6. Sınıf Sosyal Bilgiler Teog Hazırlık Test Boşluk Doldurma Doğru Yanlış Soruları onlarca cevaplı 2015

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Teog Hazırlık Test Boşluk Doldurma Doğru Yanlış Soruları onlarca cevaplı 2015

SORULAR

1)1) Uluslararası Karadeniz Günleri hangi tarihte kutlanır?

2)A) 13 Ekim

3)B) 31 Ekim

4)C) 21 Nisan

5)D)12Nisan

 

2)Japonya Marmara depreminde Türkiye’ye kaç tane prefabrike konut gönderdi?

A)590

B)450

C)550

D)500

 

3) Türkiye, Peru ve Bulgaristan’a kaçar bin dolar yardım etti?

A)50

B)30

C)100

D)150

 

4) Demokrasinin kaç tane temel ilkesi vardır?

A)6

B)7

C)9

D)5

 

5) Birleşik Arap Emirliklerinin yönetim şekli nasıldır?

A) Cumhuriyet

B) Teokrasi

C) Oligarşi

D) Krallık

 

6)Dünya’da kaç okyanus vardır?

A)2

B)3

C)4

D)5

 

7)Afrika’nın kuzeyinde yer alan çölün adı nedir?

A)Sahra çölü

B)Afrika çölü

C)Asya çölü

D)Kızgın çöl

 

8)Kuzey kutupta yaşayanlar neyle mücadele ederler?

A)Sıcak

B)Yağmur

C)Fırtına

D)Soğuk

 

9)Türkiye hangi iklim kuşağındadır?

A)Sıcak

B)Soğuk

C)Ilıman

D)Karasal

 

10)Türkiye’de kaç iklim vardır?

A)5

B)6

C)4

D)3

 

11) Demokrasinin ilk uygulandığı yer neresidir?

A) Paris

B) Ankara

C) Atina

D) Bakü

 

12) Osmanlı Devleti’nde ilk kadın dergilerinden birinin yazarı kimdir?

A) Fatma aliye hanım

B) Esma Neyman 

C) Sabiha gökçen

D) Tansu Çiller 

 

13) İlk kadın bakan kimdir?

A)Tansu Çiller

B)Fatma aliye hanım

C) Esma Neyman  

D) Türkan Akyel

14) İlk kadın milletvekili kimdir?

A) Safiye ali

B)Esma Neyman

C)Nimet çubukçu

D) Sabiha Gökçen

 

 

15) İlk kadın doktor kimdir? 

A)Lale aytamam

B)Tansu çiller

C)Türkan akyol

D)Safiye Ali

 

16)Dünyanın ilk kütüphanesini kimler açtı?

A)Asurlar

B)Babiller

C)İyonlar

D)Sümerler

 

17)Türkler dünyanın değişik yerlerine göç etmeden önce nerede yaşıyorlardır?

A)Orta asya

B)Avrupa

C)Sibirya

D)Afrika

 

18)Hun ordusunun önündeki en büyük engel nedir?

A)Çin ordusu

B)Çin devleti

C)Çin seddi

D)Kule

 

19)Bumin Kağan kök türk devletini ne zaman kurdu?

A)552

B)550

C)555

D)551

 

20)İlk kadın vali kimdir?

 A)Lale aytamam 

B)Sabiha gökçen

C)Safiye ali

D) Esma Neyman

21)İlk kadın savaş pilotu kimdir?

A)Türkan akyol 

B)Esma Neyman

C)Sabiha gökçen

D)Lale aytamam

 

 

22)İlk kadın başbakan kimdir?

A) Tansu çiller 

B)Sabiha gökçen

C)Safiye âli

D)Nimet çubukçu

 

23) İlk kadın milli eğitim bakanı kimdir?

 

A)Fatma âliye hanım

B)Nimet çubukçu 

C)Türkan akyol

D)Esma neyman

24)Aşağıdakilerden hangisi demokrasinin temel ilkelerinden biri değildir?

