme teknolojisindeki son yıllarda meydana gelen gelişmeler yeni teknolojik gelişmelere ve yeni pazarların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu gelişmeler uydu haberleşme sisteminde duyulan gereksinmenin bir ölçütüdür.

 

Uluslararası uydu haberleşme kuruluşu INTELSAT (International Telecommunication Satellite Organization) ın 1964 yılında kurulmasından sonra 1965 yılında Dünya’ dan 36 000 km uzaklıkta ekvator üzerinde bulunan jeosenkron yörüngeye ilk INTELSAT uydusu olan INTELSAT-1’ in yerleştirilmesiyle Dünya uydu haberleşmesine başlamıştır.(Norman 1998)

 

INTELSAT-5 serisi uyduların evrensel (global) haberleşmenin yanı sıra ışın (spot-beam) antenleri ile daha dar bir alanda daha güçlü işaretler vermesi sonucu televizyon yayınlarının yurt içi dağıtımında mevcut geleneksel radyo-link bağlantılarına bir alternatif olarak kullanılmaya başlanmıştır.

 

Günümüzde Türkiye’ nin de içinde bulunduğu birçok ülkede bu nokta ışınları kullanarak TV yayınları yapılmaktadır. TV yayınlarının dağıtımında; TV kanalları bir merkezi yer istasyonuna gelmekte ve buradan uydu aracılığı ile bir ülke ya da bölgeye yayınlanmakta ve orada coğrafi koşullara bağlı olmaksızın istenilen yerde ve miktarda yalnız alan uydu antenleri TVRO (TV Receive Only) ile alınarak izlenmektedir.

 

TVRO antenlerin kullanımının yaygınlaşması ve bu işlevin daha ekonomik olarak yapılabilmesi konusundaki çalışmalar sonucunda TVRO’ dan daha ekonomik olacak Kablolu-TV teknolojisi geliştirilmiştir. (Norman 1998)

 

Uyduların yörüngeleri ve hızı iyi ayarlanmalıdır. Uydular atmosfer üzerine yerleştirilirken yerçekimi kuvveti ile merkez kaç kuvveti eşit olmalıdır. Eğer uydu çok hızlıysa uzay boşluğuna uçabilir. Eğer uydu çok yavaş olursa yerçekimi sayesinde Dünyaya doğru çekilecektir. Eğer uyduların yerçekimi ile hızları denk olursa uydu “şelale” denen dairesel bir yörünge çizer. Dünyanın yerçekimi deniz seviyesinden yüksekliği ile tanımlanır. Bundan dolayı denizden çok yüksek olan uydular düşük olan uydulara göre Dünya etrafında daha yavaş dairesel hareket yaparlar. (Ha 1990)

 

4-Teknolojik Bir Ürünün Hayatımızda ve Çevremizde Yaptığı Değişiklikler

 

BUZDOLABI

 

Eski zamanlarda ki böyle dediğime bakmayın çokta eski değil eğer 20 yaş üzerindeyseniz babanıza sorsanız size anlatır buzdolabı henüz yoktu ya da yaygın değildi. O zamanlarda insanlar besinleri muhafaza edebilmek için derin çukurlar açarlar bu sayede yerin altı soğuk olduğu için besinler belli bir süre bozulmadan kalabilirdi.

 

Şimdi ise sebze ve meyveler bile günlerce dolapta taze kalabiliyor. Yeni teknoloji dolapların ise bir ton özelliği var şimdi girmeyelim oralara. Genelde çoğumuz hala bildiğin buzdolabını kullanıyoruz işte.

 

Efendim geniş düşünecek olursak bu alet bizim biraz ayarlarımızla oynadı diyebiliriz. Eskiden öyle her şey her zaman yenemezdi. Yenilecek kadar satın alınıp o gün bitirilmek zorundaydı. Şimdi ise canımızın istediğine cevap vermek için mutfağa gitmemiz yeterli oluyor ( bazen buna da üşeniyorsun demi ). Bu durum insan nefsine tam gaz vererek tüketici toplumun ilk adımını attırmış oldu. Eskiden tabağını bitirmeden kalkılmazdı ama şimdi aman yarın yerim deyip dolaba konulan tabaktan bir daha haber alınamıyor.

 

Tabi bardağın boş tarafına bakınca böyle görünüyor ama dolu tarafına bakınca bazen canımızın istemediğini o gün yemeyip başka zaman tüketebiliyoruz. Ya da yazın buz gibi suyu mideye indirebiliyoruz. Binbir türlü artık hayatımızın bir parçası olan ürünleri uzun zaman saklayabiliyoruz. Özellikle bakterilere karşı hassas olan çocuklarımız için besinleri sağlıklı bir şekilde muhafaza edebiliyoruz.

 

Önceden mesela insanlar eti kavurup öyle saklıyorlardı. Fakat türü fark etmeden her türlü hayvansal gıda buzluklarda yıllarca bile kalıyor. Şoklama özelliği olan buzdolaplarından çıkan etlerin erimesi bile 1 günü alabiliyor ( ticari şoklamadan bahsetmiyorum ). Buzdolabı hakkında bu kadar çene yoran olmamıştır diyerek ve bu lüzumsuz, kafanızı ağrıtan yazıma son vererek karnı acıkan sizi buzdolabınıza doğru yönelmeniz için serbest bırakıyorum.

5-Radyasyon Nedir ? Radyasyonun İnsanlara Etkisi

 

Radyasyon veya Işınım, elektromanyetik dalgalar veya parçacıklar biçimindeki enerji yayımı ya da aktarımıdır. “Radyoaktif maddelerin alfa, beta, gama gibi ışınları yayması”na veya “Uzayda yayılan herhangi bir elektromanyetik ışını meydana getiren unsurların tamamı”na da radyasyon denir

 

Radyasyonun İnsanlara Etkisi

 

Faydaları

 

Teknolojik gelişme ile birlikte, günlük yaşamımızda sıkça karşılaştığımız kelimelerden biridir radyasyon. Radyasyonun kötü etkilerinden sıkça bahsederiz. Halbuki radyasyon her zaman insan sağlığını kötü etkilemez. Uygun doz ve biçimde kullanıldığı takdirde, hayat kurtaran etkenlerden biridir. Özellikle kanser tedavisinde kullanılan radyoterapi sayesinde, birçok kanser türü bugün ölümcül olmaktan çıkmıştır.

 

Zararları

 

Radyasyon hücrenin genetik materyali olan DNA’yı parçalayabilecek kadar enerji taşımaktadır. DNA’nın zarar görmesi ise hücreleri öldürmektedir. Bunun sonucunda doku zarar görür. DNA’da çok az bir zedelenme, kansere yol açabilecek kalıcı değişikliklere sebep olur.

 

Çevre sorunları sınır tanımaksızın artmakta ve çeşitli kirleticiler kilometrelerce uzaklara taşınarak etki gösterebilmektedir. Örneğin; Çernobil kazası nedeni ile yayılan radyoaktif atıkların, toprak ürünlerinde yol açtığı kirlilik bilinmektedir. Çernobil reaktöründe oluşan kazada, doğrudan etki sonucu 30′dan fazla insan hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi yaralanmış, sakatlanmış ve hastalanmıştır. Binlerce insan ise belirtileri sonradan çıkacak olan genetik etkilerle, nesilden nesile geçebilecek kalıcı izler taşımaktadır. Çernobil’deki kaza sebebiyle atmosfere karışan ışınımsal maddelerin, atmosferik devinimlerle: uzaklara taşınmasıyla, düştükleri yerlerde radyasyona neden olmuştur.