6. Sınıf Sosyal Bilgiler Karışık Sorular

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 6.Sınıf Sosyal Bilgiler Soruları

Kullanıcı Oyu: 4 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin değil
 

 

 

 

HÜSEYİN GÜN 

6/A

620

-A-

 

Aşağıdaki açık uçlu soruları cevaplayınız.

 

1-Olgu nedir? açıklayınız.

2-Görüş nedir ? açıklayınız

3-Olgu ve görüş arasındaki farklar nelerdir? 

4-Bilimsel araştırma basamakları numaralandırarak yazınız.

5-Ekvator nedir? 

6-Paralel nedir? 

7-Meridyen nedir? 

8-Başlangıç paralelini ve meridyenini yazınız? 

9-Kıta nedir? 

10-Okyanus nedir? 

11-Türkiye’nin matematiksel konumunu yazınız. 

12-Ülkemizde kaç çeşit iklim görülmektedir? Yazınız 

13-Karasal iklim ve Akdeniz iklimi arasındaki farkları yazınız.

14-Doğal nüfus artışı nedir? 

15-Yapay nüfus artışı nedir? 

16-Muson iklimi nerelerde görülür? 

17-Paraleller arası uzaklık kaç kilometredir. 

18-Yazıyı bulan ve bilinen ilk uygarlığı yazınız.

19-Sümerlerin başkenti var mıdır?

20-Sümerlerde tapınak okul depo ve rasathane olarak kullanılan yere ne ad verilir?

21-Babillerin en önemli kıralı kimdir? 

22-Babillerin başkenti neresidir? 

23-Asurların başkenti neresidir? 

24-Bilinen ilk kütüphaneyi kim yapmıştır? 

25-Mezopotamya uygarlıklarını yazınız.

26-Hititlerin başkenti neresidir? 

27-Kadeş anlaşması kimler arasında imzalanmıştır? 

28-Başkenti Gordion olan uygarlık hangisidir? 

29-Van gölü çevresinde kurulan uygarlık hangisidir? 

30-Parayı bulan uygarlık hangisidir? 

31-İpek yoluna sahip olan devlet hangisidir? 

32-Hunların başkenti neresidir? 

33-Hunların en önemli hükümdarı kimdir? 

34-Hun devletinin kurucusu kimdir?

35-İlk Türk devleti hangisidir?

36-Onlu sistemi ilk kullanan kimdir? 

37-Orhun yazıtları kimin adına yazılmıştır? 

38-Yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti hangisidir? 

 

 

 

 

 

 

 

39-Peygamberimizin yaptığı savaşları yazınız.

40-Hudeybiye antlaşmasını kimler yapmıştır? 

41-İlk halife kimdir? 

42-Hz. Ömer döneminde kabul edilen takvim hangisidir? 

43-Üç büyük dinin kutsal saydığı şehir hangisidir? 

44-İç karışıklıkların çıktığı dönem nedir? 

45-Kuran-ı Kerim hangi dönemde çoğaltılmıştır? 

46-Hangi dönemde Müslümanlar arasında ayrımcılık yapılmıştı? 

47-Türkler hangi savaşla Müslüman olmuştur? 

48-Karahanlı dönemindeki eserleri ve yazarlarını yazınız. 

49-Kutadgu Bilig ne anlama gelir? 

50-İlk Müslüman Türk devleti hangisidir? 

51-Gazneli Mahmut “Sultan” unvanını neden almıştır? 

52-Selçukluların kurucusu kimdir? 

53-Selçuklu devletinin veziri ve yazdığı eser nedir? 

54-Dünya genelinde en çok Türkiye’de bulunan madenin adı nedir? 

55-İhracat nedir?

56-İthalat nedir? 

57-Dünyada bulunan Türk cumhuriyetini yazınız.

58-Monarşiyi açıklayınız. 

59-Devlet işlerinin dine göre yönetilmesine ne denir? 

60-Yönetimin bir grubun veya azınlığın elinde olduğu yönetim biçimi ndir? 

61-Akdeniz ikliminin bitki örtüsü nedir? 

62-En yağışlı iklim tipi hangisidir? 

63-Pasinler savaşı kimler arasında yapıldı?

64-Nizamiye medreseleri kimin döneminde kurulmuştur? 