A)Eşlik

B)Siyasi partiler

C)Özgürlük

D)Eğitim

25)Gazneli devleti kaç yılında ve nerde kuruldu?

A)913 afkanistanda

B)912 hindistanda

C)914 bulgaristanda

D)915 gaznede

 

26)Büyük selçuklu devleti hangi tarihte son buldu?

A)1158

B)1157

C)1153

D)1155

 

27)Malatyanın nesi meşhur?

A)Elma

B)Erik

C)Üzüm

D)Kayısı

 

28)Giresunun nesi meşhur?

A)Fındık

B)Üzüm

C)Kiraz 

D)Armut

 

29)Amasyanın nesi meşhur?

A)Karpuz

B)Kivi

C)Kiraz

D)Elma

 

30)Kızların eğitimine zorunluluk hangi tarihte getirildi?

A)1869

B)1987

C)1985

D)1969

31)Kadınlara seçme ve seçilme hakkı hangi tarihte verildi?

A)1950

B)1925

C)1935cevap

D)1919

 

32)Yeni Zelandada kadınlara oy verme hakkı ne zaman verildi?

A)1893

B)1865

C)1867

D)1982

 

33)Ormanların tahrip edilmesinin sonucu ne olabilir?

A)Yer altı suları çoğalır

B)Yabanhayatı korunur

C)Erezyon artar

D)Bitki türleri artar

 

34)Ticarette takası kadırıp ne ile alışveriş yaptılar?

A)Para ile

B)Değerli taş ile

C)Bakır

D)Gümüş

 

35)Avusturalyada kadınlara oy verme hakkı ne zaman verildi?

A)1893

B)1902

C)1919

D)1920

 

36)Kağıtı ve matbayı ilk kulanan kim olmuştur?

A)Köktürkler

B)Uygurlar

C)Bizanslılar

D)Çinliler

 

37)Aşağıdakilerden hangisinin hammaddesi topraktır?

A)Seramik

B)Çelik

C)Plastik

D)Bakır

 

38)Dünyanın en hızlı akan nehirlerinden biri olan Çoruh nehri nerdedir?

A)Zonguldak

B)Rize

C)Artvin

D)Erzurum

 

39)Aşağıdakilerden hangisi sanayi bitkisidir?

A)Elma

B)Pamuk

C)Kayısı 

D)İncir

 

40)Aşağıdakilerden hangisi ilk yerleşmelerden günümüze yerleşim yeri seçiminde daha az etkilidir?

A)Doğal kaynaklar

B)İklim koşular

C)Bitki örtüsü

D)Ekonomik faliyetler

 

41)Toprağın tarım yapılan üst tabakasının yerinden ayrılmasına ne denir?

A)Heyelan

B)Sel

C)Erezyon

D)Kasırga

 

42)Antalya ilinde görülen iklim tipi nedir?

A)Akdeniz iklimi          

B)Karasal iklim           

C)Karadeniz iklimi        

D)Marmara iklimi

 

43)Almanyada kadınlara oy verme hakkı ne zaman verildi?

A)1893

B)1902

C)1919

D)1912

 

44)İslam dininin temel kaynağı nedir?

A)İncil

B)Kuran-ı Kerim

C)Tevrat

D)Zebur

 

45)İtalyada kadınlara oy verme hakkı ne zaman verildi?

A)1893

B)1986

C)1948

D)1945

 

46)ABDde kadınlara oy verme hakkı ne zaman verildi?

A)1983

B)1985

C)1919

D)1920

 

47)Mesir macunu  şenlikleri hangi ilimizde düzenlenmektedir?

A)İstanbul

B)Manisa

C)Mersin

D)Erzincan

 

 

48)Portakal mandalina limon gibi narenciye meyveleri daha çok hangi bölgede yetişir?

A)Marmara bölgesi

B)İç anadolu bölgesi 

C)Akdeniz bölgesi

D)Karadeniz bölgesi

 

49)Ergenekon destanı aşağıdaki türk topluluğundan hangisidir?

