Sosyal Bilgiler Ders Notları

aygunhoca tarafından yazıldı. Aktif . Yayınlanma 7.Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

Kullanıcı Oyu: 5 / 5

Yıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkinYıldız etkin
 

Sosyal Bilgiler Ders Notları

İLETİŞİM VE İNSAN İLİŞKİLERİ 1.ÜNİTE
İletişim bireylerin karşılıklı bilgi ,duygu ve düşüncelerini paylaşmasıdır.başkalarıyla iyi bir iletişim kurabilmek için kişilere olumlu yaklaşmalı ve nazik davranmalıyız. Başkalarına karşı ön yargılı davranmamalıyız. onlara karşı ön yargısız olmak ,onları dikkatle dinlemek,onlarla empati kurmak olumlu iletişim kurmamıza yardımcı olabilir.karşımızdaki kişi bizden ne kadar farklı olursa olsun iyi iletişim kurabilmek için ona saygı duymalı,söylediklerini can kulağıyla dinlemeliyiz.ayrıca mimik ve jestlerine dikkat etmeliyiz.sağlıklı iletişim kurmak için düşüncelerimizi açıkça söylemeli karşımızdaki kişiyle göz teması kurarak davranışlarını gözlemleyebiliriz. Birileri hareketlerine ve beden diline bakarak onlarla olumlu iletişim kurabiliriz.karşımızdakiler onları dikkatle ve içten dinlediğimizi anlarlarsa onlarda bizi aynı şekilde dinleyebilirler.bütün bunlardan başka anlayışlı ve sabırlı olmamız iletişimimizi olumlu yönde etkileyebilir.

 


ETKİLİ İLETİŞİM BECERİLERİ
1.kendini tanımak
2.kendini doğru ifade etmek
3.karşımızdakini etkin ve etkili dinlemek
4.empati kurabilmek (kendimizi karşımızdaki kişinin yerine koyabilmek)
5.hoşgörülü ve ön yargısız olmak
6.eleştirilere karşı açık olmak
7.beden dili ,göz kontağı,hitap,ses düzeyi vb. kurabilmek
İYİ BİR DİNLEYİCİNİN ÖZELLİKLERİ

1.dikkatini karşısındaki kişiye verir.
2. konuşmacıyı sözünü kesmeden dinler.
3.göz teması kurar.
4.son sözü söylemek için çabalamaz.
5.dinlerken vereceği cevabı düşünmez.
6.yargılamadan ,suçlamadan dinler.(ön yargılı değildir.)
7.duygu ve düşüncelerini anlamaya çalışır.
8.dinlerken başka bir işle meşgul olmaz.
9.konuşmacının sözlerine olduğu kadar sözsüz mesajlarına da dikkat eder.
10.konuşmacının duygu ve düşüncelerine anladığını gösteren sözlü ifadelerde bulunur.

İLETİŞİMDE YAPILAN HATALAR
<İSİM TAKMAK
<ÖĞÜT VERMEK
<YARGILAMAK
<SUÇLAMAK
<TEHDİT ETMEK
<KONUYU SAPTIRMAK
<SINAMAK
<ELEŞTİRMEK
<NUTUK ÇEKMEK
<ALAY ETMEK

KİTLE İLETİŞİMİ
İletişimin bazı teknikler kullanarak çok sayıda kişiyi etkileyecek biçime getirilmesine ‘kitle iletişim araçları’ denir.başlıca kitle iletişim araçları :gazete,dergi,radyo, televizyon, mektup,internet,telgraf,telsiz vb.dir.

><><><>TRT<><><><
Türkiye’de halkı bilgilendirmek,gündemi takip etmelerine yardımcı olmak ,halkı eğlendirmek,neşeli zaman geçirmek için kurulan kurumlardan biridir.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

RTÜK:
Yurt içinde yapılacak radyo ve televizyon yayınları için milli siyasete uygun ilkeleri tespit etmek ,ilgili kanunda belirtilen görev ve esasların uygulanmasının gözetim ,denetim ve değerlendirilmesini yapmak amacıyla kurulmuştur.

ANADOLU AJANSI
Anadolu ajansı, TBMM’nin çıkardığı ilk yasaları duyurdu:
Milli mücadelenin ve kurtuluş savaşının her aşamasına, cumhuriyet devrimlerine tanıklık etti.

