Sosyal Bigiler dersine nasıl çalışılır

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

SOSYAL BİLGİLER DERSİNE NASIL ÇALIŞILIR

Bilindiği gibi sosyal bilgiler dersi Tarih, İnkılap Tarihi, Coğrafya, Vatandaşlık Bilgileri ile Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi bölümlerinden oluşmaktadır.

Sosyal Bilgiler dersinin öğrenimi diğer derslere nazaran daha kolaydır. Fakat çabuk unutulan bir derstir.

Öğrenilen bilgileri unutmamanın tek yolu tekrardır. Belirli aralıklarla yapılan tekrarlar öğrenmeyi pekiştirecek, unutmanın önüne geçecektir. Günlük yaşamda kullanılan birçok bilgiyi içermesi bu dersin avantajıdır. Bu nedenle öğrenilenlerin günlük yaşamda kullanılması öğrenmenin verimini artıracak, unutmayı engelleyecektir.

Tarih dersine nasıl çalışılır

•   Öncelikle konu öğrenilmelidir. Önemli yerlerin altı çizilmeli, bir taraftan da not alınmalıdır. Konu öğrenilirken olabildiğince muhakeme yapılmalı, olaylar arasında bağlantılar kurulmalıdır.

•   Konu çalışılırken önemli tarihler not edilmelidir. Böylece zaman kavramı yerleşecek, olaylar arası ilişkiler daha rahat kurulacaktır.

•   Tarihi olaylar neden - sonuç ilişkisine dayanır. Bundan dolayı bir konu öğrenilmeden diğerine geçilmemelidir.

•   Tarih ve coğrafya dersine çalışırken mutlaka harita kullanılmalıdır. Bu, öğrenmeyi pekiştirecek, öğrenmenin kalıcı olmasını sağlayacaktır.

•   Bir konu iyice öğrenilmeden o konuyla ilgili test çözülmemelidir. Konu tam öğrenilmeden soru çözülürse, yapılan yanlışlar moralinizi bozabilir.

Coğrafya bölümüne nasıl çalışılır

•   Coğrafya dersine sevgi, merak ve ilgiyle yaklaştığınızda, onun zevkli bir ders olduğunu göreceksiniz.

•   Her konuda olduğu gibi coğrafyada da öncelikle tanım ve kavramları öğrenmek gerekir. Çünkü anlatılacak konular, bu tanım ve kavramlar üzerine oturur. İklimin tanımını bilmeden hava durumu ile arasındaki farkı anlayamazsınız.

•   Tanım ve kavramları öğrendikten sonra konu içinde anlatılan kurallara yoğunlaşmalı, bunların hangi durumlarda geçerli olduğunu öğrenmelisiniz.

•   Konuları daha iyi ve kalıcı öğrenmeniz için atlaslardan, şekillerden, fotoğraflardan ve resimlerden yararlanmalısınız.

•   Konunun anlaşılması bu dersin öğrenilmesi için yeterli değildir. Konuları bilmenin yanında bu bilgilerden hareketle yorum da yapabilmelisiniz. Bu ise bol bol test çözerek kazanılabilecek bir niteliktir.

•   Konularla günlük yaşantı arasında ilişkiler kurmalısınız. Anlatılan konuları âdeta gözünüzde canlandırmalısınız. Bunun için kitaplarda yer alan görsel malzemelerden (resim, grafik, tablo...) yararlanabilirsiniz.

•   Yanlış yaptığınız sorular üzerinde durarak doğru cevabını ve sebebini mutlaka öğrenmelisiniz. Bu, ilk etapta zaman kaybı gibi görülse de ileride size zaman kazandırdığını ve artık daha az hata yaptığınızı göreceksiniz.

•   Çıkmış soruları çözmek size sınavda çıkabilecek sorular hakkında bir fikir verebilir.

Vatandaşlık Bilgileri bölümüne nasıl çalışılır

Vatandaşlık bilgileri dersine çalışırken mutlaka günlük yaşantınızla bağlantılar kurun. Konuları günlük yaşantınızla ilişkilendirin. Çünkü bu derste öğrendikleriniz, aslında günlük yaşantınızın her alanında okulda, evde, sokakta, televizyonda... gördüklerinizin aynısıdır.

Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi bölümüne nasıl çalışılır

Bu derse çalışırken özellikle İslâm dininin şartları, imanın şartları ile güzel huy ve davranışlara daha fazla zaman ayırmalısınız.

•   Konuyu öğrendikten sonra konuyla ilgili çıkmış soruları çözün.

•   Kitaplardan ve dergilerden bu konuyla ilgili testler çözün.

•   Deneme sınavlarını değerlendirin.

•   Hangi konudan eksiğiniz olduğunu belirleyip onun üzerine yoğunlaşın