A)Hunlar

B)Kutluklar

C)Uygurlar

D)Köktürkler

 

50)Aşağıdakilerden hangisi başkalarına zarar vermedendilediğini yapabilmesidir?

A)Demokrasi

B)Hak

C)Hukuk

D)Özgürlük

 

51)Üç büyük din için kutsal sayılan şehir hangisidir?

A)Mekke

B)Medine

C)Kudüs

D)Cidde

 

52)Türkiyede kadınlara oy verme hakkı ne zaman verildi?

A)1934

B)1919

C)1950

D)1920

 

53)Bedir şavaşı hangi tarihte yapıldı?

A)622

B)625

C)623

D)624

 

54)Japonyada kadınlara oy verme hakkı ne zaman verildi?

A)1934

B)1945

C)1950

D)1952

55)Çivi yazısını Anadoluya taşınmasını kimler sağlamıştır?

A)Hithitler

B)Asurlar

C)Sümerler

D)Babiller

 

56)İstanbul türkiyenin hangi bölgesindedir?

A)İç anadolu bölgesi

B)Doğu anadolu bölgesi

C)Ege anadolu bölgesi

D)Marmara bölgesi

57)Fransada kadınlara oy verme hakkı ne zeman verildi?

A)1934

B)1945

C)1950

D)1971

 

58)Pamukkale hangi ilimizdedir?

A)Denizli

B)Tokat  

C)Aydın 

D)Mersin,

59)Kış sporlarının cenneti olan Palandöken hangi ilimizdedir?

A)Erzincan

B)Bayburt

C)Erzurum

D)Kars

60)Üzümüyle meşhur olan ilimiz hangisidir?

A)Amasya

B)İzmit

C)Manisa 

D)İzmir

                                BOŞLUKLAR

1)1040 yılında gazneliler ile büyük selçuklular arasında yapılan ......................

savaşı büyük seçuklular kazanmıştır.

2)Büyük selçuklulardailk kez ......................hutbe okunup para bastırmıştır.

3)1048 yılında selçuklularla bizanslılar  arasında..................meydana gelmştir.

4)Anadolu’nun kapıları................savaşı ile türklere açıldı.

5) İklim değişikliği sonucu buzulların erimesi ile toprakla tanışan insanoğlu ...................yapmaya başlamışlardır.

6)İhtiyaç fazlası ürünlerin takas yoluyla satılmaya başlamasıyla................ 

faliyetler başlamıştır.

7)........................dünyadaki değişik kültürlerin birbirlerini etkilemesi sonucu meydana gelen birikimlerdir.

8)Tarih önce devirler taş devri ve ................... olmak üzere ikiye ayrılır.

9)Devletin kamuhizmetlerini yerine getirebilmek için toplandığı paralara ............ denir.

10)Yatırım ve ................ yaparken coğrafi özellikler dikkate alınmalıdır.

11)Doğru ............... seçimi için insanın kişilik özelliklerini bilmesi gerekir.

12)İnsanların çeşitli kaynakları işleyerek ürünler elde etmesine ............... denir.

13) ....................yaptıkları ticaretler ile Anadolu'ya yazıyı getirdiler ve Anadolu'da tarihi çağların başlamasını sağladılar.

14).................. uygarlığı ziggurat adını verdikleri tapınakları aynı zamanda birer gözlemevi olarak kullanmışlardır.

15) Tarihi çağlar …………………….. başlamıştır.

16) Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nden başlayarak Basra Körfezi’ne kadar uzanan Dicle ve Fırat nehirleri arasındaki bölgeye ……………………denir.

17) Tarihte yapılan ilk yazılı antlaşma ……………………………. antlaşmasıdır.

18) Ortaçağı kapatıp Yeniçağı başlatan olay ………………………’dir.

19) Tarih olarak ……………… yılları arası, yirminci yüzyılın üçüncü çeyreğidir .

