Sosyal Bilgiler 6. Sınıf 50 Adet Örnek Yazılı Sorusu ve Cevap Anahtarı

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

SOSYAL BILGILER SORULARI

1-Felsefe ve psikolojinin kütüphanedeki kod numarası aşağıdakilerden hangisidir?

A)300                B)200              C)100              D)400

2-Bilimsel  araştırma   basamağının  2. basamağı nedir?

A)Sorunun çözümüne yönelik varsayımları yaz.
B)Konuyu belirle.
C)Varsayımları test et.
D)Kaynakları dipnot ile göster.

3-Hizmet aksamaları halinde aşağıdakilerden hangi kuruma başvurulmalıdır?

A)Tüketici Mahkemesi
B)Tüketici Hakları Derneği
C)Reklam Kurulu
D)Kaymakamlıklar-Valilikler


4-Ülkemizde erkekler kaç yaşına gelince askere gideler?

A)17           B)18             C)19             D)20

5-Aşağıdakilerden hangisi TTK'nın yürüttüğü  dergilerden birisidir?

A)Sızıntı             B)Gonca              C)Belleten                  D)fotomaç

6-Atatürk'ün öncülüğünde halk evleri kaç yılında kurulmuştur?

A)1932           B)1938             C)1923                D)1881


7-Dil Tarih Coğrafya Fakültesi  kaç yılında nerede kurulmuştur?

A)1936'da Sinop'ta
B)1937'de Sivas'ta
C)1938'de Istanbul'da
D)1936'da Ankara'da


8-Kaç paralel dairesi vardır?

A)183              B)360             C)180                   D)340


9-Iki paralel arası uzaklık kaç km'dir?

A)110                B)112         C)177            D)111


10-Kaç meridyen vardır?

A)360            B)350            C)340          D)330

11-Başlangıç meridyeni nerededir?

A)Çorum                   B)Tokyo                C)Londra              D)Greenwich

12-Ankara'nın matematik konumu aşağıdakilerden hangisidir?

A)33 derece doğu meridyeni 40 derece kuzey paraleli
B)37 derece batı meridyeni 50 derece güney paraleli
C)51 derece batı meridyeni 50 derece kuzey paraleli
D)60 derece doğu meridyeni 40 derece kuzey paraleli

13-Türkiye'nin matematik konumu aşağıdakilerden hangisidir?

A)36-42 kuzey paraleli 26-44 doğu meridyeni
B)35-43 güney paraleli 25-43 batı meridyeni
C)36-42 kuzey paraleli 26-45 doğu meridyeni
D)40-41 güney paraleli 60-61 batı meridyeni

14-En büyük su kütlesine ne ad verilir?

A)Göl         B)Irmak            C)Dere           D)Okyanus

15-Aşağıdaki harita ölçeklerinden hangisi daha ayrıntılıdır?

A)1/500.000.          B)1/250.000             C)1/2.000.000           D)1/40.000

16-Karasal iklimin bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Maki             B)Orman            C)Kaktüs             D)Bozkır

17-Karasal iklimin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Her mevsim kuraktır
B)Her mevsim yağışlıdır
C)Kışları kurak yazları yağışlı
D)Kışları yağışlı yazları kurak

18-Karadeniz ikliminin bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Maki             B)Orman                 C)Bozkır                 D)Kaktüs

19-Karadeniz ikliminin özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A)Her mevsim yağışlıdır
B)Her mevsim kuraktır.
C)Kışın serin yazın ılıktır
D)Yazın serin kışın ılıktır

20-Akdeniz ikliminin bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

A)Maki           B)Kaktüs            C)Orman                D)Bozkır

21-Karasal iklimde aşağıdakilerden hangisi yetişir?

A)Buğday          B)Çay         C)Portakal              D)Kaktüs

22-Karadeniz ikliminde aşağıdakilerden hangisi yetişir?

A)Fındık                 B)Zeytin              C)Turunçgiller          D)Karpuz

23-Akdeniz ikliminde aşağıdakilerden hangisi yetişir?

A)Turunçgiller           B)Fındık              C)Buğday         D)Çay

24-Aşağıdaki iklimlerden hangisinde sıcaklık farkı daha fazladır?

