6. Sınıf Sosyal Teog Hazırlık Boşluk Doldurma Soruları ve Cevapları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

  2.ÜNİTE (Yeryüzünde Yaşam)

  1- Küçültmenin belli bir oranda yapılmasına ………….. denir.

  2- ………….. ölçeksiz kabataslak çizimlerdir.

  3- İlk yazıyı ………………. buldu.

  4- İlk parayı ………………. kullandılar.

  5- İlk kütüphaneyi ……………….. açtı.

  6- Babil kralının adı …………........... ‘dir. 

  7- Kuzey Yarım Küre’de olan dönenceye ………………………… denir.

  8- Güney Yarım Küre’de olan dönenceye ………………………… denir.

  9- Kutup noktalarında birleşen yarım çemberlere ……………… denir.

10- (D) (Y) Paraleller arası uzaklık 111 kilometredir.

11- (D) (Y) Türkiye’nin Matematik Konumu 26º - 45º doğu meridyeni, 36º - 42º kuzey paraleli.

12- (D) (Y) Hititlerin başkenti Tuşpa ‘dır.

13- (D) (Y) Hititlerin kraliçelerine Tavanannna denir.

14- (D) (Y) Urartuların başkenti Hattuşaş’tır.

15- (D) (Y) Friglerin başkenti Gordion’dur.

16- (D) (Y) Friglerin kraliçelerine Midas denir.

17- (D) (Y) Lidyalıların başkenti Sard’dır.

18- (D) (Y) İyonların yöneticilerine Tiran adı verilir.

19- (D) (Y) Dünya’da 7 kıta vardır.

20- (D) (Y) Harita çiziminde gölgelendirme kullanılmaz.

3.ÜNİTE (İpek Yolu’nda Türkler)

1- İpek yolu ………… ‘den başlayıp, ……………… ‘ya kadar uzanan bir ticaret yoludur.

2- Tarihte kurulan ilk Türk Devleti …………………..  ‘dir.

3- Asya Hun Devleti ‘nin kurucusu …………………. ‘dır.

4- Asya Hun Devleti ‘nin merkezi …………… ‘dir.

5- Asya Hun Devleti ‘nin kurucusu ölünce yerine …………… geçmiştir. 

6- Kök Türk Devleti ‘nin hükümdarı ……………… ‘dır.

7- Kök Türk Devleti ‘nin merkezi ………………. ‘dir.

8- Kök Türk Devleti ‘nin hükümdarı ölünce yerine ………………. geçti.

9- Uygur Devleti ‘nin merkezi  ………..…………. ‘dir.

10- Uygur Devleti’nin hükümdarı ………………………… ‘dır.

      11- Bedir Savaşı……….. yılında olmuştur.

12- Uhud Savaşı ………. yılında olmuştur.

13- Hendek Savaşı ………. yılında olmuştur.

14- Talas Savaşı ………… yılında olmuştur.

15- Hudeybiye Barışı …………. yılında olmuştur.

16- Medine ‘ye Hicret ………… yılında olmuştur.

17- Mekke’nin Alınması ………….. yılında olmuştur.

18- Türklerin ulaşım aracı olarak kullandıkları başlıca hayvan ……… ‘tır.

19- Büyük çadıra …………… denir.

20- Hz. Osman döneminde …………….çoğaltıldı.

21- (D) (Y) Tapetes adı verilen kilimleriyle ün kazanan Frigler, uğraş alanları ticarettir.

22- (D) (Y) İpek, ipek böceğinin ürettiği yumuşak, parlak bir liftir.

23- (D) (Y) İpek dokumacılığı asırlar önce Çin’de başlamıştır.

24- (D) (Y) İpek Yolu’nda ipeğin yanı sıra baharat gibi ürünler taşınmamıştır.

25- (D) (Y) Emeviler Dönemi’nde saltanat vardı.

26- (D) (Y) Abbasiler Dönemi’ni Peygamberimizin (s.a.v.) amcası olan Abbas’ın ileri gelenleri kurmuştur.

27- (D) (Y) Karahanlı Devleti’nin hükümdarı Bilge Kül Kadir Han’dır.

28- (D) (Y) Gazneli Devleti’nin hükümdarı Selçuk Bey’dir.

29- (D) (Y) B.Selçuklu Devleti’nin hükümdarı Alp Tigin ‘dir.

30- (D) (Y) Gazneli Devleti’nin merkezi Gazne’dir. 

 4.ÜNİTE (Ülkemizin Kaynakları)

  1- Yalnızca belli yerlerde yetişen bitkiye …………. denir.

  2- Vatandaş olarak ilk görevimiz …………………. ‘tir.

  3- Yağış,rüzgar gibi unsurların yeryüzündeki toprağın kaymasına ……………. denir.

  4- Yeraltından çıkan doğal kaynaklara …………. denir.

  5- ………….. ve …………. yaparken coğrafi özellikler dikkate alınmalıdır.

  6- Ekonomik faaliyetler 3’e ayrılıyor.Bunlar:

       ………….. , …………….. , ……………. ‘tir.

  7- Pekmez ve şarap yapılırken …………… kullanılır.

  8- (D) (Y) Çay,bol yağış ister.

  9- (D) (Y) Mesleğimizi yaparken hem mesleğimizi sevmeli ve hobilerimiz ile uymalıdır.

10- (D) (Y) Geri dönüşüm ile ağaç kesimi azalır.

11- (D) (Y) Pamuk yetiştirmek için soğuk gereklidir.

12- (D) (Y) Nitelikli insanların ortak özelliklerinden biride insanlara örnek olmaktır.

13- (D) (Y) Ormanların faydalarından biride belli yerlerde çok olmasıdır.