20) Deniz seviyesinden ne kadar yükseğe çıkılırsa sıcaklık o kadar azalır. Ortalama her 200 metrede sıcaklık 1 derece .................... .

                                      OLGU- GÖRÜŞ

1)(    )Atatürk 1881 yılında doğdu

2)(    )Sınav filmi çok güzeldi.

3)(    )Dünyadaki en güzel ülke Türkiye’dir.

4)(    )Türkiye’nin başkenti Ankara’dır

5)(    )Türkiye’nin en büyük gölü Van Gölü’dür

6)(    )Türkiyenin cumhur başkanı Abdullah GÜL’dür

7)(    )En güzel şehir İzmir’dir.

8)(    )Anıtkabir Ankara‘dadır

9)(   )Ordumuz herkesden daha güçlüdür.

10)(   )Ben okulumu seviyorum

                                      DOĞRU-YANLIŞ

 1)(  ) Ülkemizde çeşitli sorunlar için başvuruda bulunabileceğimiz birçok kurum bulunmaktadır. Bunlardan biri de Reklam Kurulu’dur.

2)(  )Devlet yönetiminin bir zümrenin veyagurubun elinde olduğu yönetim şekline olgarşi denir.

 3)(  ) Tarih öncesi devirler hakkında bilgi edinmek için arkeolojik kazılar yapılmaktadır.

4)(  )Ülkemizde kadınlar milletvekili şeçme ve seçilme hakkına 1940 yılında elde etmiştir.     

5)(  ) Anadolu birçok uygarlığa beşiklik etmiştir cümlesi bir görüş ifadesidir.

Olgu ifade etmektedir.

6)(  ) Sümerlerin yaptığı Asma Bahçeleri Dünya’nın 7 harikasından biridir .

 7)(  ) Tarihte madeni parayı ilk kez Lidyalılar kullanmıştır.

8)(  )Egemenliği milletin elinde tuttuğu ve bunu belirli süreler için seçtiği milletvekilleri aracılığıyla kullandığı yönetim şekline cumhuriyet denir

9)(  ) Akdeniz ikliminin doğal bitki örtüsü makidir.

10)(  ) Hammurabi yasalarında göz göze,diş dişe esastır

      CEVAP  ANAHTARI 

_TESTLER_

1-B           11-C        21-C           31-B        41-C         51-C

2-D          12-A         22-A           32-A        42-A          52-A

3-C          13-D         23-B           33-C        43-B          53-D

4-A           14-B         24-B           34-A        44-B         54-C

5-D           15-D         25-A           35-B        45-D         55-B       

6-B           16-A         26-B           36-B         46-D         56-D

7-A           17-A         27-D            37-A        47-B         57-B

8-D           18-C         28-A            38-C        48-C         58-A

9-C           19-A         29-D            39-B        49-C         59-C

10-D         20-A         30-A            40-C        50-A         60-D  

_BOŞLUK DOLDURMA_

1-DANDANAKAN 2-TUĞRUL BEY 3-PASİNLER 4-MALAZGİRT 5-TARIM 6-TİCARİ 7-UYGARLIK 8-MADEN DEVRİ 9-VERGİ 10-PAZARLAMA 11-MESLEK 12-ÜRETİM 13-ASURLULAR 14-SÜMERLER 15-YAZININ BULUNMASIYLA 16-MEZOPOTAMYA 17-KADEŞ 18-İSTANBUL FETHİ 19-1975-1999 20-AZALIR 

_OLGU VE GÖRÜŞ_ 

1-O 2-G 3-G 4-O 5-O 6-O 7-G 8-O 9-G 10-G

_DOĞRU YANLIŞ_ 

1-D 2-D 3-D 4-Y 5-Y 6-D 7-D 8-D 9-D 10-D

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Teog Hazırlık, Test, Boşluk, Doldurma, Doğru, Yanlış, Soruları, onlarca, cevaplı, 2015,