A)Ekvator iklimi
B)Çöl iklimi
C)Kutup iklimi
D)Muson iklimi

25-Dondurucu soğuğu ve hiç yaz yaşanmayan iklim aşağıdakilerden hangisidir?

A)Kutup iklimi
B)Ekvator iklimi
C)Muson iklimi
D)Çöl iklimi

26-Mezopotamya da ilk yerleşen medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Asurlar        B)Babiller          C)Urartular        D)Sümerler

27-Tarihte ilk  anayasayı kuran devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sümerler                B)Babiller              C)Asurlar           D)Frigler

28-Dünya'nın ilk kütüphanesini   kuran medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Sümerler     B)Frigler          C)Asurlar         D)Lidyalılar

29-Anal dedikleri yıllıklara çivi yazısı ile yazan medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Hititler(Etiler)
B)Urartular
C)Asurlar
D)Frigler

30-Saban kıranı cezalandıran medeniyet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Lidyalılar
B)Frigler
C)Asurlar
D)Urartular


31-Parayı ilk bulan devlet aşağıdakilerden hangisidir?

A)Lidyalılar
B) Iyonlar
C)Frigler
D)Sümerler

32-Deniz ticaretinde geliştikleri söylenen devlet hangisidir?

A)Iyonlar
B)Urartular
C)Lidyalılar
D)Frigler

33-Kent ve kale inşa etmede başarılı olan medeniyet hangisidir?

A)Iyonlar
B)Urartular
C)Sümerler
D)Asurlar

34-Hititlerin başkenti neresidir?

A)Çorum         B)Kayseri            C)Hattuşa          D)Tuşpa

35-Friglerin başkenti neresidir?

A)Gordion              B)Çatal höyük          C)Hattuşa            D)Tuşpa

36-Urartuların başkenti neresidir?

A)Ninova           B)Tuşpa               C)Ankara             D)Çorum

37-Asurların başkenti neresidir?

A)Çankırı          B)Çorum           C)Gordion              D)Ninova

38-Oğuz kağan destanı  hangi medeniyete aittir?

A)Göktürkler           B)Uygurlar          C)Hunlar             D)Gazneliler

39-Ergenekon Destanı kime aittir?

A)Kök Türkler                  B)Uygurlar                 C)Hunlar            D)Kara hanlılar

40-Türeyiş ve göç destanı hangi medeniyete aittir?

A)Hunlar                   B)Uygurlar                    C)Urartular             D)Gök Türkler

41-Ilk onlu sistemi kim kurmuştur?

A)Mete han                B)Ali Osman             C)Ali Kemal          D)Oğuz Kağan

42-Allah'ın kılıcı olarak bilinen kişi kimdir?

A)Atilla                  B)Mete han               C)Kültigin              D)Oğuz kağan


43-Eskilerde arap yarım adası hangi inanca sahipti?

A)Putpereslik                    B)Islamiyet                   C)Hristiyanlık          
D)Yahudilik


44-Kültigin ismi şu an nasıl geçmektedir?

a)Gültekin                B)Ali             C)Osman                D)Kemal


45-Friglerin çengelli iğneye benzer yaptıkları şeyin adı nedir?

A)Top            B)Fibula                C)Masa             D)Sehpa


46-Aşağıdakilerden hangisi iyonların şehir devletleri rasında değildir?

A)Efes          B)Milet          C)Foça              D)Soti

47-Kırgızlara ait olan destan hangisidir?

A)Ergenekon           B)Türeyiş          C)Monoz      D)Oğuz kağan

48-50 Paralel arası uzaklık kaç km dir?

A)4440       B)550       C)5550           D)4996

49-Yengeç dönencesi hangi yarım kürededir?

A)Kuzey        B)Güney        C)Batı            D)Doğu

Ayrıca Bakınız

4.Sınıf Sosyal Bilgiler

5.Sınıf Sosyal Bilgiler

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Performans Ödevleri

7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Ülkeler Ansiklopedisi

Tarih Haritaları

Coğrafya Haritaları

Eğitici Flash Oyunlar

Atatürk Resimleri (105)

Türk Bayrakları (35)