6. Sınıf Teog Test Sosyal Soruları Hazırlık

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

6. Sınıf Teog Test Sosyal Soruları Hazırlık

51) Meslek seçimi yaparken nelere dikkat edilmemelidir?

a)İlgilerimize

b)Yeteneklerimize

c)Kişiliğinize

d) Parasına

 

52)  Aşağıdakilerden hangisi Su kirliliğinin sonucunda ülkemizde ne yaşanmaz?

a)Canlı yaşamının azalması

b)Tarımsal faaliyetlerin azalması

c)Kent yaşamın azalması

d)Yağmurların azalması

 

53) Aşağıdakilerden hangisi Naylon poşet kullanımının sonuçlarından biri değildir?

a)Çevre kirliliğine yol açar

b)Toprak kirliliğine neden olur

c)Yediğimiz meyveler ölümcül olur

d)İnsan sağlığına zarar verir

 

54) Bir ülkenin genelinde sanayi fazla ise o ülke gelişmiş demektir. Buna göre ülkemiz nasıl bir ülkedir?

a)Gelişmekte olan

b)Gelişmemiş

c)Gelişmiş

d)Batmış

 

55) Aşağıdakilerden hangisi toprak kirliliğinin nedenlerinden değildir?

a)Yanlış tarım teknikleri

b)Toprağa zarar verecek maddelerin toprağa karışması

c)Yağmurların hızla yağması

d)Yanlış gübreleme

 

56) Aşağıdaki siyasi kitap – yazar eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır?

a)Divan – ı lugati’t Türk – kaşgarlı Mahmut

b) Kutadgu Bilig – Yusuf Has Hacip

c)Atabetül Hakayık – Hoca Ahmet Yesevi

d)Nizamül mülk – Siyasetname

57) Müslümanlarla Mekkeliler arasındaki düşmanlığı hangi anlaşma bitirmiştir?

a)Hudeybiye antlaşması

b)Mekke anlaşması

c)Medine anlaşması

d)Barış anlaşması

              

58) aşağıdakilerden hangisi peygamberimiz öldükten sonra halife olarak kuran kitap haline getirilmiştir?

a)Hz. Ali

b)Hz.Ebubekir

c)Hz. Osman

d)Hz. Ömer

59) Manisa’da gelenekselleşmiş hale gelen ve onlarca derde deva olan yiyeceğin adı nedir?

a)Mesir macunu 

b)Manisa macunu

c)Şifalı macun

d)Hastalık macunu

 

60)  2000 bin yıl önce düşman baskısından kurtulan Türkler nereye yerleşmişlerdir?

a)Balyoz

b)Skandal

c)Ergenekon

d)Ranuna

 

61) Ergenekonun arkasında bir geçit olduğunu öğrenen Türkler ne yapmıştır?

a)O geçitten geçerler

b)Geçitten geçmeye korkarlar

c)Oy birliğiyle geçip geçmemeye karar verirler

d)Oraya gittiler ama tuzağa düştüler

 

62) Türkler o geçitten ne zaman geçmişlerdir?

a)25 Mayıs

b)28 Şubat

c)18 Nisan

d)21 Mart

 

63) Türklerin bu geçitten geçmeleri ülkemizde ne diye kutlanır?

a)Geçme ve kurtulma bayramı

b)Nevruz bayramı

c)Geçit bayramı

d)Ergenekon bayramı

 

64) Eski Türklerin atlarla ilişkileri nasıldı?

a)Atlarla spor yaparlardı

b)Atın üzerinde çok iyi savaşırlardı

c)Türkler için atlar çok önemsizdi

d)Türkler ata binemezlerdi

               

65) Belleten nedir?

a)Öğretmen

b)Türk Tarih Kurumu tarafından yayımlanan dergi

c)Bilgi öğretmek

d)Öğreten

 

66) Genel Kurmay Başkanlığının logosundaki yıldızlar neyi temsil eder?

a)Bugüne kadar Türklerin kurduğu devletleri

b)Türkiye’nin illerini

c)Türkiye devletinim başbakan sayısını

d)Türkiye’nin kaç tane savaşa girdiğini

67) Aşağıdakilerden hangisi peygamberimizin veda haccından sonra yaptığı öğüt verici konuşmasıdır?

a)Veda konuşması

b)Veda öğütleri

c)Peygamberden öğütler

d)Veda hutbesi

 

68) Bir yerin uzun yıllar gösterdiği hava durumu ortalamasına ne denir?

a)Hava durumu 

b)Meteoroloji 

c)İklim

d)Yağış

 

69) Hava olayları en az hangi faaliyeti etkiler?

a)Ulaşım

b)Haberleşme

c)Tarım

d)İnsan yaşamı

 

70) Aşağıdaki sektörlerden hangisi iklimden etkilenmez?

a)Giyim

b)Ekonomi

c)Eğitim

d)Gelenek görenekler

 

71) Haritaların küçültülme oranına ne denir?

a)Ölçek

b)Kesir

c)Payda

d)Pay

              

72) Aşağıdaki çağlardan hangisinden hiçbir kalıntı kalmamıştır?

a)İlk çağ

b)Karanlık çağ 

c)Orta çağ 

d)Yeniçağ

 

73)  O kadar çok yağmur yağar ki toprağın altında su kalır. Bu yer neresi olabilir?

a)Bangladeş

b)Türkiye

c)Ermenistan

d)Amerika

 

74) Kalın ve yünlü giysilerin görüldüğü iklim tipi nedir?

a)Soğuk

b)Sıcak

c)Ilıman

d)Kurak

 

75) Aşağıdaki bölge – bitki örtüsü eşleştirmelerinde hangisi yanlıştır?

a)Karadeniz bölgesi – orman

b)İç Anadolu bölgesi –bozkır

c)Akdeniz bölgesi - maki

d)Ege bölgesi – orman