5.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Cevapları 2011-2012

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Kullanıcı Oyu: 1 / 5

Yıldız etkinYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değilYıldız etkin değil
 

2011-2012 5.Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabının Cevapları

SOSYAL BİLGİLER DERSİ 7.ÜNİTE (BİR ÜLKE BİR BAYRAK) ÇALIŞMA SORULARI

1. KONU: YASALAR

Soru 1: Bir toplum için kurallar niçin gereklidir?

Cevap 1: Kurallar, toplumda huzur, güven ve emniyetin sağlanabilmesi için gereklidir.

Soru 2: Yazısız kurallar nelerdir?

Cevap 2: Yazısız kurallar, gelenek görenekler ile ahlak ve görgü kurallarıdır.

Soru 3: Yasa nedir? Hangi kurum tarafından yapılır?

Cevap 3: Yasa, kamu yararını hedef alan ve insanlar arası ilişkileri düzenleten değerler sistemidir. Yasalar, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından çıkarılır.

Soru 4: Anayasa nedir?

Cevap 4:Anayasa, devletin temel niteliklerini tanımlar ve vatandaşların hak ve özgürlüklerini belirtir.

Soru 5: Yasaların insanlar için faydaları nelerdir? Örnek verin.

Cevap 5: Yasalar, insanların güvenli ve mutlu yaşamalarını sağlar. Örneğin, trafik kurallarını belirleyen yasalara uymak, trafik kazalarını önler veya azaltır. Kapalı yerlerde sigara içmeyi yasaklayan yasaya uymak, insanları sigaranın zararlarından korur.

Soru 6: Yasalara uymamanın sonuçları nelerdir?

Cevap 6: İnsanların yasalara uymamaları, toplumda huzur ve güveni ortadan kaldırır. Ayrıca böyle davranan insanlar, devlet tarafından cezalandırılır.

Soru 7: Şu anda ülkemizde hangi anayasa yürürlüktedir?

Cevap 7: 1982 Anayasası

Soru 8: Zaman geçtikçe anayasada değişiklikler yapılmasının nedeni nedir?

Cevap 8: Çünkü toplumun ihtiyaçları ve şartlar zamanla değişir. Ortaya çıkan yeni bir durum yeni yasalar gerektirebilir.

Kelimeler ve Kavramlar

Yasa:Kamu yararını hedef alan ve insanlar arası ilişkileri düzenleyip kolaylaştıran değerler sistemi

Anayasa: Devletin temel niteliklerini tarif eden ve vatandaşların hak ve özgürlüklerini belirten temel yasa.

2.KONU: MERKEZİ YÖNETİM

Soru 1: Devlet nedir?

Cevap 1: Bir ulusun egemenliği altındaki topraklarda kurduğu yönetim örgütüne devlet denir.

Soru 2: Yurttaş nedir?

Cevap 2: Devlete karşı sorumlulukları olan ve devletin sağladığı haklardan yararlanan bireylere yurttaş denir.

Soru 3: Türkiye’de devletin görevleri nelerdir? Örnekler verin.

Cevap 3: Türk ulusunun bağımsızlığını, ülkenin bütünlüğünü korumak, yurttaşlara sağlık, eğitim ve güvenlik gibi temel hizmetleri sunmaktır.

Soru 4: Türkiye’de il ve ilçelerde bulunan merkeze bağlı yönetim birimleri nelerdir? Bunların başında kimler bulunur?

Cevap 4: Türkiye’de merkeze bağlı yönetim birimleri iller ve ilçelerdir. İllerin başında vali, ilçelerin başında kaymakam bulunur. Ayrıca, il ve ilçelerde emniyet müdürlüğü, milli eğitim müdürlüğü gibi başka yönetim birimleri de vardır. Bunlar valiliğe ve ya kaymakamlığa bağlıdır.