65-Meslek seçiminde rol oynayan faktörleri yazınız.

66-Nüfusun dağılışını etkileyen faktörler nelerdir? 

67-Türkiye de nüfusun en yoğun olduğu bölge hangisidir? 

68-Ülkeler arası gerçekleşen alışverişe ne ad verilir? 

69-Cumhuriyet nedir? 

70-Kadınlar ilk kez hangi yılda devlet memuru olarak çalıştırlar? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hüseyin GÜN 

6/A

620

-B-

 

Aşağıdaki boşlukları doldurunuz

 

1-Doğum sayısının ölüm sayısından fazla olmasına ……………. denir.

2-Göçlerin fazla olduğu yerlerde………………..görülür.

3-Yaptığı meslek ile ilgili bilgi sahibi olanlara ………………..denir.

4-Türkler İslamiyet ‘i ……………..savaşı ile öğrenmiştir. 

5-………………….dünyayı 2’ye böldüğü varsayılan hayali çizgidir. 

6-………………….yılında Hz. Muhammed peygamber olmuştur.

7-Ege kıyısında kurulan uygarlığa ……………..adı verilir. 

8-Metehan ………………sefer düzenleyerek …………..bağlamıştır.

9-Türk tarihinde ilk düzenli ordu ………….tarafından kurulmuştur.

10-Asya hun devletinin merkezi ………………dır.

 

 

-C-

 

Aşağıdaki bilgilerden doğru olanların yanına (D) 

Yanlış olanların yanına (Y) harfi yazınız.

 

1-İlk Türk devleti Köktürklerdir. (   ) 

2-Türk adıyla kurulan ilk Türk devleti Türkiye cumhuriyetidir. (  ) 

3-Olguların doğruluğu kanıtlanabilir. (   ) 

4-Olguları herkes kabul eder. (   ) 

5-Görüşlerin doğruluğu kanıtlanabilir. (   ) 

6-İpek yolu Çin’e aittir. (   ) 

7-Ölçek belli bir bölgenin küçültülerek düzleme aktarılmasıdır.(   ) 

8-Ülkemizde nüfusun en yoğun olduğu bölge Doğu Anadolu dur.(   ) 

9-Karadeniz ikliminin bitki örtüsü bozkırdır.(   ) 

10-Akdeniz ikliminin bitki örtüsü bozkırdır.(   ) 

11-Muson ikliminde yaz mevsimi yağışlı geçer (  ) 

12-Dünyanın bilinen ilk uygarlığı Lidyalılardır.(   ) 

13-Lidyalılar yazıyı bulmuştur.(   ) 

14-Firigyalılar Polatlı yakınlarında kurulmuştur.(   ) 

15-En demokratik yönetim biçimi Cumhuriyettir.(   ) 

16-Karahanlılar İslamiyet i kabul eden İlk Türk devletidir.(   ) 

17-Alparslan kendi adına para bastırmıştır.(   ) 

18-Talas savaşı sonucunda Çin orta Asya ya girememiştir. (   ) 

19-Türklerin ve Abbasilerin beraber olduğu savaş Talas savaşıdır.(   ) 

20-Teokraside devlet dine göre yönetilir.(   ) 

 

 

 

 

 

 

Hüseyin GÜN 

6/A

620

CEVAP ANAHTARI

 

A BÖLÜMÜ 

 

1-Doğruluğu kanıtlanabilen ve doğruluğu kişiden kişiye değişmeyen bilgilere olgu denir.

2-Doğruluğu kanıtlanmamış ve kişiden kişiye değişen bilgilere görüş denir.

3-Olgu : Doğruluğu kanıtlanabilir kişiden kişiye değişmez şu anda var olanı ifade eder. Görüş: Doğruluğu kanıtlanamaz kişiden kişiye değişebilir.var olabilecekleri ifade eder.  

4-1-Konuyu belirleme   2- Varsayımda bulunma   3- Kaynak tarama    4- Not alma            5- Rapor hazırlama

5-Dünyayı tam ortadan böldüğü varsayılan hayali çizgidir.

6-Ekvatora paralel olarak 1’er derecelik aralıklarla doğudan batıya uzanan hayali çizgidir.

7-Kuzey ve Güney kutup noktalarını birleştiren ekvatoru dik kesen yarım çemberlerdir. 