ÜLKEMİZDE NÜFUS 2.ÜNİTE
DOĞAL ETKENLER
İKLİM: kıyı bölgelerimizde denizlerin iklim üzerinde ılıtıcı etkisi vardır. genel olarak sıcaklık şartlarının daha elverişli olduğu kıyı kuşağında nüfus yoğunluğu fazladır. buna karşılık kuraklığın etkili olduğu ve kışların çok sert geçtiği karasal iklim alanlarında nüfus yoğunluğu daha azdır.
YER ŞEKİLLERİ: ülkemizde yüksek ve engebeli alanlarda ulaşım zor, ekonomik faaliyet alanları kısıtlı olduğu için nüfus azdır. buna karşılık yüksekliği fazla olmayan düzlüklerde nüfus daha yoğundur.
BİTKİ ÖRTÜSÜ:gür ormanların bulunduğu alanlarda insanların yerleşmesi ve çeşitli faaliyetlerde bulunması zordur.Karadeniz bölgesinin doğusu ve batısında nüfusun seyrek olmasında ormanların geniş yer kaplamasının etkisi vardır.
SU KAYNAKLARI:su yaşamın temel ihtiyaçlarından biridir suyun bol olduğu yerlerde yerleşmeler ve nüfus daha yoğundur.iç Anadolu ve güneydoğu Anadolu bölgelerimizde su kaynaklarının az olduğu yerlerde nüfus seyrektir.
BEŞERİ ETKENLER:
SANAYİ: sanayi tesislerinin çok olduğu yerde iş imkanları da çoktur.bu durum sanayileşmiş alanların göç almasına neden olur.İstanbul Kocaeli Sakarya illerinde bulunan sanayi tesisleri bu yörenin kalabalık nüfuslu olmasına neden olmuştur.
TARIM :insanların en eski ekonomik faaliyetlerindendir.iklim şartlarının da uygun olduğu ,yılda birden fazla ürün alınan ve çok çeşitli ürünlerin yetiştiği ,kıyı ovalarımızda nüfus yoğundur.
TURİZM:turizm giderek gelişen önemli bir ekonomik faliyettir.hizmet sektöründe çalışanlara iş imkanı sağlar,ticareti canlandırır.
ULAŞIM:konumu nedeniyle önemli ve işlek yolların kavşak noktalarında kurulan yerleşmeler daha hızlı gelişir.
YER ALTI KAYNAKLARI:işletmeye açılan maden yatakları ve enerji kaynaklarını bulunduğu yerlerde iş imkanları oluşur. Bu durum nüfusu artırır.
SOSYAL VE KÜLTÜREL ETKENLER:yüksek öğretim ve diğer eğitim kurumları ,sinema ve tiyatro gibi kültürel faaliyetler,spor ,sergi, fuar organizasyonları ile hastaneler nüfusu artıran diğer etkenlerdendir.

GÖÇLERİN NEDEN VE SONUÇLARI
Göçlerde nüfus dağılışı oldukça etkili olmuştur.sulak bölgelerin az olması ,iklim koşullarının elvermemesi ,ulaşım,turizm ,tarım, sanayi,yer altı kaynakları ,sosyal ve kültürel etkenler nüfus dağılışını başlı başına etkileyen faktörlerdendir.

EĞİTİM VE ÇALIŞMA HAKKI
Eğitim ve çalışma hakkı deyince aklımıza ilk olarak özgürlük gelir. Anayasamızın maddelerinde de herkezin eğitim ve çalışma hakkının olduğu belirtilmiştir. Bu maddeye dayanarak tüm çocukların eğitim tüm gençlerin ve yetişkinlerinde çalışma hakkının olduğunun kanıtıdır. Fakat bu haklar başkalarının hak ve özgürlükleri kısıtlanmadan göz önüne alınabilir.başkasının hak ve özgürlüklerini kısıtlamak suçtur.

3.ÜNİTE TÜRK TARİHİNE YOLCULUK

İLK TÜRK BEYLİKLERİ KURULUYOR
<mengücekliler
<danişmentliler
<artuklular
<çaka beyliği

SÜLEYMAN ŞAH DİYOR Kİ;ben büyük Selçuklu devletine adını veren Selçuk beyin torunlarından Süleyman şah’ım.malazgirt zaferinin ardından Anadolu’nun fethiyle görevlendirildim.iç karışıklıklar yaşayan bizans’ın zayıflığından yararlanarak iznike kadar ilerledim ve burayı başkent yaparak Türkiye Selçuklu devletini kurdum (1075). Fetih ve gazalarda bulunarak devletimin topraklarını Marmara denizinden suriye’ye kadar genişlettim.devletimi anadoludaki en güçlü devlet haline getirdim .anadoluya göç eden türk boylarına yerleşebilecekleri toprak verdim.
Demiştir.
(Süleyman ŞAH)
BAZI TARİHLERDEN YOLA ÇIKALIM
-fetih 1453
-1453 osmanlı Venedik savaşı
-1473 otlukbeli savaşı
-1481 2.mehmet’in vefatı 2.bayezid’in tahta çıkışı
-1494 şehzade süleymanın doğumu
-1495 macarlarla antlaşma ve cem sultanın vefatı
-1502 venedikle sulh
-1512 2.bayezid’in tahttan çekilişi 1.selim’in tahta gelişi
-1516 mısır seferi ve mercidabık savaşı
-1517 piri reisin ilk dünya haritasını sunması
-1520 1.selim’in vefatı 1.süleyman’ın geçişi
-1522 rodos’un fethi
-1536 veziri azam İbrahim paşanın idamı
-1553 trablusgarp’ın fethi
-1555 ilk Osmanlı antlaşması
-1566 2.selim’in tahta geçişi
-1583 meşale savaşı
-1601 kanue savaşı
-1672 bucaş antlaşması