14-(D) (Y) Dünyada 50 çeşit maden vardır.

15- (D) (Y) Türkiye’de 30 çeşit maden vardır.

16- (D) (Y) Su, hayat kaynaklarımızdan biridir.

17- (D) (Y) Orman, hayat kaynaklarımızdan biridir.

18- (D) (Y) Dünya’da mısır üretiminde Türkiye 5. sıradadır.

19- (D) (Y) Ormanların tahrip edilmesinin sonucu erozyon artar.

20- (D) (Y) Yağış isteyen yerlerde yetişen bitki zeytindir.

5.ÜNİTE (Ülkemiz ve Dünya)

  1- Bir ülkenin mal satmasına ……………. denir.

  2- Bir ülkenin mal almasına …………….. denir.

  3- İnsanlığın geleceğini tehdit eden sorunlara ………………… denir

  4- Türklerin ilk ana yurdu ……………………. ‘dur.

  5- Ülkeler birbirleriyle ……………. İçinde olmalıdır.

  6- (D) (Y) Geri kalmış ülkelerde insanların büyük kısmı sanayi sektöründe çalışmaktadır.

  7- (D) (Y) Gelişmiş ülkelerde insanların büyük kısmı sanayi sektöründe çalışmaktadır.

  8- (D) (Y) Muz, bir ithalat üründür.

  9- (D) (Y) Ananas, bir ithalat ürünüdür.

10- (D) (Y) Küresel ısınma sadece kuşların hayatını tehlikeye sokar.

11- (D) (Y) Küresel ısınma, çevre kirliliği, doğal afetler çevre sorunlarından birkaçıdır.

12- (D) (Y) Kazakistan ve Kırgızistan Bağımsız Türk Devleti’dir.

13- (D) (Y) Pamuk, ihracat ürünlerimizden biridir.

14- (D) (Y) Türkiye dış ülkelere krom satar.

15- (D) (Y) Türkiye, Hindistan ile ticaret yapar.

16- (D) (Y) Sanayi fazla ise gelişmiş.

17- (D) (Y) Tarım fazla ise gelişmiş.

18- (D) (Y) Karadeniz Bölgesinin bitki örtüsü makidir.

19- (D) (Y) Akdeniz Bölgesinin bitki örtüsü makidir.

20- (D) (Y) İç Anadolu Bölgesinin bitki örtüsü makidir.

 6.ÜNİTE (Demokrasinin Serüveni)

  1- Site adı verilen şehir devletlerinde hakimiyetin sahibi …………. ‘tır.

  2- En önemli hakkımız …………… hakkıdır.

  3- Demokraside hakimiyetin asıl sahibi ………………… ‘tir.

  4- Orta Asya’da kurulan İlk Türk devletlerinde hükümdar eşlerine ………………… denir.

  5- (D) (Y) Demokrasi’nin temel ilkelerinden biride çoğulculuktur.

  6- (D) (Y) Monarşi olan yönetim biçiminde hakimiyet tek kişide toplanmıştır.

  7- (D) (Y) Oligarşi olan yönetim biçimimde hakimiyet tanrıya aittir.

  8- (D) (Y) Teokrasi olan yönetim biçiminde hakimiyet topluluklarda toplanmıştır.

  9- (D) (Y) Cumhuriyet olan yönetim biçiminde hakimiyet millete aittir.

10- (D) (Y) Düşünce özgürlüğü kısmen durdurulabilir. Bunlardan biride seyahat halidir. 

CEVAP ANAHTARI

2.ÜNİTE                

1-  Ölçek

2-  Kroki

3-  Sümerler

4-  Lidyalılar

5-  Asurlular

6-  Hammurabi

7-  Yengeç Dönencesi

8-  Oğlak Dönencesi

9-  Meridyen

10-Doğru

11- Doğru

12- Yanlış 

13- Doğru

14- Yanlış

15- Doğru

16- Doğru

17- Doğru

18- Doğru

19- Doğru

20- Yanlış

3.ÜNİTE

1-   Çin, Avrupa

2-   Asya Hun Devleti

3-   Teoman

4-   Ötüken

5-   Mete Han

6-   Bumin Kağan 

7-   Ötüken

8-   Mukan Kağan

9-   Karabalgasun

10- Kutluk Bilge Kül Kağan

11- 624

12- 625

13- 627

14- 751

15- 628

16- 622

17- 630

18- At

19- Otağ

20- Kur’an

21- Yanlış

22- Doğru

23- Doğru

24- Yanlış

25- Doğru

26- Doğru 

27- Doğru

28- Yanlış

29- Yanlış

30- Doğru 

4.ÜNİTE

1-   Endemik

2-   Vergi Vermek

3-   Erozyon

4-   Maden

5-   Yatırım, pazarlama

6-   Tarım, Sanayi, Hizmet

7-   Üzüm

8-   Doğru

9-   Doğru

10- Doğru

11- Yanlış

12- Doğru

13- Yanlış

14- Doğru

15- Yanlış

16- Doğru

17- Yanlış

18- Doğru

19- Yanlış

20- Doğru

 

5.ÜNİTE

1-   İhracat

2-   İthalat

3-   Çevre Sorunları

4-   K.K.T.C.

5-   Barış

6-   Yanlış 

7-   Doğru

8-   Yanlış

9-   Doğru

10- Yanlış

11- Doğru

12- Doğru

13-Yanlış

14- Doğru

15- Doğru

16- Doğru

17- Yanlış

18- Yanlış

19- Doğru

20- Doğru

                   

                   6.ÜNİTE

1-   Halk

2-  Yaşama

3-   Millet

4-   Hatun

5-   Doğru

6-   Doğru

7-   Yanlış

8-   Yanlış

9-   Doğru  

10- Yanlış