8-Başlangıç paralelli ekvator başlangıç meridyeni greenwich’dir.

9-Dünya üzerinde bulunan dev kara parçalarıdır. 

10-Kıtaların arasındaki çukur alanları dolduran su kütleleridir.

11-Türkiye 36-42 kuzey paraleli ve 26-45 doğu meridyenleri arasında yer alır.

12-Ülkemizde 3 çeşit iklim tipi görülür.1- Karasal iklim 2- Karadeniz İklimi 3- Akdeniz İklimi 

13-Karasal iklimin bitki örtüsü bozkır iken Akdeniz ikliminin bitki örtüsü makidir. Karasal iklimde yağışlar ilkbaharda görülürken Akdeniz ikliminde kışın görülür.

14-Herhangi bir bölgede doğum sayısının ölüm sayısından fazla olmasıdır.

15-Herhangi bir yerde göçlerin fazla olmasıdır.

16-Orta Asya ve çevresinde görülür.

17-111

18-Sümerler 

19-Yoktur şehir devletleri olarak yaşarlar fakat başkentleri yoktur.

20-Ziggurat

21-Hammurabi

22-Babillerin başkenti isimleri ile aynıdır.

23-Ninova 

24-Asurlar 

25-Sümerler, Babiller ve Asurlar 

26-Hattuşaş 

27-Mısırlılar ve Hititler arasında düzenlenmiştir ve bilinen ilk antlaşmadır.

28-Firigyalılar 

29-Urartular 

30-Lidyalılar 

31-Çin İmparatorluğu 

32-Ötüken 

33-Metahan 

34-Teoman 

 

 

 

 

 

 

35-Asya Hun devleti 

36-Metahan 

37-Köktürk devletinden hükümdar Bilge Kağan kardeşi Kültigin ve vezir Tanyukuk 

38-Uygur devleti

39- Bedir Savaşı, uhud Savaşı, Hendek savaşı 

40-Mekkeli müşrikler ve Müslümanlar arasında yapılmıştır. 

41-Hz. Ebubekir

42-Hicri takvim 

43-Kudüs 

44-Hz. Ali dönemi 

45-Hz. Osman dönemi 

46-Emeviler dönemi 

47-Talas savaşı 

48-Divan-ı Lügat’i Türk Kaşgarlı Mahmut 

Kutadgu Bilig   Yusuf has Hacip 

49-Mutluluk veren bilgi 

50-Karahanlı devleti 

51-Hindistan’a 17 sefer düzenlediği için 

52-Tuğrul Bey 

53- Nizamülmülk – Siyasetname 

54-Bor madeni 

55-Ülkemizde bulunmayan yada az olan bir ürünü başka ülkelerden satın almak 

56-Ülkemizde bol olan bir ürünü ihtiyacı olan ülkelere satmak

57-Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, KKTC, Türkiye Cumhuriyeti       

58-Ülkenin yönetiminde bir kişinin söz sahibi olması 

59-Teokrasi 

60-Oligarşi 

61-Maki 

62-Karadeniz İklimi 

63-Bizans İmparatorluğu – Selçuklu Devleti 

64-Melikşah 

65-Hoşlandığımız şeyler – ilgi duyduğumuz şeyler – Yapabildiğimiz şeyler vb. 

66-Ulaşım, sanayi, Ticaret, turizm, Hayvancılık, İklim, bitki örtüsü, Kültür vb.

67-Marmara Bölgesi 

68-Dış Ticaret 

69-Yönetimde halkın söz sahibi olduğu yönetim biçimidir.

70-1934

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Karışık Sorular

CEVAP ANAHTARI

B BÖLÜMÜ 

1-Doğal Nufus artışı 

2-Yapay nufus artışı 

3-Nitelikli İnsan 

4-Talas 

5-Ekvator

6-610

7-İyonlar 

8-Çin’e………………….Çin’i

9-Metahan 

10-Ötüken 

CEVAP ANAHTARI

C BÖLÜMÜ 

 

1-Y

2-Y

3-D

4-D

5-Y

6-D

7-Y

8-Y

9-Y

10-Y

11-D

12-Y

13-Y

14-D

15-D

16-D

17-Y

18-D

19-D

20-D