><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><><>
LALE DEVRİ:elçiler Osmanlı kültür ,sanat ve estetik anlayışını tanıtırken avrupa’nın kültür, sanat ve teknolojisi hakkında edindikleri bilgileri Osmanlıya aktardılar .lale devri olarak isimlendirilen barış devri başladı.

<<<<<<<<<<<<|||||||||||||||||>>>>>>>>>>>>>

4.ÜNİTE ZAMAN İÇİNDE BİLİM

Teknoloji tarihi insanlığın önce yaşayabilmek ardından yaşam koşullarını iyileştirmek doğaya ve yaşam koşullarına karşı verdiği egemenlik mücadelesiyle doludur. Bu nedenle insana verilen unvanlardan biri de ‘araç yapandır. ilk üretilen araçlar tarımla ilgilidir. serginin en önemli bölümlerinden biri ilk insanların taşları yontarak elde ettikleri el baltalarıdır. Teknoloji adına belki de üretilen ilk nesne bunlardır. serginin bir diğer bölümünde ,günümüze ulaşan en eski araba ve tekerlek örnekleri ve icadı ele alınmaktaydı.eski çağlardan kalma tekerlek örneklerinin birinin aygunhoca.com  yanında şöyle yazıyordu:’tonlarca yükü kolayca dağ başına çıkardık.’tekerleğin yanında şu bilgilere de rastlıyoruz:’birçok kişiye göre tekerleğin ilk kullanıldığı yer MÖ 3700’lü yıllarda Mezopotamya’da Sümer uygarlığıdır.tekerleğin ilk örneğinin çömlek yapımında kullanılan çömlekçi tekerleği olduğu kabul edilmektedir.insanlar ağır nesneleri yuvarlak kütükler ve taşlar üzerinde kaydırmanın daha kolay olduğunu gördüler.taşınacak nesnenin yerle teması kesildiği için daha kolay taşınabiliyor,ipler aracığıyla istenilen yöne götürülebiliyordu.tekerlek daha sonra insanların kara taşımacılığı ve uluslar arası ticaret yapmalarını kolaylaştırılmıştır.farklı ülkelere daha hızlı ve daha çok mal götüren tüccarlar,bilgi birikimini de kültüre taşıdılar.daha sonra, Mısır’da ve Çin’de de tekerleğin kullanıldığını görmekteyiz.

Sümerlilerin keşfi:
Sümerliler yazıyı keşfetmiş olup yazıyı farklı alanlarda da kullanmıştır.bir yere not aldığımızda, okulda yazı yazdığımızda yazıyı kullanırız. Yazı hayatımızda çok önemli bir yere sahiptir.örneğin Mehmet Akif Ersoy İstiklal marşımızın son kıtalarını duvara kazımıştır.eski çağlarda da yazı bulunmadan önce şuan bilim adamlarının bazılarını çözemediği bazı insanların anlam veremediği şekillerde duvara kazınmıştır.ve bunlar sadece birkaç örnekten ibarettir.

5.ÜNİTE EKONOMİ VE SOSYAL HAYAT
Bu ünitede vakıflardan bahsedeceğiz.

VAKIFLAR VE KURULUŞLAR
*T.C. GIDA TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI
*TÜRKİYE TARIM KOOPERATİFLERİ
*DEVLET SU İŞLERİ
*TÜRKİYE ZİRAAT ODALARI BİRLİĞİ
*GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ(GAP)
*ÇATOM
*TEMA
*SEVGİ EVLERİ
*LEYLEK VAKFI
MESLEK SEÇİMİ
Mesleğimizi seçerken en doğru kararı vermemiz gerekir.çünkü ileride bize iş olanağı sağlayacak olan işte bu mesleklerdir. Sevmediğimiz bir işi yaparsak bir süre sonra bu meslekten usanıp keşke doğru kararı verseydim demek yerine hangi alanda başarılı ve yetenekli olduğunuzu düşünüyorsanız tercihinizi o yönde yapmalısınız.hiç kimsenin baskısı altında kalmadan bu meslek seçimini siz kendiniz yapmalısınız.yoksa eminim ki ileride çok pişman olursunuz.